'İslam Karşıtlığı'

Almanya’da Kimler İslam’a Karşı Ön Yargılı?

Almanya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, yaş grupları arasında İslam'a karşı ön yargılarda farklılıklar söz konusu.

Fotoğraf: Shutterstock. Değişiklikler: Perspektif.

Almanya Protestan Gençler Çalışma Grubu (Alm. Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend -aej) adlı dernek, dindarlık, demokrasiye güven ve Islam karşıtlığı arasındaki bağlantıyı mercek altına alan, “Toplum, Din ve İslam Tartışması Üzerine Perspektifler” başlıklı bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Araştırmadan elde edilen sonuca göre, gençler kendilerinden yaşlılara kıyasla İslam’a karşı daha az ön yargılı bir tutum benimsiyor.

Ön Yargıları Etkileyen Faktörler

Çalışma grubu tespit ettikleri bu durumun genç erkeklere kıyasla genç kadınlarda oransal olarak daha yüksek olduğunu açıkladı. Cinsiyet farkından sonra bir diğer etken ise eğitim düzeyi. Buna göre ebeveynleri yüksek öğrenim görmüş gençler İslam’a karşı daha az ön yargıya sahip; aynı şekilde genel anlamda demokratik sistemden memnun olanlarda da aynı tutum görülüyor.

Çalışma örneklem grup üzerinden temsili olarak gerçekleştirildi. Prostetan gençliğe dair bir alt örneklem grubu da oluşturuldu. Anketler, Şubat-Nisan 2021 tarihleri arasında 14-29 yaş arası gençlerle çevrimiçi anket yönetimiyle yapıldı. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, 10 Kasım itibarıyla kamuoyuna sunuluyor.

“Almanların 3’te 1’i İslam’ı Tehdit Olarak Algılıyor”

Almanların büyük kısmı İslam dini ve toplumdaki yeri hakkında farklı fikirlere sahip. Die Zeit gazetesinin geçtiğimiz aylarda aktardığı bir haberine göre, Allensbach Enstitüsünün yaptığı temsili nitelikteki bir kamuoyu yoklamasında katılıcımların yüzde 65’i din özgürlüğünün Müslümanlar için olduğu kadar Hristiyanlar ve diğer din mensupları için de geçerli olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 18’i bu görüşe katılmıyor.

Almanların yüzde 28’i İslam’ı bir tehdit olarak algılarken, yüzde 63 oranındaki çoğunluk İslam inancına mensup sadece belirli grupların bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Yüzde 5’lik bir kesim ise İslam’ı bir tehdit olarak görmediğini söylüyor. İslam adına hareket ettiğini iddia eden faillerin uyguladığı terör şiddeti hakkında;  katılımcıların yüzde 24’ü, bu şiddetin İslam’la sıkı bir şekilde bağlantılı olduğu görüşünde. Yüzde 14’lük bir grup ise İslam’ın terörle bağlantılı olmadığı görüşünde. (P)

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler