Danimarka’da Korkutan Oy Oranları

2011 seçimlerinde ülke çapında yüzde 12’lik bir oy oranı elde eden Danimarka Halk Partisi, Fransa’da 2012 yılında yüzde 13,6 oy oranına ulaşan Marine le Pen öncülüğündeki Ulusal Cephe ile benzer şekilde ülkedeki hâkimiyetini giderek artırıyor. Bu durum kendisini en çok Müslümanların kısıtlanan temel hak ve özgürlüklerinde gösteriyor.

DANİMARKA 10 Nisan 2014

Değiştiren İletişim: Sosyal Medya

İnsan diğerleriyle iletişim kurmak, ona kendisini anlatmak için içerisinde bulunduğu coğrafya ve kültüre en uygun iletişim dilini kurmaya/kullanmaya çalışıyor. Fakat bu iletişim dili, ihtiyacın giderilmesiyle olduğu yerde duran bir dil değil; sosyal medyada kullandığımız iletişim dili, dönüştüren özelliklere de sahip.

Sosyal Medya 1 Nisan 2014

Hiçbir Yerin İnsanları: Rohingya Müslümanları

Fotoğraf sanatçısı Greg Constantine “dünyanın en garip bırakılmış mültecileri” olarak tanımladığı Arakanlıların hikâyelerini kendi ağızlarından dinleyip hayatlarını fotoğraflayarak “Bilinmeyene Sürgün” kitabında topladı. Constantine ile Rohingyalı mülteciler ve kitabı hakkında konuştuk.

ASYA PASİFİK 1 Nisan 2014

Mübarek Kur’an Müfessiri: Abdullah Yusuf Ali

İngilizce konuşulan ülkelerde en çok bilinen ve okunan iki temel Kur’an tercümesi bulunmaktadır. Bunlardan biri Muhammad Marmaduke Pickthall tarafından kaleme alınmışken, diğer en bilinen ve geniş kapsamlı olan Kur’an meal ve tefsiri Abdullah Yusuf Ali tarafından yapılmıştır.

PANORAMA 1 Nisan 2014

Almanya’da Çifte Vatandaşlık ve Koalisyon Tartışması

Almanya’da büyük koalisyon arasında fikir ayrılıklarına neden olan çifte vatandaşlık tartışması, eyaletlerin geliştirdikleri inisiyatifle farklı bir boyuta taşındı. Fakat asıl mesele, koalisyon ortaklarının farklı fikirde olmaları değil; siyasilerin girdikleri çıkmaz sokaktan çıkma konusunda çaba gösterip göstermemeleri.

ALMANYA 1 Nisan 2014

ECRI: “Almanya’da Irkçılık Çok Dar Bir Çerçevede Anlaşılıyor”

Avrupa Konseyi Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığıyla Mücadele Organı olan ECRI, Almanya ve Belçika’ya dair yayınladığı ırkçılık raporlarıyla dikkat çekti. ECRI Genel Sekreteri Stephanos Stavros ile, ECRI’nin Almanya’ya dair yayınladığı son raporu ve ırkçılıkla mücadele anlamında siyasilerin görevleri hakkında konuştuk.

ALMANYA 1 Nisan 2014

Asimilasyon, Hurafeler ve Unutulmuşluk Arasında Bulgaristan’da Müslüman Olmak

Bulgaristan, Avrupa’da yaşayan çoğu Türkiyeli Müslümanın tatil için geçerken sorun yaşadığı bir ülkeden ibaret. Gümrük kapılarındaki uzun kuyruklar, meşhur peyniri, neşeli insanları dışında Bulgaristan Müslümanları, unutulmuşluğun pençesindeler hâlbuki. Uzun seneler boyu İslam hakkında yalan yanlış bilgilerle donatılan Bulgaristan Müslümanları kimliklerini yeni yeni arıyorlar. Yambol şehrinden Aslan ailesi, bu kimlik arayışının belki de en billur örneği.

PANORAMA 1 Nisan 2014

Sosyal Medyada Müslüman Kimliğin Dönüşümü

Sosyal medya, Batı ülkelerinde azınlık olarak yaşayan Müslümanların kendilerini ifade etmelerine ve topluma karışmalarına daha rahat bir imkân sağlayarak Müslümanların iletişim şekillerini değiştirdi.

ARKA PLAN 1 Nisan 2014

Danimarka Halk Partisinin Düşündürdükleri

Danimarka Halk Partisi, son zamanlarda Müslüman göçmenlerin sayısının kısıtlanması önerisiyle dikkat çekiyor. Helal kesim ve sünnet gibi Müslümanlar için önem arz eden konuların “İslamlaşma” korkusu çerçevesinde tartışılması Danimarka’nın hak ve özgürlükler alanındaki birikimine de zarar veriyor.

DANİMARKA 1 Nisan 2014

İsviçre’de İlk Hedef Kamusal Tanınma

İsviçre Dinler Konseyi (SCR) ve İsviçre İslam Kuruluşları Federasyonu (FIDS) Başkanı Hisham Maizar, İsviçre’de İslami cemaatlerin tanınmasıyla alakalı sorularımızı yanıtladı.

GÜNDEM 1 Nisan 2014

Orta Çağ’da Avrupa’daki Müslüman İmajı

Claudio Lange, fotoğraf sergisiyle Orta Çağ’dan şimdiye dek açığa çıkmamış Hristiyan sanatı heykellerindeki İslam algısını gösterdi. Bu heykel ve sanat eserlerinin, İslam’a karşı Haçlı Seferlerini meşrulaştırmak amacıyla siyasi araçlar olarak kullanıldığını söyleyen Lange ile Orta Çağ’daki ve şimdiki İslam imajını konuştuk.

KÜLTÜR-SANAT 1 Nisan 2014

Sosyal Medyaya Birey Odaklı Bakışta Farklılıklar

Araştırmacıların sosyal paylaşım ağları hakkındaki görüşleri birbirinden hayli farklı. Jeff Narvis'e göre tanımadığımız herkes "potansiyel arkadaş"ken, Necla Mora “iletişimsizlik” konusuna vurgu yapıyor.

ARKA PLAN 1 Nisan 2014

Sosyal Medya Açmazı ve Gerçek Sosyalleşme

Bir Müslüman açısından "sosyalleşme" hangi anlama geliyor? Sosyal medya gerçekten sosyalleşmeye katkı sağlıyor mu? Taha Ünal'a göre bu sorunun cevabı "hayır".

ARKA PLAN 1 Nisan 2014

Avrupa Müslümanlarının Sosyal Medya Kullanımı

Sosyal medya kullanımı küresel bir alışkanlığa dönüşmüş durumda. Öte yandan sosyal medya ve yeni iletişim araçları Avrupa'daki Müslümanlar için farklı kullanım formları doğuruyor.

ARKA PLAN 1 Nisan 2014