'Almanya'

Almanya’da Toplumdaki Çeşitlilik Kurumlara Yansımıyor

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması Alman toplumunda artan çeşitliliğin devlet kurumları, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerine yansımadığını ortaya koyuyor.

12 Eylül 2023 admin
©Shutterstock.com

Alman Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi (DeZIM) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre Almanya’daki toplumsal çeşitlilik devlet kurumlarında, iş dünyasında ve sivil toplum kuruluşlarında yeterince temsil edilmiyor.

Buna göre pek çok sivil toplum kuruluşunda, günlük çalışma hayatında pratik olarak hayata geçirilen çeşitlilik, çeşitliliği teşvike yönelik stratejilerden daha önemli bir rol oynuyor. 11 Eylül Pazartesi günü bulguları Berlin’de kamuoyu ile paylaşılan araştırma, ankete katılan kuruluşların yarısından fazlasının kendi yapılarındaki çeşitliliği “oldukça yüksek” olarak değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

Araştırma, fon yapılarında ve fon uygulamalarında çeşitliliği hem fon sağlayıcılar hem de fon alıcıların perspektifinden ele alıyor ve çeşitli kriterlere göre kurumsal çeşitliliğin yanı sıra kamu fonlarına erişim ve bunlardan dışlanma mekanizmalarını inceliyor. Bunu yaparken de, hem mevcut hareket noktalarını ve potansiyelleri hem de çeşitliliğe yönelik teşviklerin geliştirilmesinin önündeki engelleri dikkate alıyor.

Bütçe Belirleyici Oluyor

Toplumdaki çeşitlilik sivil toplumda gayri resmî bir rol oynuyor. Aynı zamanda, sivil toplum kuruluşlarının yüzde 20’sinden daha azı örneğin bir çeşitlilik görevlisine sahip ya da çeşitliliği artırmak için gönüllü çalışmalarda bulunuyor.

Özellikle daha iyi bir finansmana sahip olan sivil toplum kuruluşlarının kendi bünyelerinde çeşitlilik stratejileri oluşturdukları belirtildi. Ankete katılan kuruluşların yıllık bütçesi 500 bin avronun üzerinde olan yüzde 53’ünde çeşitliliğin kurumsal olarak yerleştiği, yıllık bütçesi 10 bin avronun altında olan kuruluşlarda ise bu oranın yalnızca yüzde 16’da kaldığı tespit edildi.

Verilen bilgilere göre araştırmada, Alman eyalet başkentlerindeki 1286 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra, dış işleri kültür ve eğitim politikalarıyla ilgili dokuz kurumdan gelen bilgiler dikkate alındı. Bunlar arasında Goethe-Institut, Alman Akademik Değişim Servisi ve Alman Unesco Komisyonu da yer alıyor. (P)

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler