'Müslüman Karşıtlığı'

Avrupa’dan Müslüman Karşıtı Nefret ve Ayrımcılığa Karşı Ortak Açıklama

Avrupalı diplomatlar, büyükelçiler ve özel temsilcilerin imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve nefret kınanarak, Avrupa Birliği üyesi devletlerin Müslüman karşıtı nefretle mücadelede alması gereken tedbirlere yer verildi.

Fotoğraf: Shutterstock- Alexandros Michailidis

Müslüman Karşıtı Nefret ve Ayrımcılıkla Mücadelede Koordinatörler, Özel Temsilciler, Elçiler ve Büyükelçiler 29 Kasım’da ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada Müslümanlar ve diper dinî azınlıklara yönelik nefret dili ve ayrımcı uygulamalar kınanırken, Müslüman karşıtlığı ile mücadelede alınması gereken tedbirlere dair önerilere yer verildi. Açıklamanın tamamını aşağıda olduğu gibi yayımlıyoruz.

“Mevcut jeopolitik bağlamda, nefret suçları, nefret söylemi ve sivil özgürlüklere ve barışçıl toplanma özgürlüğüne yönelik tehditler dünya çapında arttı. Müslüman ve Yahudi toplulukları fiziki ve sözlü saldırıların hedefi hâline geldi. Çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda kendilerini giderek daha güvensiz ve tehdit altında hissediyorlar. Hiç kimse dini, etnik kökeni, cinsiyeti veya milliyeti nedeniyle ırkçılığa, şiddete, susturulmaya veya misillemeye maruz bırakılmamalıdır. Uluslararası kuruluşlar, terör saldırılarının ardından Müslümanlara yönelik ayrımcılığın ve nefretin salgın boyutlarına çıkabileceğini kabul etti. Bu tür gelişmelerden derin kaygı duyuyor ve Müslüman vatandaşlarımız ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

Meslektaşlarımızın Antisemitizmle Mücadele Özel Elçileri ve Koordinatörlerinin 7 Kasım’da yaptıkları son açıklamaya dayanarak, Müslümanlara ve bu gruba dahil olarak algılananlara, Arap veya Filistinli Hristiyan gruplar, Sihler ve diğer ırksal veya dinî azınlıkların üyelerine yönelik her türlü önyargıyı, ayrımcılık ve nefreti toplu olarak kınıyoruz. Antisemitizm ve Müslüman düşmanlığı aynı derecede kınanacak şeylerdir. Her türlü ayrımcılığı ve ırkçılığı şiddetle kınıyoruz ve demokrasimizi ve özgürlüklerimizi doğrudan tehdit eden bu unsurların toplumlarımızda yeri yoktur. Bu tür olaylar, ele alınmazsa toplumlarımızdaki sosyal uyumu tehdit edebilir ve savunmasız toplulukları daha fazla zarara maruz bırakabilir.

Bu nedenle, hep birlikte:

  • Ülkelerimizin ve üye devletlerimizin ulusal otoritelerini ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele eylemlerinde destekliyoruz ve onları Müslüman toplulukların ibadethanelerinde, işyerlerinde, okullarında veya evlerinde güvenliklerinin sağlanması için hiçbir çabadan kaçınmamaya çağırıyoruz. .
  • Kamu güvenliğini ve kolluk kuvvetlerini Müslümanlara yönelik nefret suçları ve nefret saikli şiddet olaylarına karşı tetikte olmaya ve ilgili uluslararası ve ulusal normları uygulamaya çağırıyoruz.
  • Hükûmetleri, yerel yetkilileri, sivil toplum temsilcilerini, dinî liderleri ve tüm aktörleri, çeşitlilik içeren ve çoğulcu toplumlarımızda sosyal birliği ve barış içinde bir arada yaşamayı sağlamak amacıyla herkesin demokratik haklarını ve sivil özgürlüklerini korumak amacıyla birlikte çalışmaya devam etmeye teşvik ediyoruz.

Vatandaşların, sivil toplumun, dinî liderlerin, şehirlerin ve devlet kurumlarının karşılıklı saygıyı, barışı, diyaloğu ve anlayışı teşvik etmeye yönelik girişimlerini memnuniyetle karşılıyor ve teşvik ediyoruz. İleriye giden yol, ortak demokratik değerlerimiz ve insan haklarına saygıyla desteklenen saygılı diyalogdan geçiyor.

İnsan haklarına ve herkesin katılımına ilişkin ortak değerlerimize sahip çıkmalıyız.”

İmzacılar: 

Almanya Göç, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan, Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü Rabin Baldewsingh, İtalya Din veya İnanç Özgürlüğünün Korunması ve Dinlerarası Diyalog Özel Temsilcisi Andrea Benzo, Fransa İnsan Hakları Büyükelçisi Delphine Borione, Kanada’nın İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi Amira Elghawaby, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Din ve Diplomasi Özel Danışmanı Márk Aurél Erszegi, Danimarka Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Temsilci Vekili Karen Grønlund Rogne, Yahudi karşıtlığı, Müslüman karşıtı nefretle mücadeleden sorumlu Özel Temsilcisi Alexandre Guessel, ABD’nin Uluslararası Dini Özgürlükten Sorumlu Büyükelçisi Rashad Hussain, Belçika Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Direktörü Véronique Joosten, Avrupa Komisyonu Müslüman Karşıtı Nefretle Mücadele Koordinatörü Marion Lalisse, Norveç Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Temsilcisi  Øystein Lyngroth, Slovenya Çalışma, Aile, Sosyal İşler ve Eşit Fırsatlar Bakanı, Luka Mesec, Avrupa Komisyonu Irkçılıkla Mücadele Koordinatörü Michaela Moua, AGIT Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Ayrımcılıkla Mücadele Ofisi Dönem Başkanı Kişisel Temsilcisi Regina Polak, BM Cenevre Ofisi ve Uluslararası Kuruluşlar Daimi Gözlemcisi ve UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi David Fernandez Puyana, İsveç’in İslam İşbirliği Teşkilatı, Kültürlerarası ve Dinlerarası Diyalog Özel Temsilcisi Büyükelçi Ulrika Sundberg.

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler