'Almanya'

Vatandaşlığa Kabul Edilen Göç Kökenli Çocuklar Okulda Daha Başarılı

Almanya'da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, vatandaşlığa kabul edilen çocuklar okulda Alman pasaportu olmayan sınıf arkadaşlarına kıyasla daha başarılı.

12 Ekim 2021 admin

Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü (RWI) tarafından yapılan bir araştırmaya göre vatandaşlığa alınan göç kökenli çocuklar okulda Alman pasaportu olmayan sınıf arkadaşlarına nazaran daha başarılı oluyor. Vatandaşlık durumu ve buna bağlı olarak okuldaki artan motivasyonun, göçmen öğrencilerin daha az sınıf tekrarı yapmasına ve derslere daha fazla katılım sağlamalarına katkı sağladığı kaydedildi.

Ancak uzmanlar, vatandaşlığa alınan göç kökenli öğrencilerin okul başarısının arkasında motivasyonunun yanı sıra, öğretmenlerin bu öğrencileri Alman vatandaşı olmayan akranlarına kıyasla daha farklı değerlendirmesinin de rol oynayabileceğine işaret ediyor.

Alman Vatandaşlığı Fırsatları Artırıyor

RWI uzmanlarına göre, çocukların vatandaşlığa alınması matematik gibi önemli okul derslerinde okul notlarını da olumlu etkiliyor. Ayrıca Alman vatandaşı olan göç kökenli çocuklar, Alman vatandaşlığına sahip olmayan akranlarına oranla daha sık yüksek dereceli “Gymnasium” lisesine gidiyor.

Araştırma sonuçlarına dayanarak araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar, vatandaşlığa kabul şartlarının sıkılaştırılması yerine doğum yoluyla kazanılan vatandaşlığın genişletilmesinin ilk nesildeki göçmenlerin başarısını artıracağına işaret ediyor. Aynı zamanda, doğum yoluyla elde edilen vatandaşlık ile, çocuğun ebeveynlerinin vatandaşlığa alınmasının da kolaylaştırılacağı belirtiliyor.

Araştırma kapsamında, RWI bilim adamları yaklaşık 3 bin çocuk ve ergenden elde edilen verileri değerlendirdi. Araştırma 2010-2018 yılları arasında anaokulu ve lise son aralığında bulunan rastgele seçilen çocuklarla gerçekleştirildi.

Alman Vatandaşlığı Kanunu

Uzun süre Almanya’da doğan çocuklar en az bir ebeveynin Alman olması şartıyla Alman vatandaşlığını alabiliyordu. 2000’lerin başında kırmızı-yeşil koalisyonu altında Alman Vatandaşlığı Kanunu’nda yapılan reform sonucu köken ilkesine yerine, doğum yeri ilkesi getirildi. Böylece, Alman vatandaşı olmayan ailelerin çocukları da Almanya’da doğdukları takdirde belirli şartlar dahilinde Alman vatandaşlığına sahip oluyor.

Bu şartlardan biri, en az bir ebeveynin çocuk doğduğunda sekiz yıldır Almanya’da yasal olarak yaşıyor olması veya Avrupa Birliği ile İsviçre arasındaki Kişilerin Serbest Dolaşımına İlişkin Anlaşmaya dayalı olarak kalıcı oturum hakkına veya oturma iznine sahip olması.(kz)

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler