Batı Avrupa’da Türkçe Öğretimi Neden Önemli?

Batı Avrupa’da Türkçenin konumunu anlamak için, ülkelerin Türkçe anadili eğitimine yönelik politikaları ile var olan şartlarda Türkçe öğreniminin nasıl gerçekleştiğine bakmakta fayda var.

Avrupa'da Türkçenin Geleceği 2 Nisan 2018

“Türkçenin Korunmasında Sorumluluk Ailelerde”

Arslan Yalçın, 2003 yılında Duisburg-Essen Üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitirmiş bir öğretmen. Haftada 3 saati Türkçe, 6 saati İslam din dersi olmak üzere ders veren Yalçın’la Almanya’da Türkçenin geleceğini konuştuk.

Avrupa'da Türkçenin Geleceği 1 Nisan 2018

İngiltere’de Çokkültürlülük Öldü Mü?

Entegrasyonun “çift yönlü” bir süreç olduğu sıkça söylenir. Hükümet tarafından görevlendirilen bir komisyona göre bu durum böyle değil. Britanya'da entegrasyonu göçmenlerin sorumluluğu olarak gören bu yaklaşım, çokkültürlülükle ilgili yeni sorular ortaya atıyor.

GÜNDEM 1 Nisan 2018

Almanya’da Türkçe Derslerinin İşleyişi ve Oluşan Sorunlar

Almanya’da Prof. Mustafa Çakır ve Prof. Cemal Yıldız tarafından Türkçe ve Türk Kültürü dersleri ile ilgili yapılan saha araştırması, konuya dair detaylı bilgi ve çözüm önerileri sunuyor.

Avrupa'da Türkçenin Geleceği 1 Nisan 2018

Mısır Seçimlerinde Sisi’nin Yeniden Seçilme Tiyatrosu

Mısır’da mart ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşısında herhangi bir rakip bulunmayan mevcut cumhurbaşkanı, siyasi muhalefeti ve medyayı bastırarak tek kişilik bir yarışa hazırlandı.

DÜNYA 1 Nisan 2018

“Ana Dilini Öğrenemeyen Çocuk, Yaşadığı Toplumun Dilini Öğrenemez”

Avrupa’da Türkçenin kullanımı ile ilgili çok sayıda araştırmaya sahip olan Münih Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır ile Avrupa’da Türkçenin durumu ve geleceği hakkında konuştuk.

Avrupa'da Türkçenin Geleceği 1 Nisan 2018

Almanya’nın Vatandaşlık Politikası ve Çifte Vatandaşlık Uygulaması

Friedrich Ebert Vakfı, Almanya’da çoklu vatandaşlık uygulaması ile ilgili Prof. Dr. Dietrich Thränhardt’ın kaleminden bir araştırma yayınladı. Söz konusu yayın, Türkiye kökenlilerin Alman vatandaşlığına geçiş sürecini ve Almanya’nın vatandaşlık politikasını ortaya koyması açısından oldukça önemli.

GÜNDEM 1 Nisan 2018

Fransa’daki Türk Toplumunun Türkçe İle İlişkisi

Avrupa’da yaşayan göçmen kökenli topluluklar için dil edinimi önemli bir konu. Peki Fransa’daki Türkiye kökenlilerin Türkçe ile olan ilişkisi ne durumda?

Avrupa'da Türkçenin Geleceği 1 Nisan 2018

Macron’un Başarısızlığa Mahkum Hedefi: “İslam’ı Düzenlemek”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Fransa İslam’ı”nı yeniden düzenlemek istediğini belirtti. Bu talep, birçok yönüyle başarısızlığa mahkum görünüyor.

GÜNDEM 1 Nisan 2018

“Berlin Senatosu Çokdilliliği Destekliyor”

Sandra Scheeres’in (SPD) başında bulunduğu Berlin Eğitim, Gençlik ve Bilim Senatosu ile Berlin’deki Türkiye kökenlilerin çift dilliliğini konuştuk.

Avrupa'da Türkçenin Geleceği 1 Nisan 2018

Batı Avrupa’da Din ve Dil İlişkisi

Dil edinim sürecinde her iki dilin de iyi gelişmesi için aileye görev düştüğü kadar ilgili ülkelerin bu sürece yasal zemin hazırlaması gerekiyor.

Avrupa'da Türkçenin Geleceği 1 Nisan 2018

Belçika’da Okullarda Başörtüsü Yasağının Tarihçesi

Belçika’da en üst idari mahkeme olan Danıştay 23 Şubat 2018 tarihinde iki devlet okulunun dinî sembol yasağının Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi. Dava 11 başörtülü öğrencinin ebeveynleri tarafından açılmıştı. 2 Mart 2018 tarihinde Flaman devlet okulları yönetimi GO! karara itiraz etti.

GÜNDEM 1 Nisan 2018

“Anadili, Kültürel Kimliğin Yeni Kuşaklara İletilmesinin Aracı”

Berlin Eğitim Müşaviri Prof. Cemal Yıldız’la son dönemlerde tartışmalara çokça konu olan Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin Türkiye kökenli vatandaşlar için önemi ve yeri hakkında konuştuk.

Avrupa'da Türkçenin Geleceği 1 Nisan 2018

“Böyle Devam Ederse 50 Sene Sonra Çok Az Kişi Türkçe Konuşacak”

Avrupa’da Türkçenin geleceği ile ilgili tahminler genelde karamsar bir tablo çiziyor. Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Türkçe öğretmenleriyle konuştuk.

Avrupa'da Türkçenin Geleceği 1 Nisan 2018