'Avusturya'da İslam'

Avusturya’daki Partilerin İslam Yasası’na Bakışı

Avusturya'da ocak ayında İslam Yasası’nı oylayacak Ulusal Meclis’teki (Alm. “Nationalrat”) fraksiyonlara sorduk. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve TeamStronach, fraksiyon mütalaaları tamamlanmadığı için görüş bildiremeyeceklerini belirtirken; NEOS ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) soruları cevapsız bıraktı.

Partiniz İslam Yasası tasarısına karşı kendini nasıl konumlandırıyor?

Avusturya Halk Partisi (ÖVP)

Avusturya’da inançlı bir Müslüman olmakla Avusturyalı olmak ters düşmemeli. Yasada, Avusturya’daki İslam dinî cemaatlerinin hakları ve sorumlulukları belirlendi. Böylece yurt dışından idare ya da kontrol olmaksızın Avusturya’ya mahsus bir İslam mümkün olacak. Yeni İslamYasası’nda şu önlemler var: İnanca dair açıklamaların Almanca olması, yurt dışı finansmanının kesilmesi, 1912 tarihli İslam Yasası’nda da geçen devlet hukukunun önceliği hususu, dinin ön gördüğü şekilde defin ve mezarlık hakkı, hastane ve garnizon gibi yerlerde manevi rehberlik ve helal yemek hakkı, Avusturyalı imamların yetiştirilmesi için Viyana Üniversitesi’nde İslam öğreniminin tesisi. Protestan Yasası’nda da vurgulandığı üzere dinî cemaatler inanç ve öğretilerinde özgürdürler ve iç meselelerini esas itibariyle kendileri düzenleyebilirler.

Yeşiller Partisi (Die Grünen)

Yeşiller hükûmet tarafından oluşturulan ve IGGiÖ temsilcileri ile müzakere edilen tasarı sürecine dâhil edilmedi, fakat taslağı uzmanlarla birlikte değerlendirdik. İslam Yasası’nın yüz seneden fazla bir zaman öncesine ait olduğu düşünüldüğünde modern bir yasa gereklidir. Modern bir yasaya ise şeffaf yapıların, hak ve sorumlulukların ve din-devlet ayrımının gerçekleştirilmesi ile ulaşılabilir. Yeşiller garnizonlarda manevi rehberlik, özel mezarlık alanları ve dinî bayramların tanınması gibi hakların belirlenmesini ve imam eğitiminin üniversite düzeyinde verilmesini memnuniyetle karşılıyor. Dinî cemaatlerin inanç öğretilerinde daha fazla şeffaflığın oluşturulmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Devletin normlarına sadık kalınmasının belirtilmesi haklı olarak eleştirildi, çünkü devletin yasaları zaten bütün vatandaşlar için geçerlidir. Bu tekrar, Müslüman vatandaşlara karşı peşin hüküm ve eşit olmayan bir muamele anlamına gelmektedir.

Tasarı toplumsal aktörlerden büyük eleştiriler aldı. Partiniz bu eleştirileri dikkate aldı mı?

Avusturya Halk Partisi (ÖVP)

Yeni İslam Yasası geniş ve kapsamlı bir şekilde hazırlandı. İslam Diyalog Formu kapsamında 2012 yılından itibaren ön çalışmalar gerçekleştirildi. İlgili İslam dinî cemaatleri (IGGiÖ, İslam-Alevi Cemaati ve Şii Cemaat) tasarıya müdahil oldular. Tasarıya dair olumlu görüşler alındı ve yasa uzmanlar ile Aleviler tarafından açık bir şekilde memnuniyetle karşılandı. İslam Yasası’ndan sorumlu olan bakanlar Kurz ve Ostermayer, değerlendirme sürecinde geri dönüşleri dikkate alıp değişiklikler gerçekleştirdiler; yurt dışından finansman yasağı olduğu gibi kaldı. Yurt dışı çalışanı olan yabancı imamlar için 31 Aralık 2015’e kadar bir geçiş süreci öngörüldü. Şimdiye kadar Avusturya’da faaliyet gösteren dernekler için de yeni hukuki düzenlemeye uyum sağlamaları için bu geçiş süreci tanındı.

Yeşiller Partisi (Die Grünen)

Hem tasarıyla hem de hükûmetin taslağıyla yoğun bir şekilde meşgul olduk; bunun için farklı aktör ve uzmanlarla görüşmeler gerçekleştirdik. Değerlendirilme sürecinde tasarıya yönelik eleştirileri elbette dikkate aldık ve bu eleştirileri dile getiren aktörlerle buluştuk. Neticede parlamento sürecinde hangi eleştirel noktaların dikkate alınacağı önümüzdeki günlerde görülecek; bu büyük oranda iktidar fraksiyonuna bağlı. Biz her hâlükârda şeffaf, adil ve etkin bir İslam Yasası için mücadele edeceğiz.

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler