'Almanya'

ADS: “Dinî Mensubiyetin İmam Tarafından Teyidi Anlamlı Değil”

Almanya'da Müslüman bir kadının pasaport başvurusu, başörtülü fotoğraf sunduğu gerekçesiyle reddedildi. Fotoğrafın kabulü için, kadından dinî mensubiyetiyle ilgili imam tarafından hazırlanmış bir belge sunması talep edildi. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi’ne (ADS) göre talebin hukuki bir dayanağı yok.

@Shutterstock değişiklikler Perspektif

Alman vatandaşlığına geçtikten sonra, pasaport almak için gerekli tüm belgelerle yetkili devlet dairesine başvuruda bulunan Müslüman bir kadının başvurusu, başörtülü fotoğraf sunduğu gerekçesiyle reddedildi. Başörtülü fotoğrafın kabul edilmesi için, kadından dinî mensubiyeti ile ilgili bir belge sunması talep edildi.

Görevli memurun, sunulan fotoğrafın kabul edilmesi için dinî mensubiyet ile ilgili imam tarafından verilmiş yazılı bir belgenin sunulmasını istemesi üzerine Müslüman kadın Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesine (ADS) başvurdu.

ADS: Bu Tarz Bir Belge Talebi Gerekli Değil

Pasaport Yönetmeliği’nin 5. Maddesine göre, pasaport başvurularında başın örtülü olduğu bir fotoğraf sunulamaz. Ancak dinî sebeplerden dolayı başın örtülmesi istisnai bir durum teşkil ettiğinden, pasaport başvurusunda bulunulan makamın başörtülü bir fotoğrafı kabul etme seçeneği her daim mevcut.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre böyle bir belgenin talebi, gerekli ve uygulanabilir olmadığı gibi, kanuni de değil. Ayrıca kurum, dinî mensubiyete ilişkin merkezi bir kaydın yokluğu durumunda, kişinin dinî inancının bir imam tarafından teyit edilmesinin herhangi bir anlam ifade etmediği görüşünde.

Eğer kişiler başörtüsü takmayı, Anayasa’nın 4. Maddesindeki bireysel inanç özgürlüğüne dayandırıyorsa ve bunu inandırıcı bir biçimde sunuyorsa, bunun yeterli olacağı ve devlet dairesindeki yetkililerin konuyu daha fazla sorgulama yetkisine sahip olmadıkları belirtiliyor.

Birçok Mahkeme Uygulamanın Kabul Edilemez Olduğunu Beyan Etmişti

Daha önce konuyla ilgili olarak birçok mahkeme, sorumlu makamların uygulamalarının kabul edilemez olduğunu beyan etmiş ve Anayasa’nın 4. Maddesinde bulunan inanç özgürlüğü kapsamında başörtülü fotoğrafın kabul edilmesi gerektiğine, bunun herhangi bir dinî cemaat üyeliğine dair bir belgeye dayandırılması gerekmediğine karar vermişti. (Örnekler: Kassel İdare Mahkemesi, 4 Şubat 2004 tarihli karar, Dosya Numarası: 3 G 1916/03; Berlin Yüksek İdare Mahkemesi, 20 Mart 1991 tarihli karar, DN: 1 B 21.89; Wiesbaden İdare Mahkemesi, 10 Temmuz 1984 tarihli karar, DN: VI / 1 E 596/82.)

Ehliyet Yönetmeliği’nin 21. Maddesine göre sürücü belgesi başvurusunda Pasaport Yönetmeliği’nin gerekliliklerini karşılayan bir fotoğraf sunulması gerektiğinden, açıklamada sürücü belgeleri ile ilgili de farklı bir yol izlenemeyeceği vurgulandı.

Pasaport başvurusu için kendisinden dinî aidiyetine yönelik yazılı belge istenen kadın adına pasaport makamına başvuran ve konu ile ilgili açıklamada bulunmalarını isteyen Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi, yetkililerin Müslüman kadından özür dilediğini ifade etti. Ayrıca sorumlu memurun hatalı bir biçimde kadının dinî aidiyetini inandırıcı kılmakla mükellef olduğu düşüncesinden yola çıkarak böyle bir belgeyi talep etmiş olduğu açıklamasında bulundu. Hatanın düzeltildiği ve Müslüman kadının pasaportunun basıldığı da açıklamaya eklendi. (fa)

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#1

*Tüm alanları doldurunuz

  • kerim Gürses
    2020-11-25 19:32:53

    Bende Almanyada yaşıyorum Çifte vatandaşım benim eşime oturum müsadesinin uzatmak için almanca İntibak kursuna mecbur ettiler ben göndermedim Landratsamtı (Yabancılar poisi ) Mahkemeye verdim ve kazandım Almanyada yabancılara bakan kamu idareleri ekonomik krizi bahane ederek yabancılara özelliklede biz Türklere Ayımcılık ve Yetkileri varmış gibi Keyfi uygulamalar Yapıyor birinci sebep yabancılara Tahammülsüzlük ikincisi Yabancıların hukuki bilgisizliği ve haklarını savunup neticeye gidememek oysa Almanya bir Demokratik sosyal ve Hukuk Devleti Yasalar değişmedi kişiler değişti Ben Başörtüsüne kişinin demokratik Özgürlüğü ve kıyafet tercihi olarak bakıyorum zira İslamda Kadının Başını Kapatmasına Dair Hiçbir Ayet ve Tanrı Buyruğu Yoktur Saygılar Kerim Gürses Heidelberg-Almanya

Son Yüklenenler