"Mavi Kart"

Mavi Kart Sahipleri Mahkemelerde Tercümanlık Yapabilecek

Mavi Kart sahiplerinin Türk ceza mahkemeleri nezdinde tercümanlık yapabilmelerinin önünde engel olan "TC vatandaşı olma" şartı kaldırıldı.

Yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşlığından çıkanlara verilen Mavi Kart sahiplerinin, Türk ceza mahkemeleri nezdinden tercümanlık yapabilmelerinin önündeki engel, Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ortadan kalktı. Yeni düzenlemeye göre, başvuru şartlarını sağlayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Mavi Kart sahipleri de ceza mahkemelerinde tercümanlık yapabilecek.

Söz konusu yönetmelikte bireylerin başvuru şartları şu şekilde belirlendi:

– En az ilkokul mezunu olması,

– Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olması,

– Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

– Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

– Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,

– Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması.

Yeneroğlu: “Kısıtlamaların Kaldırılması Elzemdir”

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Mavi Kart sahiplerinin de tercüman olarak çalışabilmesini sağlayan düzenlemeyle ilgili, “Bazı düzenlemelerde Mavi Kart sahibi kişilerle ilgili kısıtlamalar mevcuttur. ‘Haklardan Türk vatandaşı gibi aynen yararlanma’ ilkesi gereği, bu kısıtlamaların kaldırılması elzemdir. Bu çerçevede Mavi Kart sahiplerinin de tercüman olarak çalışabilmelerini sağlayan Adalet Bakanlığımız örnek bir adım atmıştır.” dedi.

Yeneroğlu şunları kaydetti: “Mavi Kart sahipleri, ülkemizin kalifiye işgücünü zenginleştirmek açısından değerlendirilmesi gereken bir kesimdir. Bunun için de vatandaşlık kanununda öngörülen ‘haklardan aynen yararlanma’ ilkesi gereği düzenlemelerde var olan kısıtlamaların kaldırılması elzemdir. Bu noktada YTB’nin takibiyle Mavi Kartla ilgili diğer meselelerde de olumlu gelişmeler yaşanacaktır.”(P,AA)

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Diğer Gündem Yazıları

Son Yüklenenler