Avrupa Yanlış Yöne Gidiyor!

Avrupa Parlamentosu Seçimleri, aşırı sağ ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı partiler için zaferle sonuçlandı. Pek çok azınlık ve İslam karşıtı parlamento üyesi demokratik süreçlerle seçildi. Bu da ırkçılığın pek çok zihne girmeyi başardığını gösteriyor.

AVRUPA 1 Temmuz 2014

Zanzibar’da Zümrüdün Yeşili, Göğün Mavisi

Tanzanya’daki Hristiyan çoğunluğun aksine Zanzibar’da Müslümanlar çoğunluk durumda. Fakat ülkede en fazla dikkat çeken, her türlü etnik köken ya da farklılığın hoşgörüyle karşılanması.

AFRİKA 1 Temmuz 2014

İki Seçim Arasında Mısır

Mısır, yaklaşık bir ay önce General Abdülfettah el-Sisi’yi yeni devlet başkanı seçerek demokrasiye ordu güdümlü bir geçiş için düğmeye basmış oldu. Anayasal yol haritası uyarınca, bir sonraki adım parlamento seçimleri ve Mısır’ın bunun için hazırlanması gerekiyor.

DÜNYA 1 Temmuz 2014

“Sorun Psikolojik Değil, İsrail Hükûmeti”

İsrail’in politikalarına yönelik şiddetli eleştirileriyle dikkat çeken Amerikalı siyaset bilimci Norman Finkelstein, Müslüman Yahudi ilişkilerinde hâlâ belirleyiciliğini koruyan Orta Doğu sorununa yönelik sorularımızı yanıtladı.

ARKA PLAN 1 Temmuz 2014

Irak’ın Yönetilemez Dinamikleri

IŞİD (Irak Şam İslam Devleti)’in Musul’u ele geçirmesinin ardından bölgedeki kriz, uluslararası bir hüviyet kazandı. Etnik-sekter istikrarsızlıkların körüklediği kriz, kısa vadede çözülecek gibi gözükmüyor.

DÜNYA 1 Temmuz 2014

Antisemitizm ve İslamofobi: Empoze Edilmiş Topluluk Kimlikleri

Azınlıklar hakkındaki kalıp yargılar arasında benzerlikler var mıdır? 20. yüzyılın başında Yahudileri toptan tanımlamakta kullanılan bazı ön yargıların temelini oluşturan mekanizmalar, 21. yüzyılın başında Müslümanlar için de kullanılıyor mu? Bu sorular, Norveç’te bu günlerde süregelen İslam karşıtı tartışmalar ile 20. yüzyılın başındaki antisemitik metinlerin karşılaştırılmasının da temelini oluşturuyor.

ARKA PLAN 1 Temmuz 2014

“Güvenin Olmadığı Bir Ortamda Barış Nasıl Sağlanır?”

Etnik Uzlaşma Vakfı (FFEU-Foundation for Ethnic Understanding) Kurucusu ve Başkanı Musevi Din Adamı Marc Schneier, Müslüman-Yahudi ilişkileri ve Orta Doğu’da aşılamayan sorunların bugünkü ilişkilere etkisi gibi konulara dair sorularımızı yanıtladı.

ARKA PLAN 1 Temmuz 2014

Tarihsel Tecrübelerden Öğrenilebilecekler

Yahudilerin, Hristiyan dünyasında edindikleri kötü tecrübelere kıyasla İslam dünyasında yüzyıllar boyunca daha huzurlu yaşadıkları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Fakat bunun dışında tarihten bir örnek vardır ki, o da Müslüman ve Yahudilerin bir arada yaşamının en billur örneklerinden biri olan bir filozoftur. Batılılarca Maimonides, İbranice Rabbi Moşe ben Maymon ya da İslam dünyasındaki ismiyle İbn Meymun olarak bilinen bu filozof, iki dinin etkileşiminin meyvelerini ortaya koyması bakımından da manidardır.

ARKA PLAN 1 Temmuz 2014

Geçmişte ve Günümüzde Müslüman ve Yahudi İlişkileri

Yunan ve Yahudi kültürü arasında gerçekleşen etkileşimden izler taşıyan Hristiyanlığın aksine, Yahudilik, tarihî olarak büyük oranda kendi semitik köklerindeki dünya görüşüne bağlı kalmıştır ve dinin temel alanlardaki görünüşü, yapısı, hukuku ve uygulamaları açısından İslam’a oldukça benzemektedir. İki inancın da merkezinde adil ve merhametli olarak tasavvur edilen ve toplumların yararı için bu değerlerle örtüşen bir yaşamı vahyeden Tanrı’nın birliği ve üstünlüğü fikri üzerine her türlü pazarlığı kesinkes reddeden tektanrıcı bir etik vizyonu bulunmaktadır.

ARKA PLAN 1 Temmuz 2014

Adaletin Yılmaz Bekçisi: Muhammed Marmaduke Pickthall

Yaşadığı çağda Müslümanlara karşı yapılan haksızlıklarla mücadele eden ve muhafazakâr Hristiyan bir ailenin oğlu olan Muhammed Marmaduke Pickthall, 61 senelik hayatına birçok kitap ve ülke ziyareti sığdırmış bir Müslüman. İçinde yaşadığı çağda buhrana düşmektense İslam’a sarılan Pickthall, İngilizce Kur’an tercümesiyle de bilinmektedir.

PANORAMA 1 Temmuz 2014

CFCM’in Açıklaması Ne Anlama Geliyor?

Fransa İslam Konseyi (CFCM)’nin Haziran ayında yayımladığı 19 maddelik sözleşme, kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Müslümanların Fransa’da sıkça tartışıldığı konulara dair açıklamaların yer aldığı sözleşmede Fransa Müslümanlarının bazı konulara dair duruşları izah edildi. Peki bu açıklama neyin tezahürü?

FRANSA 1 Temmuz 2014

Viyana İmam Hatip Lisesi ve Politize Edilen Haklar

Avusturya’da önümüzdeki dönem eğitime başlaması planlanan İmam Hatip Lisesi, ülke genelinde yeni bir tartışmaya sebep oldu. T.C. Başbakanı Erdoğan’ın Avusturya ziyareti, okulun verdiği diplomanın Avusturya’da tanınması, iki ülke arasında eksikliği hissedilen Kültür Anlaşması gibi tüm unsurların ötesinde bu tartışma Avusturya’nın Müslümanlara yönelik siyasetindeki mühim bir açığa işaret ediyor: Müslümanların haklarının siyasi bir konu hâline getirilmesi.

AVUSTURYA 1 Temmuz 2014

Truva Atı Tartışması ve Birmingham Okullarında Komplo Teorileri

İki Müslüman’ın asker Lee Rigby’i güpegündüz vahşi bir şekilde öldürdüğü Woolwich olayının ardından Müslümanların siyasiler ve sağ yaklaşımlı medya tarafından mercek altına alındığı gerçeği yadsınamaz. Birleşik Krallık’ın “Müslümanlar tarafından ele geçirileceğine” dair korkunun körüklenmesi, birçok köşe yazarının boş zaman aktivitesi hâline dönüştü. Son aylarda Britanya Müslümanları, bir de “Truva Atı Operasyonu” tartışmalarıyla karşı karşıya.

BİRLEŞİK KRALLIK 1 Temmuz 2014

Çifte Vatandaşlık ve Opsiyon Modeli: “Üç Adım İleri, İki Adım Geri”

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ve İçişleri Bakanı Thomas de Maizière mart ayında çifte vatandaşlığa ilişkin yasal düzenleme konusunda koalisyon ortakları arasında anlaşma sağlandığını duyurduklarında, yabancı uyrukluların Almanya’da doğan çocukları için Opsiyon Modeli’nin tamamen kaldırılacağı ve böylelikle çifte vatandaşlığın mümkün kılınacağı bekleniyordu. Fakat yeni model, tutarsızlıklarıyla dikkat çekiyor.

ALMANYA 1 Temmuz 2014