'Uygur Türkler'

Alman Şirketleri Sincan Bölgesi’nden Çekilmek Zorunda Kalabilir

Uygurlara yönelik ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle, Alman şirketleri kısa süre sonra Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Bölgesi'nde faaliyetlerini durdurmaya zorlanabilecek.

17 Mayıs 2021 admin
@ bitterwinter.org değişiklikler: Perspektif

Alman medya organı Süddeutsche Zeitung’un elinde olan bir rapora göre Uygurlara yönelik ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle, Alman şirketleri kısa süre sonra Çin’in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki faaliyetlerini kısıtlamak veya oradan tamamen çekilmek zorunda kalabilir. Almanya’da Yeşiller partisi tarafından gündeme alınan taslağa göre, Tedarik Zinciri Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, “Alman şirketlerinin Çinli tedarikçileriyle iş ilişkilerini koparma yükümlülüğü” zorla çalıştırma halinde kaçınılmaz görünüyor. Aksi takdirde Alman şirketleri para cezasına çarptırılabilecekler, münferit durumlarda ise şirket çalışanlarına bireysel cezai sorumluluk dahi yüklenebilecek.

“Görmemezlikten Gelmek Bir Seçenek Değil”

Yeşiller partisi, Alman şirketlerine sorumlu davranma çağrısında bulundu. Yeşiller’den İnsan Hakları Sözcüsü Margarete Bause, Sincan’da faaliyet gösteren Alman şirketlerinin sorumluluğunun bu raporla “her zamankinden daha net” hale geleceğini söyledi. “Her Alman şirketi şimdi, bu koşullar altında Sincan ile iş ilişkilerini sürdürmek isteyip istemediğini ciddi olarak kendine sormalı” dedi. Rapor net bir mesaj veriyor: “Görmemezlikten gelmek bir seçenek değil.”

Rapor, kabinenin Mart ayında çıkardığı tedarik zinciri yasasının yeni bir hukuki durum oluşturduğuna işaret ediyor.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve İnsan Hakları ilkeleri altında şirketlerin iş yaptıkları her yerde insan haklarına saygı göstermeye mecbur oldukları yer alsa da uygulanması yasal zemine dayanmıyor. Bunun, tedarik zinciri yasasıyla birlikte değişmesi planlanıyor. Bu tasarı, küresel tedarikçilerin insan hakları ve çevre ihlallerine karşı önlem almayan büyük şirketler için yıllık satışların yüzde ikisine kadar para cezası öngörüyor.

Uygurların Sömürülmesinden Ticari İşletmeler Yararlanıyor

Federal Meclis uzmanlarına göre bu yaptırımlar Sincan Uygur Özerk Bölgesi için kesin geçerli olacak. Uzmanlar, Sincan Bölgesi’ndeki Uygurların sömürülmesinden Alman ticari işletmeler de dahil olmak üzere çok sayıda yabancının yararlandığı ve bazı durumlarda ürünleri doğrudan fabrikalardan aldıklarına veya zorla çalıştıran tedarikçilerle işbirliği yaptıklarına dair basında çıkan haberlere atıfta bulunuyorlar. Ayrıca Alman ticari işletmeleri tarafından kullanılan fabrika binaları, Çin’deki yeniden eğitim kamplarının hemen yakınında. Raporda Adidas, Puma, BMW, Bosch, Siemens, Volkswagen ve BASF firmalarından bahsediliyor. Sanık şirketler ise bu iddialara “çeşitli açıklamalar, inkarlar veya tavizler” ile tepki gösterdi.

Çin’de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde “eğitim merkezi” adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. Pekin’in “mesleki eğitim merkezleri” olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun “yeniden eğitim kampları” şeklinde tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur’un kendi rızası dışında tutulduğu tahmin ediliyor. (P)

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler