'İslam Karşıtı Irkçılık'

Avusturya’da 2019 Yılında 1.051 İslam Düşmanı Vaka Kayda Geçti

Dokustelle’nin 2019 raporuna göre Müslüman karşıtı ırkçılık ve İslam düşmanlığı alanında 1.051 vaka tespit edildi. Sayılar, 2018’e kıyasla bir artış olduğunu gösteriyor.

Viyana'da ırkçı "Kimlikçiler Hareketi" mensuplarının gösterisi @AA değişiklikler: Perspektif

Avusturya’da faaliyet gösteren Dokustelle (İslam Düşmanlığı ve Müslüman Karşıtı Irkçılık Dökümentasyon ve Danışmanlık Merkezi) 2019 yılı için raporunu yayınladı. Rapora göre Avusturya’da 1.051 İslam karşıtı ırkçılık vakası kaydedildi. Bu sayı, 2018 yılına kıyasla yüzde 95’lik bir artış anlamına geliyor. Geçen yıl Avusturya’da Dokustelle tarafından 540 İslam karşıtı vaka kayıtlara geçmişti.

Irkçılık, Erkekleri En Çok Çevrimiçi, Kadınları İse Sokakta Buluyor

Raporda ayrıca bildirilen vakaların çeşitleriyle ilgili de bilgi veriliyor. Vakaların yüzde 72’si nefret ve kine teşvik kategorisinde değerlendirilirken, yüzde 11’i hakaret, yüzde 7’si mülke zarar, yüzde 4’ü eşit olmayan muamele, yüzde 2’ye yakını fiziki saldırı olarak kayıtlara geçti. Bu sene medya ve sosyal medyada İslam karşıtlığıyla ilgili ayrı bir izleme (monitoring) çalışması yapan Dokustelle, nefret ve kine teşvik anlamında kayda geçen vakalardan yüzde 92’sinin internette gerçekleştiğini tespit etti.

Cinsiyete göre yapılan analizde ise, 2019 yılında Müslüman karşıtı ırkçılığa maruz kalan erkeklerin sayısının kadınlardan daha fazla olduğu kaydedildi. Bununla birlikte Müslüman erkeklerin (ya da böyle olduğu varsayılan kişilerin) daha ziyade internette ırkçılığa maruz kaldığı bildirilirken, Müslüman kadınların ise daha çok gerçek hayatta güçlü bir şekilde ırkçı söylem ve saldırılara uğradığı bildiriliyor.

Siyasi Söylemle Irkçı Saldırılar Arasındaki Bağlantı

Dokustelle, kendisine bildirilen ya da sistematik gözlem yaptığı vakalardan hareketle 2019 yılında en çok nisan (143 vaka), ekim (137 vaka), kasım (119), mart (117) ve mayıs (116) aylarında yüksek sayıda vaka kaydetti. Bu durumun siyasi söylemlerle ve siyasi partilerin kampanyalarıyla alakalı olduğunu söyleyen dernek, nisan sonunda Avusturya’daki FPÖ Partisi Başkanı Christian Strache’nin “adım adım İslamlaşma” gibi kavramları kullanarak düzenlediği kampanyaya dikkat çekti. Aynı şekilde mayıs ayında ise Avusturya Ulusal Meclisi’nin okullarda başörtüsü yasağı ile ilgili karar alması, yüksek vaka sayılarının muhtemel tetikleyicisi arasında gösteriliyor.

2019 yılında Avusturya’daki başörtüsü yasağı ile ilgili tartışmalardan hareketle ülkede, başörtüsünü “cinsiyet eşitliği için bir tehdit ve siyasi sembol” olarak görme eğiliminin gözlendiğini belirten dernek, rapordan hareketle kısa bir bilanço da ortaya koydu. Bu kapsamda, sözde “baskı altında olan” Müslüman kadına dair söylemle birlikte, toplumsal sorunların belli azınlıklar üzerine aktarıldığı, bu şekilde de dikkatin gerçek sorunlardan başka bir yere çekildiği ifade edildi.

“Avusturya’da Başörtüsü Yasağının Kaldırılması Gerek”

Raporla ilgili Perspektif’e konuşan Dokustelle Başkanı Elif Adam, dernek olarak Avusturya hükümetinden taleplerini sıraladı: “Avusturya’da Müslüman karşıtı ırkçılığın, bu ülkede mevcut bir ırkçılık çeşidi olarak tanınmasını istiyoruz. Ayrıca Avusturya hükümetinin, ‘Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Ulusal Planı’nı hayata geçirirken, özellikle mağdurlarla çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından faydalanmasını, bunları da tedbirlere dâhil etmesini istiyoruz. Avusturya hükümetinden en büyük beklentimiz ise bu ülkede yaşayan herkes için geçerli olan bir ‘eşitlik politikası’ uygulaması. Ayrıca yine hükümetten nefret söylemi ile etkin şekilde mücadele etmesini ve ayrımcılık, nefret ve ön yargıya dayalı suçlar karşısında mağdurlara koruma sağlamasını istiyoruz.”

Geçtiğimiz aylarda Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) tarafından yayınlanan Avusturya raporuna dikkat çeken Adam, bu raporda da vurgulandığı gibi Avusturya’daki başörtüsü yasağının kaldırılması gerektiğini belirtti: “Güncel durumda Avusturya’da başörtüsü yasağı Müslüman toplum için bir eşitsizlik doğuruyor. Bu yasak, demokratik devletlerin temel ilkeleriyle uyumlu olmayan bir yasak. Bu nedenle hükümetten başörtüsü yasağını kaldırmasını talep ediyoruz.”

2014 yılında Avusturya’da kurulan Dokustelle, bu sene Avusturya’da kayda geçen Müslüman karşıtı ırkçılık vakalarıyla ilgili beşinci raporunu yayınladı. Kurum, ırkçılığa maruz kalanlara destek sunmak, Avusturya’da Müslüman karşıtı ırkçılıkla ilgili farkındalık oluşturmak ve bu olgunun çok katmanlı, kurumsal, yapısal biçimleriyle ilgili bilinç sağlamak amacını güdüyor. (ezk)

admin

Lisans eğitimini Münster Üniversitesinde Sosyoloji ve Siyaset Bilimi bölümlerinde çift anadal olarak tamamlayan Kandemir, Duisburg-Essen Üniversitesinde sosyoloji yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Ağırlıklı çalışma alanları göç sosyolojisi ve ulusaşırı Türk toplulukları olan Kandemir Perspektif dergisi editörüdür.

Yazarın diğer yazıları
Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler