Geoffrey Nice: “Uygur Halk Mahkemesi Sivil Toplumun İşleyişinin Bir Örneği”

Uygur Halk Mahkemesi Başkanı Geoffrey Nice, 1971 yılından beri avukatlık yapıyor. 1984 ile 2018 yılları arasında İngiltere’de yargıç olarak görev yaptı. Birleşik Krallık’ın insan hakları alanında çalışan Nice, 1998 ile 2006 yılları arasında, eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç’in BM Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasına öncülük etti. Tecrübeli hukukçu, 2012-2016 yılları arasında Gresham Koleji hukuk

SÖYLEŞİ 7 Ocak 2022

“Ya Çok Merhamet Var Ya Da Çok Korku, Ortası Yok”

Engelli Müslümanlar dendiğinde akıllara İslami kurumlar ve cami cemaatleri de geliyor. Fakat, engelli bireylerin camiler dâhil olmak üzere birçok kuruma erişimi henüz gerektiği seviyede değil. Engellilerin dinî hayatlarına yönelik Almanya, Norveç ve İngiltere’de çalışma yapan görevlilerle görüştük.

DOSYA 6 Ocak 2022

Yeni Hükûmet Yenilik Getirecek mi?

16 yıl süren Hristiyan demokrat hükûmetin ardından sosyal demokrat-yeşil-liberal bir koalisyon iş başına geldi. Koalisyon sözleşmesinin -soru işaretleri barındırsa da- Müslümanlar ve göçmenlerle ilgili önemli yenilikleri içerdiği görülüyor.

ARKA PLAN 4 Ocak 2022

Kutsayıcı ya da Lanetleyici Geleneklerden Modern Yaklaşımlara: Dinlerin Engelliliğe Bakışı

Düşünce tarihi incelendiğinde, insanların niçin engelli olarak yaratıldığı ve engelliliğin insanoğlu için ne anlama geldiği sorularına birtakım cevapların verildiği görülür. Peki dünya üzerindeki dinler bu konuda ne diyor?

DOSYA 3 Ocak 2022

İslam Medeniyet Tarihinde Engellilere Yönelik Hizmetler

Engellilik konusuna İslam dininin bakış açısını anlamak için hem Hz. Peygamber’in hem de İslam tarihi boyunca ortaya çıkan farklı İslam medeniyetlerindeki yaklaşım ve uygulamaların incelenmesi gerekiyor.

DOSYA 3 Ocak 2022

Müslüman Toplumlarda Engellilik: Kader mi İhmal mi?

Hayatın gerçek olgularından biri olan engellilik sadece psikolojik, sosyolojik, tıbbi ve ekonomik değil; aynı zamanda dinî yönleri de olan çok boyutlu bir meseledir. Bu yönüyle engellilik İslam akaidi ve kelam ilminin hem konusu hem de problemleriyle yakından ilgilidir.

DOSYA 3 Ocak 2022

Mülteci Göçü ve Engellilik Kesişiminde Ayrımcılık

Almanya’da mülteciler etrafında sürdürülen tartışmalarda birçok sorun ve eksiklikler tespit edilse de bu tartışmalarda özellikle ıskalanan ve ihtiyaçları göz ardı edilen bir grup oldu: engelli mülteciler ve aileleri. Yapısal kısıtlamalar, engelli düşmanlığı ve ırkçılık ile karşı karşıya kalan bu grup, engelli Müslümanların yıllardır yaşadığı sorunlara da ışık tutmuş oldu.

DOSYA 3 Ocak 2022

Engelli Sistem: Engelli Mültecilerin Sığınma Süreçlerinden Dışlanması

Almanya’da engelli mültecilerin ve göç kökenlilerin korunmaya bilhassa ihtiyaç duydukları sıklıkla yinelenir. Ancak çok ciddi ihmallere maruz kaldıkları ya da görmezden gelindikleri de bir gerçektir. Bu rahatsız edici çelişkinin kurbanları olan engelli mülteci ve göç kökenlilerin başa çıkmak zorunda kaldıkları sorunlar nelerdir?

DOSYA 3 Ocak 2022

“Engelliler Her Zaman Yük Olarak Görülüyor”

Bedensel bir engele sahip olmanın sosyal hayatta insanın karşısına getirdiği zorlukları aşmada toplumun yerine getirmesi gereken ödevler var. Engelli bir Müslüman olmanın sosyal hayatta ne anlama geldiğini görme engelli iki genç ile konuştuk.

DOSYA 3 Ocak 2022

Kolektif Bir Sorumluluk: Camilerin Daha Erişilebilir Olması

Almanya’daki takriben 2.400 cami başta olmak üzere Avrupa’nın birçok yerinde bulunan cami binaları asıl itibarıyla cami olarak planlanmamış, konut veya fabrika amaçlı kurulmuş yapılardır. Bu yapıların mimarisi, kullanım planlaması, iç tasarımı ve estetiği ön planda değildi, daha çok temel dinî ihtiyaçları karşılama hususu öncelenmişti. 1960’lı yıllar itibarıyla Avrupa ülkelerine gelen/davet edilen “misafir işçilerin” geldikleri ülkelerde

DOSYA 3 Ocak 2022

“Din Eğitimi İnsana En Kötü Tecrübelerin Bile Bir Anlamı Olduğunu Öğretiyor”

Din, engelli bireyler ve ailelerinin yaşadığı sorunların çözümünde olumlu bir etkiye sahip. “Engelli Bireylerin Din ve Değerler Eğitimi” kitabının yazarı Dr. İslam Musayev ile engelli bireylere yönelik İslam din eğitiminin amacı ve çerçevesi hakkında konuştuk.

DOSYA 3 Ocak 2022

“Engellilik Toplumsal Dışlanma Süreçlerinin Bir Sonucudur”

Almanya’da 1980’lerde ortaya çıkan “engellilik hareketi”nin kurucularından olan eğitimci ve aktivist Prof. Dr. Swantje Köbsell ülkedeki ilk "Disability Studies" profesörlerinden biri. Köbsell ile engellilik tasavvurları, engelli insanların maruz kaldığı toplumsal dışlanma mekanizmaları ve bunları yıkmak için gerekli toplumsal hassasiyet hakkında konuştuk.

DOSYA 3 Ocak 2022