'ABD'

ABD’li Müslümanlar Dinî Ayrımcılık Nedeniyle İntihara Daha Fazla Meyilli

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, ülkede yaşayan Müslümanlar yaşadıkları dinî ayrımcılık ve nefret suçları gibi olumsuz tecrübelerden dolayı daha fazla intihar etme riski taşıyor.

13 Ağustos 2021 ehisim
Fotoğraf: Shutterstock / Manuela Durson

Stanford Üniversitesinin araştırmasına göre, ABD’de yaşayan Müslümanlar ülkedeki diğer dinî gruplara göre iki kat daha fazla intihar etme eğilimine sahip. “JAMA Psychiatry” dergisinde yayımlanan araştırmanın anketine katılan Müslümanların yüzde 8’i intihara teşebbüs ettiğini belirtti. Diğer dinî gruplarda ise bu oran Katoliklerde yüzde 6, Protestanlarda yüzde 5 ve Yahudilerde ise yüzde 3,6 olarak tespit edildi.

Toplumsal Damgalama

Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar, Müslümanlar arasında daha yüksek seyreden intihar düşüncesi oranının özellikle Müslümanlara yönelik dinî ayrımcılık ve toplumsal damgalama ile yakından alakalı olabileceği görüşünü paylaşıyor. Bunlar aynı zamanda Amerikalı Müslümanların psikolojik destek almasını engelleyen başlıca faktörler olarak tanımlanıyor.

Araştırmada, ABD‘de dinî bir azınlık olarak “Müslümanlar depresyon, kaygı ve paranoya ile yakından ilişkili olan dinî ayrımcılığa karşı oldukça savunmasız” ifadelerine yer verildi. 2013 yılında yapılan bir araştırma da, ABD’li Müslümanların zihinsel sağlık sorunları hakkında sessiz kalmalarının en önemli nedeninin “toplumsal damgalama” olduğu sonucuna varmıştı.

Dinî Ayrımcılık

Standford Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada aynı zamanda ABD’de yaşayan Müslümanların intihar etme olasılığının, çoğunluk toplumunu Müslümanların oluşturduğu ülkelerde yaşayan Müslümanların intihar etme olasılığından da yüksek olduğu belirlendi. Araştırmacılar bilhassa bu sonucun, Amerika’da Müslümanlar arasında diğer dinî topluluklara nazaran daha yüksek seyreden intihar temayülünün dinî ayrımcılıkla alakalı olduğu tespitini güçlendirdiği görüşünü savunuyor.

Stanford araştırması, “Sosyal Politikalar ve Anlayış Enstitüsü” (İng. “Institute for Social Policy and Understanding”) tarafından 2020’de yapılan bir anketle elde edilen sonuçlarla da örtüşüyor. Buna göre, ABD’li Müslümanların yüzde 60’ı dinî ayrımcılığa maruz kaldıklarını ifade etmişti.

Öte yandan, 2019 yılına ait FBI istatistikleri, rapor edilen 1.700’den fazla dinî gerekçeli nefret suçunun yüzde 13,2’sinin ABD’li Müslümanlara yönelik işlendiğini tespit etmişti. (P)

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler