'AIE'

Türkiye ve Almanya Arasındaki Otomatik Bilgi Paylaşımı Başlıyor

Uzun yıllardır gündemde olan fakat uygulamaya geçememiş Otomatik Bilgi Paylaşımı'nın eylül ayında faaliyete geçeceği belirtiliyor. Türkiye dışında yaşayıp Türkiye’de banka hesabı olanlar açısından bilgi paylaşımı endişeleri de beraberinde getiriyor.

Fotoğraf: Shutterstock.

Alman medyasına yansıyan haberlere göre, uzun yıllardır faaliyete başlaması ertelenen Otomatik Bilgi Paylaşımı, yakında yürürlüğe girecek.  Türkiye, daha fazla vergi şeffaflığı için birkaç hafta içinde ayrıntılı banka bilgilerini Almanya tarafına bildirecek. Almanya’daki Online Focus gazetesinin haberine göre, Otomatik Bilgi Paylaşımı’nın 30 Eylül 2021’de başlaması muhtemel.

Bilgi paylaşımının başlamasıyla birlikte, Almanya’da vergi mükellefi olup Türkiye’deki bir banka hesabında vergilendirilmemiş bir gelire sahip olanların tespit edilmesi bekleniyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Ortak Raporlama Standardı (CRS) ile ülkeler arasında hızlı ve etkili bir bankacılık ve vergi verisi paylaşımının da tesis edilmesiyle birlikte vergi kaçırmanın artık pratik olarak mümkün olamayacağı öngörülüyor.

Türkiye ve Almanya Arasında Vergi Bilgilerinin Paylaşımı

Otomatik Bilgi Paylaşımı, ülkelerin karşılıklı olarak ülkelerinde ikamet eden kişilerin ülke dışındaki, yani diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin her yıl düzenli olarak vergisel amaçlı kullanılması amacıyla otomatik olarak paylaşılmasıdır. 

2014’ten bu yana 100’den fazla ülke, Otomatik Bilgi Paylaşımı (AIE) anlaşmasına katılmayı, yani vergi mükelleflerinin banka bilgilerini karşılıklı olarak değiştirmeyi taahhüt etmiştir. Türkiye, resmi olarak AEI’ye katılmaya hazır olduğunu 2017 gibi erken bir tarihte ilan etmiş ve geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili kararın  uygulanması için kararname ile talimat vermişti.

AEI kapsamındaki ülkeler arası bilgi alışverişi, her yılın sonbaharında gerçekleşmektedir. Online Focus’un danıştığı uzmanlara göre Türkiye ile Almanya arasındaki Otomatik Bilgi Paylaşımı’nın 30 Eylül 2021’de ilk kez gerçekleşmesi oldukça muhtemel.

Otomatik Bilgi Paylaşımı Süreci

Bu anlaşma vergi kaçaklarını minimize ederek ülkeler arasında vergide şeffaflık sağlanmasını amaçlamaktadır. Bilgiler doğrudan bankalar arasında değil, anlaşmaya taraf ülkelerin resmî kurumları arasında paylaşılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vergi makamları, bilgileri ilk olarak Almanya Federal Vergi Bakanlığına (Alm. Bundeszentralamt für Steuern) iletir. Bakanlık, devamında verileri hesap sahibinden sorumlu vergi dairesine iletir. Bir sonraki adımda vergi dairesi, verileri mevcut vergi beyannameleri ile karşılaştırır. Her şeyden önce, bir banka hesabından elde edilen gelirin daha önce beyan edilip edilmediğini ve rapor edilen hesap bakiyesinin [geçmişteki hesap hareketlirine kıyasla] makul görünüp görünmediğini  kontrol eder. Olağandışı bir tablo gözükmesi halinde, vergi dairesi ilave tedbirlere başvurabilir.

Otomatik Olarak Paylaşılacak Bilgiler

Hesap bilgileri paylaşılacak kişinin adı soyadı, doğum yeri ve tarihi, adresi, yerleşik olduğu ülke ve vergi kimlik numarası, hesap numarası, hesabın bakiyesi, hesaba yıl içinde yatan faiz, temettü gelirleri, hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirler otomatik olarak paylaşılacaktır.

Finansal olarak mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmelerine ilişkin finansal bilgiler paylaşılacaktır. Hesabın tutulduğu para biriminin önemi yoktur; yani TL, Avro, Dolar veya herhangi başka bir para biriminde hesap olabilir. Burada önemli olan husus, hesaptaki meblağın, tutulduğu para birimi cinsinden paylaşılacağıdır. Herhangi bir kura dönüştürülme olmayacaktır. Avro hesap Avro olarak, TL hesap TL olarak bildirilecektir.

Önemli hususlardan bir tanesi de şudur: Ortak bireysel hesap bilgileri her bir birey için ayrı ayrı bildirilecek, herhangi bir pay hesabı yapılmayacaktır. Örneğin eşi ile ortak hesabı olan ve ikisi de Danimarka’da yaşayan kişilerin ortak hesaplarında 50 bin Avro var ise hem kendisi hem de eşi için ayrı ayrı 50 bin Avro olarak bildirim yapılacaktır. Bir başka örnek vermek gerekirse İsveç’te yaşayan ve Türkiye’de yaşayan kardeşi ile Türkiye’de bir bankada ortak hesaplarında 100 bin Avro var ise, İsveç ile hesapta olan bakiyenin tamamı paylaşılacaktır. Türkiye’de yaşayan için hesaptaki paranın ikiye bölünüp yarısının bildirilmesi gibi bir durum olmayacaktır.

Bilgi Paylaşımı Dışında Kalacak Bilgiler

Bilgileri paylaşılacak olan hesabın yıl içerisindeki hesap hareketleri detayı, taşıt, gayrimenkul gibi bilgiler anlaşma kapsamında olmayıp bu bilgilerin paylaşılması söz konusu değildir. Hesabın yıl sonu bakiyesi bildirilecek, hesapta toplanan bakiyelerle ilgili detay bilgiler, örneğin emekli aylığı, kira geliri gibi bilgiler paylaşım dâhilinde olmayacaktır. Ayrıca Türkiye’de kurulmuş bir şirkete ortak iseniz (ortaklık payınız ne olursa olsun) kurumsal şirket hesapları paylaşılmayacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, şirketin nerede kurulduğudur. Örneğin İngiltere’de kurulmuş bir şirketin Türkiye’de kurumsal bir hesabı var ise, bu şirketin Türkiye’deki hesap bilgileri İngiltere ile paylaşılacaktır. 1 Temmuz 2017 tarihinden önce açılmış bir kurumsal hesap var ise bu kurumsal hesapların bilgi paylaşımı için 250.000 ABD Doları limiti vardır, bu miktarın altında kalan hesap bilgilerinin paylaşımı zorunlu değildir.

Bireysel hesaplar için ise herhangi bir limit yoktur. Kişinin hesabında 10 TL dahi olsa bu bilgi paylaşılacaktır. Hesabın açılma tarihinin burada herhangi bir önemi yoktur. 1 Temmuz 2017 tarihinden sonra açılan hem bireysel hesaplar hem de kurum hesapları bakiyesi ne olursa olsun bilgi paylaşımı anlaşması kapsamındadır. (P)

 

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler