T/A ve A/T Belgesi TA ve AT Belgeleri Nedir? Türkiye-Almanya Arasında Sağlık Hizmetleri

T/A ve A/T belgeleri nedir? Bu belgeler nereden alınır? Nasıl kullanılır? T/A ve A/T belgeleri ile ilgili sıkça sorulan soruları cevapladık.

Ramazan Eroğlu 16 Mayıs 2020

Türkiye ile Almanya arasında 1965 yılından beri sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik sözleşmesi yürürlükte. Bu sözleşme sayesinde iki ülke sigortalıları geçici olarak (örneğin tatil için) gittikleri diğer ülkede acil durumlarda ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen bir sigortalının, tatile gitmeden önce kayıtlı olduğu sigortadan bir belge alması gerekiyor. Alınan bu belge, kişi eğer Türkiye’ye gittiyse Türkiye’deki SGK şubelerinden birine, Almanya’ya gittiyse oradaki sağlık sigortası kurumlarından birine ibraz edilerek sözleşme gereği hizmet alımı gerçekleşiyor.

T/A ve A/T Belgesi Ne Demek?

Peki A/T Belgesi ve T/A Belgesi ne demek? Bu sorunun ilk yanıtı şöyle: Bu belge isimleri Türkiye ile Almanya’nın baş harflerinden oluşuyor. Almanya’dan (A) Türkiye’ye (T) giden birisi için T/A Belgesi gerekirken, Türkiye’den (T) Almanya’ya (A) giden birisi için ise A/T Belgesi gerekiyor. Belge isimlendirilirken gidilen ülkenin baş harfi başa geliyor.

2018 yılında bu belgelerin Alman sigorta kurumlarınca sadece 6 hafta süreliğine tanzim edilmesiyle Türkiye’de daha uzun süre kalan Türkler sağlık hizmetlerinden sigortalı olarak faydalanamama sorunu yaşamışlardı. Bunun üzerine yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye ile Federal Almanya kurumları arasında yapılan yeni bir protokolle bu sorun aşıldı. Yeni düzenlemeye göre güncel durum ise şu şekilde:

AT Belgesi

Türkiye’den Almanya’ya Gelenler İçin A/T 11 Belgesi

A/T 11 belgesi en fazla 183 gün olarak düzenlenebilir. Bu şart Türkiye’den Almanya’ya geçici olarak gelen sigortalılarının aile bireyleri ve emekli aylığı alanlar için de geçerlidir. Yani aile bireyleri de istedikleri takdirde sigortalı üzerinden A/T 11 Belgesi alabilirler.

Almanya’ya seyahat amacıyla geden Türk vatandaşları 183 güne kadar A/T 11 formüleri düzenleterek, acil bir durumda Almanya’da sağlık hizmeti alabilirler.

A/T 11’i Nereden Alabilirim?

A/T 11 formüleri, daha önce taslakları iki ülke tarafından iki dilde hazırlanmış form anlamına gelmektedir. Bu belge Türkiye’de SGK şubeleri, Almanya’da sigorta kurumları tarafından düzenlenmektedir.

Türkiye

Avrupalı Türklerin Türkiye'de Sadece Acil Tedavi ve İlaç Masrafları Karşılanacak

12 Eylül 2019

A/T 11 Alınca Sağlık Giderlerim Nasıl Karşılanır?

A/T 11 alan bir kişi için uygulanan tedavi bedeli sözleşme gereği Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacaktır. SGK yapılan bu masrafları ilgili kişinin üyesi olduğu sağlık sigortasından talep edecektir. Yani sigortalı hiçbir ödeme yapmamaktadır. Tedavi masraflarının SGK tarafından vatandaşın Almanya’da kayıtlı olduğu sigorta kurumundan talep edilmesi konusunda vatandaşın yapması gereken ek bir işlem söz konusu değildir.

183 Günden Fazla Kalışlar İçin A/T 21 Belgesi

A/T 21 formüleri Türkiye’de emekli olup 183 günden fazla daimi ikameti Almanya’da olan vatandaşların alması gereken bir belgedir.

A/T Belgesi Almanya’da Nasıl Kullanılır?

Türkiye’den Almanya’ya gelirken alınan A/T Belgesi, Almanya’da bir sigorta kurumuna (Örneğin AOK’ya) ibraz edilir. Bunun karşılığında ilgili sigorta kurumu, sigortalıya doktora gittiğinde göstereceği birkaç tane muayene belgesi verir.

Koronavirüs salgını esnasında Almanya’daki sigorta temsilcilikleri de kapalı olduğu için, direkt A/T Belgesi ve kimlik/pasaport ile acil servise gidilmesi ve hizmetlerden faydalanılması da mümkündür. Kovid-19 sebebiyle böyle bir uygulama mevcut olsa da, bunu bütün doktorlar bilmeyebilir. Tedaviye gidilen doktorlara mutlaka AOK ile iletişime geçmelerini söylemek tavsiye edilmektedir.

T/A Belgesi: Almanya’dan Türkiye’ye Gidecekler İçin Alınması Gereken Belgeler

SGK’da kayıt edildikten sonra Almanya’dan geçici (tatil) amaçlı Türkiye’ye giden sigortalılara sadece acil durumlarda sağlık hizmeti verilebilmektedir. Acil haller dışında sağlık yardımı almak isteyen Almanya sigortalılarına ücretsiz hizmet verilememektedir.

TA Belgesi

T/A ve A/T Belgelerini Nasıl Alabilirim?

Almanya’da A/T Belgesi alırken, AOK gibi sigorta kurumlarına, sigortalının telefon ya da e-posta ile isim, soy isim ve sigorta (üyelik) numarasını vererek müracaatı yeterli olmaktadır. Bu müracaatın ardından ilgili kurum sigortalıya belgesini posta ya da e-posta ile ücretsiz olarak göndermektedir. Bireysel olarak başvurmak çoğu zaman gerekli değildir. Fakat her sigorta kurumunun farklı uygulaması olabileceği için belge tanzim etmeden önce sigorta kurumunu aramak gerekir.

Türkiye’de T/A Belgesi herhangi bir il Müdürlüğüne gidilerek T.C. Kimlik Kartı ile alınabilmektedir. İşlem için ücret talep edilmemektedir. Şahsen başvuru yapılması tavsiye olunur. Başka birisinin bu belgeyi vatandaş için alabilmesi için vekaletname gerekir. Bazı istisna uygulamalar da söz konusudur. Örneğin Kovid-19 sebebiyle Türkiye’ye uçuş olmadığı için SGK e-posta ile de başvuru yapanlara belgelerini göndermektedir.

T/A Belgesinde 183 Gün Kısıtlaması

Türkiye’deki geçici ikamet esnasında Almanya kurumlarınca geçmişte 6 hafta süreliğine verilen T/A 11 belgesi, Türkiye’ye giriş tarihine göre en fazla 183 gün için tahsis edilebilmektedir.

183 günlük sürenin tespitinde Emniyet Genel Müdürlüğü Programı (EGMP) ya da pasaport kayıtları üzerinden takip edilebilen yurda giriş tarihi esas alınacaktır. Yurda giriş tarihi ile formülerdeki sürenin başlangıcının farklı olması durumunda formüler Alman hastalık kasalarına iade edilerek, yurda giriş tarihine göre düzenlenecek yeni bir T/A 11 formülerinin gönderilmesi talep edilecektir.

T/A Belgesi Türkiye’de Nasıl Kullanılır?

Vatandaşlara sağlık hizmet alım işlevi için T/A belgesi ilgili kişiye veya aile fertlerine eskiden sağlık karnesi üzerinden verilirdi. 2017 yılında itibaren elektronik ortamda YUPASS numarası üzerinden sunulmaya başlandı. SGK, elektronik işlem ağına yurtdışında  yaşayan vatandaşları da ekledi.

YUPASS numarasının alınması için kişinin bulunmuş olduğu yerdeki en yakın SGK İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezlerine Almanya’dan getirmiş olduğu Sağlık Yardım Belgesi ile müracaat etmesi yeterli.

Hizmet alınan hastane veya kuruluş kişi veya aile fertleri ile ilgili olarak tüm işlemleri online ortamda yapabilmektedir. YUPASS numarasının alınması için en yakın SGK İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezlerine Almanya’dan getirilen sağlık yardım belgesi ile müracaat etmek yeterli olacaktır.

Türkiye’de Uzun Süreli İkametler İçin Hangi Belge Gerekir?

Kesintisiz 183 günden fazla Türkiye’de bulunulması durumunda sağlık yardımı talebi için T/A 20 formülerinin ibrazı gerekmektedir. İlgili formülerin sunulması ya da 183 günden sonraki süre için yeni bir T/A 11 formülerinin ibrazı ile sağlık yardımı karşılanmaya devam edecektir.

Kronik Hastalar İçin Farklı Bir Belge Gerekir Mi?

Eğer kronik bir hastalığınız varsa ve Almanya’dan Türkiye’ye gidecekseniz sigorta kurumunuzdan T/A 12 belgesi almanız gerekmektedir. Bu aldığınız belgeyi herhangi bir SGK kurumuna ibraz ettikten sonra yine hastalığınızla alakalı tüm hizmetleri ve ilaçları almanız mümkün olacaktır. T/A 12 belgesi için de yine 183 gün sınırlaması bulunmaktadır.

Daimi İkametin Tespiti Sorunu Nedir?

Almanya’da sağlık sigortası olan bir vatandaş, eski düzenlemeye göre Almanya’dan 6 hafta için bir T/A 11 belgesi alıyordu. Eğer Türkiye’de daimi ikamet gerçekleşecekse, T/A 20 Belgesi alınabiliyordu. Almanya’da sigortalı olan bir vatandaş daha önceden 1 yılda 270 gün Türkiye’de yaşadığını ispat edebilirse T/A 20 Belgesini alabiliyordu ve bu sayede 1 yıl ücretsiz sağlık hizmet alabiliyordu.

1 Ocak 2019 tarihinden itiberen 270 gün ikamet mecburiyeti ortadan kalktı ve bunun yerine 183 gün süre sınırlaması getirildi. Bu iyileştirmeyle beraber artık Almanya sigortalısı geçici gittiği Türkiye’de ilk 6 ay için T/A 11 Belgesini alabilecek ve eğer bu süreyi aşan bir durum olursa T/A 20 Belgesini alarak acil durumlarda sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

T/A ve A/T Belgeleriyle Türkiye veya Almanya’da İstediğim Doktora Gidebilir Miyim?

Yeni uygulamada artık eskiden olduğu gibi istenilen doktora gidilemeyecek ve ilaç alınamayacak. Ücretsiz sağlık hizmeti alabilmek için mutlaka hastanelerin acil servisinde kayıt yaptırıldıktan sonra gerek görüldüğü taktirde istenilen uzman doktora havale ettirilebilir.

Başka bir alternatif olarak Türkiye’de istediğiniz doktordan hizmet alıp daha sonra hizmet ücretini ödedikten sonra Almanya’daki sağlık sigortanızdan ödediğiniz faturanın tamamını veya bir bölümünü geri almanız mümkündür.

Ramazan Eroğlu

Eroğlu, Almanya’daki Hannover Başkonsolosluğunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğinde çalışmaktadır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER BÜLTENİ

Perspektif’in içeriklerinden haberdar olmak için kayıt olun

Hakkımızda

Avrupa’ya işçi göçü yarım asrı ardında bırakırken Müslümanlar da bulundukları ülkelerde kalıcı hâle geldiler. Bu durum “vatan”, “aidiyet”, “İslam” ve “Avrupa” gibi birçok kavramın çift taraflı olarak sorgulanmasına neden oldu. Avrupa’da yerleşik bir Müslüman cemaatin oluşması, hem yerleşik kültür ve siyasi düzen için, hem de Müslümanlar için yeni sorulara da kapı araladı.

YAZININ DEVAMI
Gizlilik Sözleşmesi | Şartlar & Koşullar