T/A ve A/T Belgesi TA ve AT Belgeleri Nedir? Türkiye-Almanya Arasında Sağlık Hizmetleri

T/A ve A/T belgeleri nedir? Bu belgeler nereden alınır? Nasıl kullanılır? T/A ve A/T belgeleri ile ilgili sıkça sorulan soruları cevapladık.

Ramazan Eroğlu 16 Mayıs 2020

Türkiye ile Almanya arasında 1965 yılından beri sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik sözleşmesi yürürlükte. Bu sözleşme sayesinde iki ülke sigortalıları geçici olarak (örneğin tatil için) gittikleri diğer ülkede acil durumlarda ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen bir sigortalının, tatile gitmeden önce kayıtlı olduğu sigortadan bir belge alması gerekiyor. Alınan bu belge, kişi eğer Türkiye’ye gittiyse Türkiye’deki SGK şubelerinden birine, Almanya’ya gittiyse oradaki sağlık sigortası kurumlarından birine ibraz edilerek sözleşme gereği hizmet alımı gerçekleşiyor.

T/A ve A/T Belgesi Ne Demek?

Peki A/T Belgesi ve T/A Belgesi ne demek? Bu sorunun ilk yanıtı şöyle: Bu belge isimleri Türkiye ile Almanya’nın baş harflerinden oluşuyor. Almanya’dan (A) Türkiye’ye (T) giden birisi için T/A Belgesi gerekirken, Türkiye’den (T) Almanya’ya (A) giden birisi için ise A/T Belgesi gerekiyor. Belge isimlendirilirken gidilen ülkenin baş harfi başa geliyor.

2018 yılında bu belgelerin Alman sigorta kurumlarınca sadece 6 hafta süreliğine tanzim edilmesiyle Türkiye’de daha uzun süre kalan Türkler sağlık hizmetlerinden sigortalı olarak faydalanamama sorunu yaşamışlardı. Bunun üzerine yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye ile Federal Almanya kurumları arasında yapılan yeni bir protokolle bu sorun aşıldı. Yeni düzenlemeye göre güncel durum ise şu şekilde:

AT Belgesi

Türkiye’den Almanya’ya Gelenler İçin A/T 11 Belgesi

A/T 11 belgesi en fazla 183 gün olarak düzenlenebilir. Bu şart Türkiye’den Almanya’ya geçici olarak gelen sigortalılarının aile bireyleri ve emekli aylığı alanlar için de geçerlidir. Yani aile bireyleri de istedikleri takdirde sigortalı üzerinden A/T 11 Belgesi alabilirler.

Almanya’ya seyahat amacıyla geden Türk vatandaşları 183 güne kadar A/T 11 formüleri düzenleterek, acil bir durumda Almanya’da sağlık hizmeti alabilirler.

A/T 11’i Nereden Alabilirim?

A/T 11 formüleri, daha önce taslakları iki ülke tarafından iki dilde hazırlanmış form anlamına gelmektedir. Bu belge Türkiye’de SGK şubeleri, Almanya’da sigorta kurumları tarafından düzenlenmektedir.

Türkiye

Avrupalı Türklerin Türkiye'de Sadece Acil Tedavi ve İlaç Masrafları Karşılanacak

12 Eylül 2019

A/T 11 Alınca Sağlık Giderlerim Nasıl Karşılanır?

A/T 11 alan bir kişi için uygulanan tedavi bedeli sözleşme gereği Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacaktır. SGK yapılan bu masrafları ilgili kişinin üyesi olduğu sağlık sigortasından talep edecektir. Yani sigortalı hiçbir ödeme yapmamaktadır. Tedavi masraflarının SGK tarafından vatandaşın Almanya’da kayıtlı olduğu sigorta kurumundan talep edilmesi konusunda vatandaşın yapması gereken ek bir işlem söz konusu değildir.

183 Günden Fazla Kalışlar İçin A/T 21 Belgesi

A/T 21 formüleri Türkiye’de emekli olup 183 günden fazla daimi ikameti Almanya’da olan vatandaşların alması gereken bir belgedir.

A/T Belgesi Almanya’da Nasıl Kullanılır?

Türkiye’den Almanya’ya gelirken alınan A/T Belgesi, Almanya’da bir sigorta kurumuna (Örneğin AOK’ya) ibraz edilir. Bunun karşılığında ilgili sigorta kurumu, sigortalıya doktora gittiğinde göstereceği birkaç tane muayene belgesi verir.

Koronavirüs salgını esnasında Almanya’daki sigorta temsilcilikleri de kapalı olduğu için, direkt A/T Belgesi ve kimlik/pasaport ile acil servise gidilmesi ve hizmetlerden faydalanılması da mümkündür. Kovid-19 sebebiyle böyle bir uygulama mevcut olsa da, bunu bütün doktorlar bilmeyebilir. Tedaviye gidilen doktorlara mutlaka AOK ile iletişime geçmelerini söylemek tavsiye edilmektedir.

T/A Belgesi: Almanya’dan Türkiye’ye Gidecekler İçin Alınması Gereken Belgeler

SGK’da kayıt edildikten sonra Almanya’dan geçici (tatil) amaçlı Türkiye’ye giden sigortalılara sadece acil durumlarda sağlık hizmeti verilebilmektedir. Acil haller dışında sağlık yardımı almak isteyen Almanya sigortalılarına ücretsiz hizmet verilememektedir.

TA Belgesi

T/A ve A/T Belgelerini Nasıl Alabilirim?

Almanya’da A/T Belgesi alırken, AOK gibi sigorta kurumlarına, sigortalının telefon ya da e-posta ile isim, soy isim ve sigorta (üyelik) numarasını vererek müracaatı yeterli olmaktadır. Bu müracaatın ardından ilgili kurum sigortalıya belgesini posta ya da e-posta ile ücretsiz olarak göndermektedir. Bireysel olarak başvurmak çoğu zaman gerekli değildir. Fakat her sigorta kurumunun farklı uygulaması olabileceği için belge tanzim etmeden önce sigorta kurumunu aramak gerekir.

Türkiye’de T/A Belgesi herhangi bir il Müdürlüğüne gidilerek T.C. Kimlik Kartı ile alınabilmektedir. İşlem için ücret talep edilmemektedir. Şahsen başvuru yapılması tavsiye olunur. Başka birisinin bu belgeyi vatandaş için alabilmesi için vekaletname gerekir. Bazı istisna uygulamalar da söz konusudur. Örneğin Kovid-19 sebebiyle Türkiye’ye uçuş olmadığı için SGK e-posta ile de başvuru yapanlara belgelerini göndermektedir.

T/A Belgesinde 183 Gün Kısıtlaması

Türkiye’deki geçici ikamet esnasında Almanya kurumlarınca geçmişte 6 hafta süreliğine verilen T/A 11 belgesi, Türkiye’ye giriş tarihine göre en fazla 183 gün için tahsis edilebilmektedir.

183 günlük sürenin tespitinde Emniyet Genel Müdürlüğü Programı (EGMP) ya da pasaport kayıtları üzerinden takip edilebilen yurda giriş tarihi esas alınacaktır. Yurda giriş tarihi ile formülerdeki sürenin başlangıcının farklı olması durumunda formüler Alman hastalık kasalarına iade edilerek, yurda giriş tarihine göre düzenlenecek yeni bir T/A 11 formülerinin gönderilmesi talep edilecektir.

T/A Belgesi Türkiye’de Nasıl Kullanılır?

Vatandaşlara sağlık hizmet alım işlevi için T/A belgesi ilgili kişiye veya aile fertlerine eskiden sağlık karnesi üzerinden verilirdi. 2017 yılında itibaren elektronik ortamda YUPASS numarası üzerinden sunulmaya başlandı. SGK, elektronik işlem ağına yurtdışında  yaşayan vatandaşları da ekledi.

YUPASS numarasının alınması için kişinin bulunmuş olduğu yerdeki en yakın SGK İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezlerine Almanya’dan getirmiş olduğu Sağlık Yardım Belgesi ile müracaat etmesi yeterli.

Hizmet alınan hastane veya kuruluş kişi veya aile fertleri ile ilgili olarak tüm işlemleri online ortamda yapabilmektedir. YUPASS numarasının alınması için en yakın SGK İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezlerine Almanya’dan getirilen sağlık yardım belgesi ile müracaat etmek yeterli olacaktır.

Türkiye’de Uzun Süreli İkametler İçin Hangi Belge Gerekir?

Kesintisiz 183 günden fazla Türkiye’de bulunulması durumunda sağlık yardımı talebi için T/A 20 formülerinin ibrazı gerekmektedir. İlgili formülerin sunulması ya da 183 günden sonraki süre için yeni bir T/A 11 formülerinin ibrazı ile sağlık yardımı karşılanmaya devam edecektir.

Kronik Hastalar İçin Farklı Bir Belge Gerekir Mi?

Eğer kronik bir hastalığınız varsa ve Almanya’dan Türkiye’ye gidecekseniz sigorta kurumunuzdan T/A 12 belgesi almanız gerekmektedir. Bu aldığınız belgeyi herhangi bir SGK kurumuna ibraz ettikten sonra yine hastalığınızla alakalı tüm hizmetleri ve ilaçları almanız mümkün olacaktır. T/A 12 belgesi için de yine 183 gün sınırlaması bulunmaktadır.

Daimi İkametin Tespiti Sorunu Nedir?

Almanya’da sağlık sigortası olan bir vatandaş, eski düzenlemeye göre Almanya’dan 6 hafta için bir T/A 11 belgesi alıyordu. Eğer Türkiye’de daimi ikamet gerçekleşecekse, T/A 20 Belgesi alınabiliyordu. Almanya’da sigortalı olan bir vatandaş daha önceden 1 yılda 270 gün Türkiye’de yaşadığını ispat edebilirse T/A 20 Belgesini alabiliyordu ve bu sayede 1 yıl ücretsiz sağlık hizmet alabiliyordu.

1 Ocak 2019 tarihinden itiberen 270 gün ikamet mecburiyeti ortadan kalktı ve bunun yerine 183 gün süre sınırlaması getirildi. Bu iyileştirmeyle beraber artık Almanya sigortalısı geçici gittiği Türkiye’de ilk 6 ay için T/A 11 Belgesini alabilecek ve eğer bu süreyi aşan bir durum olursa T/A 20 Belgesini alarak acil durumlarda sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

T/A ve A/T Belgeleriyle Türkiye veya Almanya’da İstediğim Doktora Gidebilir Miyim?

Yeni uygulamada artık eskiden olduğu gibi istenilen doktora gidilemeyecek ve ilaç alınamayacak. Ücretsiz sağlık hizmeti alabilmek için mutlaka hastanelerin acil servisinde kayıt yaptırıldıktan sonra gerek görüldüğü taktirde istenilen uzman doktora havale ettirilebilir.

Başka bir alternatif olarak Türkiye’de istediğiniz doktordan hizmet alıp daha sonra hizmet ücretini ödedikten sonra Almanya’daki sağlık sigortanızdan ödediğiniz faturanın tamamını veya bir bölümünü geri almanız mümkündür.

Ramazan Eroğlu

Eroğlu, Almanya’daki Hannover Başkonsolosluğunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğinde çalışmaktadır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
ETİKETLER:
  • Mehmet Türk
   2021-08-23 18:41:38

   Merhabalar. Türkiyede emekli olan bir kişinin bir yıl içinde Almanyada 183 gün kalmasi gerekiyor. Bu 183 gün kesintisiz 183 günmü yoksa bir yıl içerisinde toplam 183 günmü? Bu durumu bir acıklıklığa kavuşturabilirmisiniz? Selamlar

  • Mehmet Sevim
   2021-07-19 06:13:44

   Ben Almanyadan sıgorta belgemi 19.06.2021 aldım ücgün sonra sonra Arabayla yola cıktım ssk bir hafta sonra basvurdum bana söylenen su evrakınız zaman asamasına uğramış siz Türkiye ye ayın 21.06.2021 giriş yapmışsınız onun için bir işlem yapamıyoruz BU NE SAÇMALIKTIR 74 Yaşında insananlara bu Eziyeti Çektiriyorsunuz.Sayın Fahrettin Koca Bey Lütfen Bu düzenlemeye bir ÇARE BULUN ben arabamla izine geliyorum bunun Kazası var,hastalığı var biz Evraktaki Tarihi nasıl yerine getirelim. Yapmış olduğunuz değişiklik hiç AMA hiç MANTIĞA SIĞMIYOR, Bu satırları okuyacağınızı sanmıyorrum AMA Bir ilgilenen olursa Seviniriz YAŞLI DA OLSAK BİZ ..TC VATANDAŞIYIZ TEŞK.

  • Hasan Kolancı
   2021-06-09 20:46:30

   Her iki ülkeden de emekli olanların da (Almanya-Türkiye) bu evrakları taşımaları şart mı ? İki taraf da sağlık için kesinti yapıyor bildiğim kadarıyla.

  • Veysel Sünme
   2021-03-18 01:42:35

   ALMAYA’DA GÖREVLİ SAYIN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELERİ OLMAK ÜZERE; SGK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE AİLE VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA SAYIN BAKAN, SAYIN GENEL MÜDÜR, SAYIN ATAŞELER, ALMANYA-TÜRKİYE ARASINDAKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA YAPILAN ANLAŞMALARA DİYECEĞİMİZ YOK. FAKAT BU ARADA TÜRKİYE’DE EMEKLİ OLAN GURBETÇİLERİN HUKUKİ HAKLARI DA GADPEDİLMİŞTİR. TÜRKİYE’DE EMEKLİ OLAN BİR KİMSE KANUNUNUN VERDİĞİ HAKLA SAĞLIK HİZMETLERİNDEN DE KISITSIZ OLARAK FAYDALANIR. 50,00 TL AYLIKLA EMEKLİ OLUP SAĞLIK HİZMETLERİNDEN FAYDALANANLARIN OLDUKLARINI BİLİYORUZ. (Yapılan zamlarla bu miktar bugün oldukça yüksek miktarda.) BU BİR ÖRNEK. FAKAT NE HİKMETSE TÜRKİYE’NİN TEK TARAFLI ALDIĞI KARARLA ARTIK TEDAVİLER YAPILMIYOR. YUTDIŞI SİGORTASINI SINIRLI OLARAK DEVREYE KOYUYOR. BU HAKIN GASPEDİLMESİ DEĞİL Mİ? TÜRKİYE’DE EMEKLİ OLANLAR NASIL HAK SAHİBİ İSELER, YURTDIŞINDA İKAMET EDİP DE TÜRKİYE’DE EMEKLİ OLANLAR DA AYNI HAKKA SAHİPLER. ÜSTELİK EMEKLİ OLURKEN İKRAMİYE DE VERİLMİYOR. OYSA BİZ YA ÜLKEMİZE HİZMET EDEREK, YA DA SİGORTA KESENEKLERİNİ ÖDEYEREK BU HAKKI ELDE EDİYORUZ. HİÇ OLMAZSA ÜLKEMİZE GELDİĞİMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN TAM OLARAK FAYDALANALIM. SON ZAMANLARDA KRONİK HASTALIKLAR ÇOĞALDI. SADECE ACİL DURUMLARDA HASTAHANELERİN ACİL SERVİSLERİNE BAŞ VURARAK DEĞİL; DEVAMLI TEDAVİ GEREKTİREN HASTALIKLARIN DA TEDAVİ EDİLMESİ ( Bilhassa Türkiye’de emekli olanlar.) GEREKİYOR. BU DURUMUN DÜZELTİLMESİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI ÖNEMLE ARZ EDERİM. VEYSEL SÜNME

  • Fatih Tasci
   2020-11-26 13:35:58

   Iyi günler Babamla annem turkiyeden almanyaya geldiler 01.09.20 almanyaya ssk dan a/t 11 belgesi aldık 01.11 tarihine kadar verdiler şimdi uzatmak istiyoz ssk Aok dan a/t 7 belgesi istiyor aok böyle birşey bilmiyoz diyor ne yapacaz bilmiyom 1 aydır sigortası yok yardim ederseniz sevinirim

  • admin
   2020-11-16 11:01:51

   Kıymetli okurlarımız, TA/AT belgeleriyle ilgili bütün sorularınızı, Almanya'daki Türkiye temsilciliklerine e-posta ya da telefonla iletebilirsiniz. Yorum kısmında bu sorulara redaksiyonumuz tarafından cevap verilmeyeceğini belirtmek isteriz.

  • Hüseyin Altun
   2020-11-11 12:27:51

   Sayın Yetkili.Öncelikle böyle bir bilgiyi paylaştığınız için teşekkür ediyorum.İnanın vermiş olduğunuz açıklamaları SGK dış ilişkilerden pek bilen yok. Benim size sorum şu. 1998 yılında Almanya da bir GmbH şirketi kurdum, o süreçte Türkiye de SGK lı olarak çalışıyordum.Almanya da oturum alabilmem ve işlerimi yapabilmem için Almanya da Sağlık sigortamın olmasının şart olduğunu söylediler.Şayet emekli olsaydım buna gerek olmayacağını belirtmişlerdi.Bundan dolayı da Almanya da KKH den sağlık sigortası yaptırdım. 27-Ağustos-2020 tarihinde Türkiyeden emekli oldum.Dolayısı ile Türkiye ve F.Almanya arasında mevcut olan Sağlık alanındaki annlaşmalardan dolayı,Almanya da yaptırmış olduğum Sağlık sigortasını iptal ettirmek istiyorum Bunun için ne yapmalıyım?Türkiyedeki SGK kurumundan hangi belgeleri alıp Almanya daki Sigorta kurumuna ibraz etmeliyim. Yardımlarınız için teşekkür ederim... Sağlıklı günler dileğiyle...

  • Mehmet Saltık
   2020-10-28 09:25:43

   Süresiz oturumum var Türkiyede uzun süre kalmak içinde belge aldım,TA/20 kağıdını Almanya’dan ikameti silmeden vermiyorlar ?

  • Rabia Asali
   2020-10-15 10:50:50

   Merhaba, türkiyeden almanyaya ikamet eden ve 183 günden fazla kalmayi düsünen AMA emekli olMAyan kisi ne yapmali? O sogortali olamiyormu? Illa emekli olmasimi gerekiyor?

  • Fahrettin Yavuz
   2020-10-06 08:36:15

   Merhabalar. Türkiyede emekli olan bir kişinin bir yıl içinde Almanyada 183 gün kalmasi gerekiyor. Bu 183 gün kesintisiz 183 günmü yoksa bir yıl içerisinde toplam 183 günmü? Bu durumu bir acıklıklığa kavuşturabilirmisiniz?

  10 Adet Yorum Var

  Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.

  • *Tüm alanları doldurunuz

HABER BÜLTENİ

Perspektif’in içeriklerinden haberdar olmak için kayıt olun

Hakkımızda

Avrupa’ya işçi göçü yarım asrı ardında bırakırken Müslümanlar da bulundukları ülkelerde kalıcı hâle geldiler. Bu durum “vatan”, “aidiyet”, “İslam” ve “Avrupa” gibi birçok kavramın çift taraflı olarak sorgulanmasına neden oldu. Avrupa’da yerleşik bir Müslüman cemaatin oluşması, hem yerleşik kültür ve siyasi düzen için, hem de Müslümanlar için yeni sorulara da kapı araladı.

YAZININ DEVAMI
Gizlilik Sözleşmesi | Şartlar & Koşullar