'Pew Araştırması'

Avrupa’da Müslümanlara En Sıcak Bakan Ülke Hollanda

Pew Araştırma Merkezi’nin 15 Avrupa ülkesi ve ABD’de gayrimüslimlerle yaptığı araştırma, çoğunluğun Müslüman bir komşu veya aile üyesine olumlu baktıklarını ortaya koydu.

Shutterstock.com değişiklikler: Perspektif

Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi, Avrupa ve ABD’de Müslümanlara yönelik bakış açısını konu aldığı araştırmasını sonlandırdı. Yayımlanan rapora göre, Atlantik’in iki yakasında da çoğunluk, Müslüman komşuya sahip olabilecekleri yönünde görüş bildirdi.

Araştırma sonuçları beklenilenin aksine ABD vatandaşlarının Müslüman bir komşuya sahip olmakta çoğu Batı Avrupa ülkelerindeki kişilerden daha istekli olduklarını ortaya koyuyor. Pew Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan çalışmaya göre Amerika Birleşik Devleti’nde katılımcıların %89’u Müslüman bir komşuya sahip olma konusunda istekli olabileceklerini belirtti. Araştırmanın gerçekleştiği Atlantik’in diğer tarafındaki 15 ülke arasında ise sadece Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç ve Danimarka’da Müslüman bir komşuyu kabul edebilirim diyen katılımcıların oranı ABD’dekinden daha yüksek çıktı.

Hollandalıların Yüzde 96’sı Müslüman Komşuya Sıcak Bakıyor

Toplam 24.499 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışma içerisinde Avrupa ülkeleri arasında Müslüman bir komşuya sahip olmanın sorun yaratmayacağı yönünde görüş beyan eden katılımcıların en yoğun olduğu ülke Hollanda oldu. Hollanda’daki katılımcıların %96’sı Müslüman bir komşu konusunda olumlu anlamda dönüş sağlarken, onu sırasıyla Norveç, Danimarka, Belçika ve İsveç’teki katılımcılar takip etti.

Avrupa ülkeleri arasında Müslüman bir komşuya sahip olmak istemediğini beyan eden katılımcıların en fazla olduğu ülke ise İtalya oldu. İtalya’da çalışmaya katılan katılımcıların %65’i Müslüman bir komşuya sahip olmanın kendileri için problem olmayacağını söylediler.

İnsanlar Aileye Kabul Etmekte Daha Az İstekli

Anket çalışmasında katılımcılara Müslüman bir komşu dışında ayrıca Müslüman bir aile üyesini kabul etmeye istekli olup olmayacakları konusu da soruldu. Aile üyesi olarak kabul etmeye razı olan kişilerin oranlarının düştüğü gözlemlense de İtalya dışındaki diğer tüm ülkelerdeki katılımcıların çoğunluğu bu konuyu sıkıntı yapmayacaklarını söylediler. Hazırlanan sonuçlara göre Hollanda’daki katılımcıların %88’i Müslümanları aile üyesi olarak kabul edebileceklerini belirtti.

Hollanda’yı Norveç(%82), Danimarka(%81), ve İsveç(%80) takip ederken ABD’li katılımcıların %79’u bu konuda olumlu yaklaştıklarını gösterdiler. Müslümanları aile üyesi olarak kabul etmekte en az istekli olanlar ise yeniden İtalya’daki katılımcılar oldu. İtalya’da çalışmaya katılanların sadece %43’ü Müslümanları aile üyesi olarak kabul edebileceğini söyledi. İtalya’dan sonra en düşük diğer oranlara sahip ülkeler ise %53 ile İngiltere ve %54 ile de Avusturya oldu.

Eğitim Seviyesi Yüksek Kişiler Müslümanlara Karşı Daha Olumlu

Pew Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporun en dikkat çekici sonuçlarından bir diğeri ise derlenen sonuçların kişilerin eğitim düzeyleri ile ciddi derecede bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmanın verileri, Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite diplomasına sahip kişiler hiç bir zaman üniversiteye gitmeyenlere oranla Müslümanları komşu ya da aile üyesi olarak görme konusunda daha istekli olabileceklerini gösteriyor. ABD’de üniversite diplomasına sahip katılımcıların %86’sı Müslüman bir aile üyesini kabul edebileceklerini söylerken bu oran üniversite derecesi olmayan katılımcılar arasında %75’e kadar düşmektedir.

Benzer durum ayrıca Avrupa ülkeleri için de geçerliliğini koruyor. Almanya’da yüksekokul seviyesinde eğitim gören katılımcıların %67’si Müslüman aile üyesi konusunda olumlu tavır alabileceğini ortaya koyarken bu oran yükseköğretim görmemiş katılımcılar arasında %52’ye gerilemektedir. Aynı durum İngiltere (%71’e karşı %44), Avusturya (%67’ye karşı %51) gibi diğer tüm ülkelerde mevcuttur.

Hazırlanan rapor, ayrıca eğitim dışında politika ve demografi de dahil olmak üzere diğer birçok faktörün de bu farklılığı ortaya çıkardığını gösteriyor. Pew tarafından hazırlanan çalışmada Batı Avrupa’daki katılımcılar arasında politik spektrumun sağına yaslananlar, sol fikirlere meyilli olan katılımcılara göre Müslümanları kabul etmekte daha olumsuz yaklaşmaktadırlar.

Tüm bunlara ek olarak Pew Araştırma Merkezi raporda ayrıca, ortaya çıkan farklılıkların kişilerin Müslümanları görme biçimleri ve İslami kültür ve değerleri nasıl yorumladıkları ile de ilişkili oluğunu hatırlatarak, çoğunluğun Müslümanları kabul etmeye istekli olsalar da İslam ve Müslümanlık hakkında karışık duygulara sahip olduklarının altını çizdi. (eg)

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler