'Türkiye Kökenliler'

ABD’li Vakıftan Avrupalı Türkler Profil Çalışması

Amerikan İlerleme Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Avrupa'daki Türk Diasporası" başlıklı araştırma, Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenlilerle ilgili ilginç veriler ortaya koyuyor.

Fotoğraf: @ illpaxphotomatic / Shutterstock.com

Amerikan İlerleme Merkezi, Avrupa İlerici Çalışmalar Vakfı, Maz van der Stoel Vakfı ve Jean-Jaures Vakfı tarafından Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda’da yaşayan Türkiye kökenliler arasında yapılan “Avrupa’daki Türk Diasporası” başlıklı araştırma, Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenlilerle ilgili ilginç veriler ortaya koyuyor.

DATA4U isimli anket şirketi tarafından Kasım 2019 ile Ocak 2020 arasında telefon yoluyla yapılan ankete Avrupa’da yaşayan yaklaşık 2 bin 400 kişi katıldı. Aratırmaya Türk ve Kürtlerden oluşan Türkiye kökenlileri temsil etmek üzere Almanya’dan 1064, Avusturya’dan 416, Fransa’dan 452 ve Hollanda’dan 425 kişi katıldı. Ankete katılanların yalnızca %6’sı kendisini Kürt olarak nitelendirdiği için yapılan çalışmanın büyük olaran Türklerin görüşlerini yansıttığı belirtiliyor.

Çalışma, Avrupa ülkelerinde yaşayan 5 milyon Türkiye kökenliyi temsil etmesi planlanarak gerçekleştirildi. Yapılan araştırmada Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenlilerin aidiyet duygusu, Türkiye’ye ve yaşadıkları ülkeye dair bakış açıları, ayrımcılığa maruz kalıp kalmadıkları gibi konular ele alındı.

Etnik ve Dinî Unsurlar

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların büyük çoğunluğu, etnisitelerinin ve dinî aidiyetlerinin kimliklerini belirleyen önemli bir unsur olduğunu belirtiyor. Aynı şekilde katılımcıların büyük çoğunluğu etnik kimliklerini, dinlerini ve geleneklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak büyük önem arz ediyor. Katılımcılardan çoğu bulundukları ülkelerde genel olarak kabul edilmiş hissettiklerini belirtirken zaman zaman ayrımcılığa kaldıklarını da belirtiyor.

Kimlik ve Aidiyet

Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu kendilerini öncelikle Türk olarak tanımlıyor. Araştırma sonuçlarına göre Almanya’da yaşayanların yüzde 72,1’i, Avusturya’da yaşayanların yüzde 77,7’si, Fransa’da yaşayanların yüzde 51,3’ü, Hollanda’da yaşayanların ise 75,8’i kendisini Türk olarak tanımlıyor. Diğer taraftan Almanya’da ve Avusturya’da yaşayanların yalnızca yüzde 2,9’u kendisini Alman ve Avusturyalı olarak tanımlarken, Fransa’da yaşayıp kendisini Fransız olarak tanımlayanların oranı yüzde 4,4, Hollanda’da yaşayıp kendini Hollandalı olarak tanımlayanlarım oranı ise yüzde 2,1.

Ankete katılanların çoğu kendilerini Türk olarak tanımlasalar da Avrupa’da yaşayamaya devam etmeyi düşündüklerini belirtiyor ve yaşadıkları ülkede kendilerini evde hissediyor. Katılımcılardan Türkiye’ye dönme planı yapanların oranı ise ülkeden ülkeye değişiyor. Araştırma sonuçlarına göre Almanya’da yaşayanların yüzde 24,4’ü, Avusturya’da yaşayanların yüzde 21,3’ü, Hollanda’da yaşayanların 16,5’i ve Fransa’da yaşayanların yüzde 15,7’si Türkiye’ye dönmeyi düşündüklerini ifade ediyor.

Medya Kullanımı

Katılımcıların büyük çoğunluğunun kendisini Türk olarak tanımlamasına paralel olarak tespit edilen başka bir husus ise katılımcıların Türkiye’deki gelişmelere olan ilgisi. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların çoğu bulundukları ülkedeki gelişmelerden çok Türkiye’deki gelişmeleri takip ediyor.

Haber alma kaynağı olarak en çok Türkçe televizyon kanalları tercih edilirken, az sayıda katılımcı Türkçe gazete okuduğunu belirtiyor. Diğer taraftan genç katılımcılar, yaşı daha büyük katılımcılara göre yaşadıkları ülkedeki haberlere daha fazla ilgi gösteriyor.

Dil Kullanımı

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların çoğu işyerinde yaşadıkları ülkenin dilini konuşurken  evde Türkçe’yi tercih ediyor. Genç nesil ise daha çok yaşadıkları ülkenin dilini kullanmayı tercih ediyor. Dört ülke katılımcıları arasında en çok Fransa’da yaşayanların dilsel olarak daha entegre olduğu görülüyor. Buna göre Fransa’da yaşayan katılımcılar, günlük yaşamlarında daha çok Fransızca kullandıklarını belirtirken diğer ülkerdeki katılımcılar daha çok Türkçe kullanmaya eğilimli olduklarını belirtiyor.

Almanya’da yaşayanların yüzde 22,9’ui, Avusturya’da yaşayanların yüzde 21,7’si, Fransa’da yaşayanların yüzde 37,4’ü, Hollanda’da yaşayanların ise 20,5’i ağırlıklı olarak yaşadıkları ülkenin anadilini konuştuğunu belirtiyor. Yalnızca Türkçe yahut Kürtçe konuşanların oranı ise yüzde 6 ile 17 arasında değişiyor.

Avrupa’daki Türk Diasporası Araştırması

“Avrupa’daki Türk Diasporası” araştırması, Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenlilerle dair aidiyetten kimliğe, dil kullanımından medyaya farklı alanlarda bilgiler barındırıyor. Alandaki en kapsamlı araştırmalardan biri olan bu çalışma, Avrupa’da yaşayan 5 milyona yakın Türkiye kökenliyi temsil etme iddiası taşıyor. (yy)

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler