'OECD Raporu'

OECD: “Almanya’nın Göçmen Politikalarında Gelişim Var Ama Fazlası Gerekiyor”

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından yapılan bir araştırma, Almanya'da göçmenlerin eğitim ve istihdam olanakları için yapılan yatırımların meyve vermeye başladığını ama mevcut sorunların eğitim seviyesi düşük göçmenler için sürdüğünü ortaya koydu.

Fotoğraf: Shutterstock.com

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan ve 3 Temmuz tarihinde yayınlanan raporda, Almanya’da göçmenlerin eğitim ve istihdam imkânları için yapılan yatırımlar ve bu yatırımların sonuçları incelendi. Son yıllarda göçmenlerin uyumu için “önemli ölçüde” yatırım yapıldığı ve “bu çabaların meyve verdiği” ifade edilen raporda, özellikle 2022 yılı itibarıyla dil öğrenimi için yapılan teşviklerin sonuçlarını göstermeye başladığı vurgulandı.

Almanya’daki göçmenlerin dil becerilerinin diğer birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesine kıyasla daha yüksek seviyede olduğunu tespit eden rapora göre, beş yıldır Almanya’da ikamet eden ve ilk geldiğinde orta düzeyde dil seviyesine sahip olan göçmenlerin 5’te 4’ünden fazlası Almancayı akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Almanya’ya gelen göçmenlerin istihdam oranı ise, yüzde 70. Bu oran, raporda incelenen diğer AB ülkelerinin oranlarına kıyasla daha yüksek. Araştırma, OECD üyesi 38 ülkeden 15’ini kapsamakta.

OECD: “Düşük Vasıflı İşçilere Verilen Destek Artmalı”

OECD raportörlerine göre, iyileştirilmesi gereken alanların en başında eğitim seviyesi daha düşük göçmenlerin eğitimi ve istihdamı geliyor. Almanya’daki göçmenlerin yaklaşık 6’da 1’inin en fazla ilkokul eğitimini tamamladığı belirtilen raporda, bu grubun özellikle zorluklar yaşadığı ve yalnızca yarısının çalışan nüfusa dahil olduğu kaydedildi. Ayrıca daha az eğitim almış göçmenlerin yalnızca 4’te 1’inin beş yıllık bir ikamet sürecinden sonra ileri düzeyde Almanca konuştuğuna dikkat çekildi.

OECD raporunda, daha az eğitim almış göçmenlerin eğitimi konusunda Almanya’nın diğer OECD ülkelerine kıyasla geride kaldığı eleştirisine de yer verildi. göçmenler arasında düşük eğitim seviyesine sahip olanların oranı, Almanya’ya kıyasla daha yüksek. Ukrayna’dan göç, henüz OECD istatistiklerine yansımamasına rağmen, son zamanlarda çoğunlukla küçük çocuklu Ukraynalı göçmen kadınların eğitimi ve istihdam edilmesiyle ilgili de eyleme geçilmesi gerektiği vurgulandı.

OECD’ye göre, göçmen kökenli ailelerin Almanya’da doğan çocuklarının okulda gösterdikleri başarı, birçok AB ülkesinin çok daha üstünde bulunuyor. Okul çağındayken Almanya’ya gelen ve burada okula başlayan çocuklar ise ortalamanın altında performans gösteriyor. Uzmanlar bu noktada herhangi bir ilerleme görülemediğini kaydetti.

Okulu Bırakanların Oranı Çok Yüksek

Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Federal Almanya Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan (SPD), okulu terk edenlerin oranının hâlâ çok yüksek olduğunu belirtti ve bulguları “endişe verici” olarak niteledi. Açıklanan verilere göre, ailesi olmadan tek başına Almanya’dan göç etmiş her 7 gençten 1’i, ne örgün eğitim ne de mesleki eğitim alabiliyor.

Genel olarak göçmenlerin uyum sürecinin -Almanya’nın algılandığından- daha iyi bir seviyede olduğunu belirten Alabali-Radovan, ancak hâlâ yapılacak çok şey olduğunu vurguladı. Alman eğitim sisteminin, uzun süredir Almanya’da bulunan göçmen toplumunun ihtiyaçlarına henüz tam olarak cevap vermediğine dikkat çeken Alabali-Radovan, özellikle Almanca dil eğitiminin iyileştirilmesi, daha fazla dil desteği sağlanması ve ülke çapında standartlaştırılmış bir dil becerisi testi yapılması çağrısında bulundu.

Her Beş Göçmenden Biri Ayrımcılığa Maruz Kalıyor

OECD, Almanya’nın iyileştirmesi gereken alanlar arasında ayrımcılık konusuna da yer verdi. Almanya’ya AB dışındaki ülkelerden gelen göçmenlerin 5’te 1’inin ayrımcılığa maruz kaldığı ifade edilen rapora göre, yoksulluk içinde yaşayan göçmenlerin oranı Almanya’da diğer AB ülkelerinin çoğuna göre daha düşük.

Almanya’ya göç edenler arasında yüksek öğrenim görmüşlerin oranı ise 4’te 1 civarında. Raporda bu oranın, son on yıldaki yükselişe rağmen hâlâ düşük olduğuna işaret edildi.

Somut verilerin gösterdiği üzere Almanya, Amerika Birleşik Devleti’nden sonra en büyük ikinci göçmen nüfusuna sahip OECD ülkesi konumunda. 2023 yılı itibarıyla Almanya’da 13 milyon 900 bin civarı göçmen yaşadığı kaydedildi. Ayrıca, son 2 yılda savaştan kaçan Ukraynalı mültecilerin yoğun olarak gittiği Avrupa ülkelerinin başında Almanya yer alıyor. (P)

Enise Yılmaz

Bochum Ruhr Üniversitesinde hukuk eğitimi gören Yılmaz, Perspektif’in yayın kurulu üyesidir.

Yazarın diğer yazıları
Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler