'Din Monitörü 2023'

Almanların Üçte Biri İçin Dinî Çeşitlilik Bir Tehdit

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre, insanların yüzde 34'ü ülkedeki dinî çeşitliliği bir tehdit olarak algılıyor. Araştırma, diğer inançlardan insanlara karşı açık görüşlülüğün son yıllarda azaldığını gösteriyor.

Fotoğraf: Vladimir Melnik - Shutterstock.

Almanya’da artan dinî çeşitlilik, halkın üçte birini korkutuyor. Bertelsmann Vakfı‘nın Alman medya organı Die Welt’e sunduğu “Din Monitörü 2023” araştırmasına göre, ankete katılanların yüzde 34’ü dinsel çeşitliliği bir “tehdit” olarak görüyor. Almanya’da bulunan Infas Kamuoyu Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 29’u ise çeşitliliği bir “zenginlik” olarak nitelendirirken, diğer katılımcılar ise her iki değerlendirmeye de katılmıyor.

Katılımcılardan dinî aidiyeti olmayanların yüzde 38’i ve Hristiyanların yüzde 34’ü dinî çeşitliliğin tehdit hissi oluşturduğunu dile getirdi. Dinî çeşitlilik korkusunun en az olduğu grup yüzde 20 ile Müslümanlar olurken tehdit hissini en güçlü olarak hisseden grup ise yüzde 61 ile Hindular.

Din Monitörü 2013 ile karşılaştırıldığında, insanların diğer din mensuplarına karşı gösterdiği açıklıklığın son 10 yılda azaldığı görülüyor. 2013 yılında katılımcıların yüzde 89’u “tüm dinlere açık olmak” gerektiğini söylemişti. Yeni Din Monitörü araştırmasında ise bu sonuç yüzde 80’e düştü. “Her dinin gerçek bir özü vardır” ifadesine katılanların oranı ise yüzde 13 oranında düşerek yüzde 59’a geriledi.

Dinî Özgürlüğün Takdir Edilmesi

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 93’ü din özgürlüğü, din değiştirme ya da dini terk etme hakkını takdir ettiklerini söylüyor. Din sosyoloğu Yasemin El-Menouar’ın yürütücüsü olduğu çalışmadaki diğer araştırmacılar, bu durumu “İnanç, itiraf ve dinî uygulama özgürlüğüne ilişkin soyut ilkelerin yüksek oranda onaylanması madalyonun yalnızca bir yüzü” şeklinde açıklıyorlar. “Farklı dinî hakikatlere yönelik tutum ve dinin modernite ile ilgisinin değerlendirilmesi söz konusu olduğunda toplumsal uzlaşı ortadan kalkıyor.”

Mevcut araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 59’u dinin “artık çağımıza uymadığını” düşünüyor. Araştırmacılara göre bu durum, “dinle hiçbir bağlantısı olmayan nüfusun üçte biri ile yaşamları dinden güçlü bir şekilde etkilenen daha küçük bir kesim arasında giderek büyüyen bir uçurumun varlığını” gösteriyor.

Dinî Cemaatler ve Dinî Çeşitlilik

Araştırmada Almanya’daki insanların dinî mensubiyeti ile ilgili şu verilere yer veriliyor: Almanya’da yaşayan insanların yüzde 50’si Hristiyan, yaklaşık yüzde 36’sı herhangi bir dine mensup değil, yüzde 8,5’i Müslüman, geri kalanlar ise Budistler, Hindular ve Yahudiler (yüzde 0,3) gibi daha küçük gruplardan oluşuyor.

Araştırmaya göre Hristiyanların yüzde 44,6’sı Katolik, yüzde 34,7’si Protestan, yüzde 3,7’si çeşitli gruplardaki Ortodokslardan oluşuyor. Pentekostallar (Alm. Pfingstlern)  ve serbest kilise üyelerinin tüm Hristiyanlar arasındaki oranı ise yüzde 2,3. (P)

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler