'Avusturya'

“Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezinin Raporu Taraflı ve Hatalı”

Avusturya’daki İslam federasyonları, Avusturya Uyum Bakanlığının yayınladığı ve İslami kuruluşları suçlayan “Siyasal İslam” raporunu kusurlu buldu: Rapor "objektiflikten uzak, taraflı ve suçlayıcı" nitelikte.

Avusturya'daki en büyük cami olan Viyana İslam Merkezi

Viyana İslam Federasyonu (IFW), Avusturya Linz İslam Federasyonu (ALIF) ve Avusturya İslam Federasyonu (AIF), Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab tarafından “Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi”ne (Alm. Dokumentation Stelle Politische Islam) hazırlattırılan “Die Millî Görüş” başlıklı temel raporu inceledi. Raporu değerlendiren kuruluşlar, eleştirilerini yazılı açıklamayla yayınladı ve çağrıda bulundu:

“Bu rapor, ‘Dokümantasyon Merkezi’nin çalışmalarının bağımsız uzmanlar tarafından denetlemesinin artık kaçınılmaz hâle geldiğini göstermektedir.”

“Objektiflikten ve Bilimsellikten Uzak”

Federasyonlar söz konusu raporun objektiflikten olabildiğince uzak olduğuna dikkat çekiyor. AIF Başkanı Abdi Taşdöğen Uyum Bakanı Susanne Raab’ın 28 Mayıs 2021 tarihinde ilgili raporu tanıtırken sürekli olarak raporun bilimselliğine vurgu yaptığını, ancak, raporu inceledikten sonra, bu raporun bilimselliğin tam aksine, bilimsel perspektiften uzak bir şekilde hazırlandığının anlaşıldığını söyledi.

Taşdöğen, bu raporu “Bu çalışma hiçbir surette objektif ve her sonuca açık mahiyette hazırlanmamış, aksine çok bariz bir şekilde -ve muhtemelen siyaseten arzulanan- bir neticeye ulaşma motivasyonuyla formüle edilmiştir.” diyerek eleştirdi. Yayınlanan metinde bilimsellik şartlarının asgari düzeyde bile karşılanmadığını ve yüzeysel bir okumayla bile kolayca fark edilebilecek büyük hatalar yapıldığını belirtti.

“Dokümantasyon Merkezi Raporun Sorgulanmasını İstemiyor”

Taşdöğen, bakanlığın bilimsel araştırma diye tanıttığı raporda çok sayıda eksiklik ve hata bulunduğunu, federasyonların bu rapora karşı hazırladıkları değerlendirmenin raporun aslından daha uzun olmak durumunda kaldığını ifade etti:

“Özenle seçilmiş ve bağlamından koparılmış alıntılamaların yanı sıra, bu raporla hedeflenen amacın sorgulanmasını sağlayacak bilgilerin rapora alınmaması gibi uygulamalar, raporun âdeta tamamının üstünü çizen kırmızı çizgiler gibi gün yüzüne çıkmaktadır.”

Ayrıca, İslam federasyonları olarak kamuoyu önüne sunulan böyle araştırmanın eksikliklerinden ötürü büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını açıkladı.

“Bağımsız Bir Komisyon Tarafından İncelenmeli”

“Bunun için, Sayın Bakan Susanne Raab’a kamuoyuna sunduğu bu ‘Temel Raporları’ dışarıdan ve bağımsız bir uzman komisyonuna denetletmesi ve bu hükümlerden sonuçlar çıkarması çağrısında bulunuyoruz.” ifadesini kullanan Abdi Taşdöğen söz konusu raporun bağımsız denetleme komisyonu tarafından denetlenmesinin şart olduğunu söyledi.

Taşdöğen bunun gerekçelerini ise şöyle sıraladı: “Birincisi, yanlışlıklar ve eksiklikler üzerine bina edilmiş raporlar üzerinden siyasi hamleler yapılmamalıdır. İkincisi, Avusturya kamuoyu İslam federasyonları hakkında yanlış bilgilendirilmemelidir. Karşılıklı tanışma ve karşılıklı anlayış toplumumuzun birlikteliği için önemlidir. Fakat maalesef, buna karşın yalan haberler toplumumuzu bölmektedir. Toplumsal bölünmeyi mümkün olan her aracı kullanarak önlemek ise hepimizin ortak görevi olmalıdır.”

Susanne Raab 28 Mayıs 2021 tarihinde kamuoyuna açık bir basın konferansında ülkedeki İslami uruluşlarla ilgili 3 adet temel raporu kamuoyuna sunmuştu. Bu raporlar baz alınarak geniş kapsamlı ve önemli siyasi kararların alınması öngörülüyor. Diğer iki temel rapor ise, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATIB) ve Ülkücü Hareket’i konu alıyor. (P)

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler