'PISA'

PISA, Dünya Genelinde Eğitimde Düşüş Olduğunu Ortaya Koydu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı, dünya genelinde matematik ve okuma alanında gerileme olduğunu gösterdi. Peki sonuçlar gerçeği ne kadar yansıtıyor?

©Shutterstock.com

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2022 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testine ilişkin sonuç raporunu yayımladı. Söz konusu sonuçlar, Kovid-19 salgınında dünya genelinde eğitimde bir gerileme olduğunu ortaya koydu.

PISA 2022’ye 81 ülke ve ekonomiden yaklaşık 690 bin öğrenci katıldı; bu da dünya çapında 29 milyon öğrenciyi temsil ediyor. Pandeminin hem öncesinden hem de sonrasından öğrenci başarısı, refahı ve eğitimde eşitliğe ilişkin verileri içeren ilk büyük ölçekli çalışma olan PISA 2022’nin ağırlık noktası matematikti.

Dünya Genelinde Matematik Başarısında Yüzde 15 Düşüş

OECD’nin PISA 2022 bulgularına göre Almanya, Hollanda ve İzlanda’da, 2018’te yapılan teste kıyasla, matematikte yaklaşık 25 puanlık bir düşüş görülürken, zor koşullara rağmen 31 ülke ve ekonomi ise matematik performanslarını en azından PISA 2018 seviyesinde tutmayı başardı.

Genel olarak dünya genelinde 2022 PISA araştırmasında OECD performans ortalamasında benzeri görülmemiş bir düşüş yaşandı. 2018’e kıyasla okuma okuryazarlığında 10 puan, matematikte ise neredeyse 15 puan düşüş yaşandığı görüldü. Matematikteki performans düşüşünün, birbirini takip eden PISA araştırmalarında daha önce görülen farkın üç katı daha fazla olduğu tespit edildi. Performanstaki düşüşün kısmen koronavirüs pandemisine bağlanabileceği, ancak okuma-yazma ve fen bilimlerindeki performansın pandemiden önce de düşmeye başladığı ve matematik performansındaki olumsuz eğilimin 2018’den önce de çeşitli ülkelerde gözlemlendiği belirtildi.

Bulgular Finlandiyalı gençlerin performansının kötüleşmekle birlikte OECD ortalamasının üzerinde kaldığını gösteriyor. 15 yaşındaki Finlandiyalı gençler matematik okuryazarlığında ortalama 484 puan alırken, OECD ortalaması 472 puan olarak tespit edildi. Matematikte en iyi performans gösteren ülke Singapur (575 puan) olurken, onu diğer Doğu Asya ülkeleri ve ekonomileri izledi. Estonya, İsviçre, Kanada, Hollanda ve İrlanda da Finlandiya’dan daha üst sıralarda yer aldı. Finlandiya, performansı OECD ortalamasının üzerinde olan ve ülkeler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermeyen 11 ülke arasında yer alıyor. Danimarka, Letonya ve İsveç de bu ülkeler arasında.

Matematik alanında 69 puanla en büyük düşüşü gösteren Arnavutluk’u, 39 puanla Ürdün takip etti. Okuma konusunda ise dünya genelinde ortalama 10 puanlık bir düşüş görüldü.

Uluslararası performans karşılaştırması PISA için Almanya’da ise her okul türünden yaklaşık 260 okulda 6.100 öğrenci test edildi. Alman öğrenciler PISA 2022’de bugüne kadar aldıkları en kötü sonucu elde etti. Buna göre, Almanya’daki gençler matematik, okuma ve fen bilimlerinde 2018’e kıyasla önemli ölçüde daha kötü performans sergiledi.

Sosyo-Ekonomik Durum Başarıyı Etkiliyor

Ebeveynlerinin eğitim geçmişi ve mesleğinin yanı sıra ailenin sosyo-ekonomik durumunun da tüm katılımcı ülkelerdeki öğrencilerin okuma ve yazma becerileri ile ilişkili olduğu tespit edildi. Örneğin Finlandiya’da en yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki çeyrekte yer alan öğrenciler 529 puan alarak, ortalama 446 puan alan en düşük sosyo-ekonomik çeyrekte yer alan öğrencilerden 83 puan daha fazla puan aldı. Aradaki fark, matematik becerilerinin değerlendirildiği bir önceki araştırmaya göre 16 puan arttı. Bu fark artışı, en düşük sosyo-ekonomik statüdeki öğrencilerin sonuçlarındaki başarının, en yüksek sosyo-ekonomik statüdeki öğrencilere göre biraz daha azalmış olmasıyla açıklanıyor.

Göçmen ve Göçmen Kökenli Olmayan Öğrenciler Arasındaki Fark Azaldı

Göçmen kökenli olup olmadıklarına bakılmaksızın öğrenciler arasında performans düşüklüğü yaşandığı tespit edildi. Matematik okuryazarlığında, göçmen olmayan öğrenciler ile birinci nesil göçmen öğrenciler arasındaki puan farkı 2012 PISA sonuçlarına göre 11 puan azaldı. Bu durum, göçmen kökenli olmayan öğrencilerin puanlarının göçmen kökenli öğrencilere göre daha fazla düşmesiyle açıklanıyor.

Hem göçmen olmayan öğrencilerin, hem de birinci ve ikinci kuşak göçmen öğrencilerin ortalama puanları araştırmanın her üç değerlendirme alanında da (matematik, okuma ve bilimsel okuryazarlık) 2012’ye göre düşüş yaşadı.

PISA Eğitimdeki Kültürel Farklılıkları Dikkate Almıyor

Bununla birlikte PISA birçok açıdan eleştirilerin hedefi olan bir araştırma. Bir yandan testin katılımcı 80 ülkede doğru bir şekilde uygulandığı noktasında çeşitli itirazlar var. Araştırma kapsamında yapılan testlerin tüm ülkelerde eşit derecede ve doğru yapılmadığı, örneğin bazı yerlerde 15 yaşındakilerin artık okul sisteminde bile olmadığı, yine bazı ülkelerde özellikle başarısız öğrencilere test günü rapor alıp okula gelmemelerinin tavsiye edildiği belirtiliyor. Genel olarak, birçok ülke arasındaki kültürel farklılıkların da sorular formüle edilirken dikkate alınmadığı ifade ediliyor.

Her ne kadar tüm öğrencilerin becerileri kaydedilmeye çalışılsa da, teste katılan ülke ve bölgelerdeki eğitim sistemleri birbirinden farklı ve kısmen farklı hedeflere sahip olduklarından, elde edilen sonuçların yüzde yüz gerçeği yansıttığından bahsedilemeyeceği belirtiliyor.

Araştırmayı eleştirenler aynı zamanda PISA çalışmasını hayata geçiren OECD’yi de sadece yararlılığa dayalı test yapmakla suçluyor. OECD’nin ekonomik hedefleri olan bir kuruluş olduğu ve test edilen bu üç alanın da çalışma hayatı için gerekli olduğu düşünüldüğünde bu hiç de haksız bir eleştiri gibi görünmüyor.

PISA Araştırması

OECD tarafından 2000’den bu yana uygulanan test, 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen alanlarındaki becerilerini ölçüyor. Bu üç alandan biri dönüşümlü olarak testin ana odak noktasını teşkil ediyor.

PISA olgusal bilgi sormaz, ancak 21. yüzyılın bilgi toplumunda başarılı olmak için temel yeterlilikler olan katılımcıların bilgilerini uygulayıp uygulayamadıklarını ve bilgileri anlamlı bir şekilde ilişkilendirip ilişkilendiremediklerini test eder .

Genellikle her 3 yılda bir yapılan söz konusu test, salgın nedeniyle gecikerek 2022’de 15 yaş grubuna uygulanmıştı. (P)

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler