'Federal İstatistik Dairesi'

Almanya’da Nüfusun Dörtte Biri Göçmen Kökenlilerden Oluşuyor

Federal İstatistik Dairesi'nin yayımladığı verilere göre göçmen kökenliler Almanya'da toplam nüfusun dörtte birini oluşturuyor. Göçmen kökenli nüfus içerisinde en yüksek oranla Türkiye kökenliler birinci sırada yer alıyor.

Federal İstatistik Dairesi salı günü yayımladığı 2019 yılına dayanan Mikrozensus raporunda, Almanya’da yaşayan 21 milyon göçmen kökenli halkın ülke nüfusunun yüzde 26’sını oluşturduğunu açıkladı. Önceki yıla oranla bu istatistikte yüzde 2,1 artış olduğu kaydedilirken, bunun göçmen kökenlilerin nüfusunda 2011 yılından beri kaydedilen en düşük büyüme oranı olduğu belirtildi. Verilere göre Almanya’da yaklaşık her dört kişiden birini oluşturan göçmen kökenlilerin en çok geldiği ülkeler sırasıyla Türkiye, Polonya ve Rusya.

Göçmen Kökenlilerin Yarısından Fazlası Alman Vatandaşı

Almanya’da kendisi veya ebeveynlerinden biri doğuştan Alman olmayan bireyler “göçmen kökenli” olarak tanımlanıyor. Rapora göre 2019 yılında Almanya’da yaşayan göçmen kökenlilerin yüzde 52’si Alman vatandaşlığına sahip. Almanya’da yaşayan göçmen kökenlilerin yüzde 85’ini ise, bizzat Almanya’ya göç etmiş olanlar oluşturuyor. Alman vatandaşlığına geçmiş göçmen kökenlilerden, ülkeye bizzat göç etmiş olanların oranıysa yüzde 46 olarak tespit edildi.

Türkiye Kökenlilerin Oranı Yüzde 13

Köken ülkelere bakıldığında, göçmen kökenlilerin yüzde 65’i bir Avrupa ülkesinden göç edenler, onların çocukları veya torunlarından oluşuyor. 13 milyon 800 bin kişiye tekabül eden bu Avrupa kökenli göçmenlerin 7 milyon 500 binini Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelenler teşkil ediyor. Geri kalan göçmen kökenli nüfusun 4 milyon 600 binini Asya, 3 milyon 200 binini Ortadoğu, bir milyonunu Afrika, 600 bin kadarını ise Kuzey, Orta veya Güney Amerika ülkelerinden gelenler oluşturuyor.

En çok göçmen kökenlinin geldiği ülke sıralamasında yüzde 13 ile Türkiye ilk sırada gelirken, yüzde 11 ile Polonya ikinci sırada, yüzde 7 ile Rusya Federasyonu üçüncü sırada yer alıyor.

Bazı Hayati Hizmet Alanlarında Göçmen Kökenliler Yoğunlukta

Bilhassa Kovid-19 salgını gibi kriz durumlarında en çok gerekli olan meslek alanlarında yoğunlukla göçmen kökenlilerin çalışıyor olması dikkat çekiyor. Rapora göre temizlik işlerinde çalışanların yüzde 55’ini; kargo servisi de dahil depo yönetimi ve gıda üretiminde çalışanların ise yüzde 38’ini göçmen kökenliler oluşturuyor. Ayrıca yaşlı ve hasta bakımında çalışanların yüzde 30’unu ve gıda satışında çalışanların yüzde 28’ini göçmen kökenliler teşkil ediyor. Buna karşılık, bazı meslek gruplarında faaliyet gösteren göçmen kökenlilerin temsil oranının oldukça düşük olduğu görülüyor. Bunlar, tıbbi sağlık meslekleri (yüzde 21), öğretmenlik (yüzde 11) emniyet ve suçla mücadele ile adli hizmetler (yüzde 7) olarak sıralanıyor.

Mikrozensus, Almanya’da her yıl nüfusun yaklaşık yüzde 1’i ile yapılan bir örnekleme araştırması. Almanya’da Mikrozensus ile elde edilen veriler tahminî olarak hesaplanarak ülke nüfusuna dair çıkarımlarda bulunuluyor. (kz)

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler