'Göç'

“Almanya’daki Afgan ve Suriyeli Göçmenlerin Katkıları Gözden Kaçmamalı”

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki Afgan ve Suriyeli göçmenlerin kurduğu diaspora kurumlarının toplumsal ve ekonomik önemi göz ardı ediliyor.

Fotoğraf: @franz12 - Shutterstock.

Almanya’da yapılan yeni bir çalışmaya göre; yaklaşık 1 milyon 400 bin Afgan ve Suriyeli göçmenlerin genç ve dinamik karakterleri hem de Almanya hem de köken ülkeleri için önem arz ediyor. Raporda, Ukrayna’dan gelen göç dalgası nedeniyle bu göçmen gruplarının sunduğu katkıların gözden kaçırılmaması gerektiği belirtiliyor.

Almanya’daki Diaspora Örgütleri

Almanya’da yaşayan Afganistan ve Suriye kökenli insanların sayısı, ülkeye gelen mülteci göç hareketinin artmasının  sonucu olarak son on yılda keskin bir şekilde arttı. Sayılarının artmasıyla birlikte, kendi menşe ülkelerinde ve Almanya’daki topluluklarında insani veya siyasi meselelerle ilgilenen yeni diaspora örgütleri ortaya çıktı. Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi (SVR), yeni kurulan bu örgütlerin sivil toplumda kapladıkları yeri araştırdı ve bir politika notu yayımladı.

Çalışma, en başta, Almanya’daki Afgan ve Suriye nüfusu genç, çeşitli ve dinamik olduğunu dikkat çekiyor. SVR araştırmacılarından ve politika notunun yazarı Karoline Popp, kurdukları diaspora örgütlerinin önemli katkılar sunduğunu ve kendi köken ülkerindki insanlar için insani ve siyasi faaliyetler yürütmeye ek olarak Almanya’daki topluluklarını desteklediklerini ifade ediyor.

Almanya’da Afganistan ve Suriye menşeli 210’dan fazla örgütün kurulduğu kaydedildi. Kurumların büyük kısmı, son on ila yirmi yıl içinde kuruldu. Diaspora örgütleri, bilhassa kalkınma, insani yardım alanlarında ve başta yeni gelen mülteciler olmak üzere topluluklarının entegrasyon süreçlerinde rol oynuyorlar. Araştırmaya göre, bazı kuruluşlar kendi toplulukları içinde diyalog kurma doğrultusunda da adımlar atıyor. Bu girişimlerin geldikleri ülkelerdeki çatışma ve bölünmelere cevaben ortaya çıktığına dikkat çekiliyor.

Afgan ve Suriyeli Göçmenlerin Katkıları Ne Kadar Biliniyor?

SVR raporuna göre, Almanya’da Afgan kökenli toplam 337 bin kişi ve Suriye kökenli 1 milyondan fazla kişi yaşıyor. Bu göçmenlerin büyük kısmı, 2015 ve 2016 yıllarında sığınmacı olarak Almanya’ya geldi. Afganların Almanya’daki yaşamlarını idame ettirme süresi ortalama 6 buçuk yıla yaklaşırken, Suriyeli göçmenlerin ortalaması 5 yıla yakın. Bu ortalamalar, vatandaşlığa kabul için Almanya’daki asgari ikamet süresini karşılar durumda oldukları anlamına geliyor. Federal İstatistik Dairesinin verimlerine göre; Suriye kökenli kişilerin Alman vatandaşlığına geçmesi 2021 itibarıyla ülkede vatandaşlık edinen yabancı sayısında önemli artışa yol açtı.

Karoline Popp, Avrupa ve Almanya’ya gelen Ukraynalı mültecilere yönelik gündemi yoğunlaşmasıyla beraber Almanya’daki diğer göçmenlerin sosyal katılımlarının gözden kaçırılmaması gerektiğini aktarıyor: Afgan ve Suriyeli göçmenlerin ülkeye vardıktan sonraki ilk aşamaları geride bıraktığını ve artık sosyal hayata aktif olarak katıldıkları safhada diaspora kurumlarının topluma katkı sunar hâle geldiğini ifade ediyor. Bu katkıları ölçüsünde diasporik kuruluşların, yeni gelenler ile Alman toplumu arasında aracılık, temsilcilik ve köprü kuruculuk rollerini üstlenebileceği vurguluyor.

Popp, ayrıca, Almanya’daki Afgan ve Suriyeli kökenli nüfusun ulusaşırı faaliyetlerinin yeterince araştırılmadığını ve bu önemli konuyla ilgilenilmediği görüşünde. Diaspora denilince mali faaliyetlerin ve ulusaşırı ekonomik hareketlerin göçmenlerin geldiği ülkeleri için çok önemli olduğu herkesin kabul edeceği bir varsayım olsa da Almanya’daki Afgan ve Suriye diasporası için hangi ölçüde geçerli olduğunu henüz araştırılmadığı için bilinmediğini vurguluyor. (P)

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler