'Charlie Hebdo'

Fransız Müslümanların “Charlie Hebdo Hassasiyeti” Ölçüldü

Fransa’da Charlie Hebdo dergisinin isteği üzerine bir araştırma yapıldı. Fransızlar ve Fransız Müslümanlar olarak iki örneklem grubu üzerinden yapılan anket çalışması Fransız Müslümanlarının “Charlie hassasiyetini” ölçmeyi hedefliyor.

Fotoğraf: dennizn / Shutterstock.com, Değişiklikler: Perspektif

Fransa’da Charlie Hebdo dergisi, Ocak 2015 saldırılarının duruşmasının açılması vesilesiyle anket şirketi Fransız Kamuoyu Enstitüsü’ne (IFOP) başvurarak büyük bir anket yürütmesini istedi. Bu anketle birlikte Charlie Hebdo saldırısından beş yıl sonra Fransızların saldırı hakkındaki görüşleri sorgulandı.

IFOP kamuoyuna ilk kez Fransız Müslümanların genel bakışını yansıtmaya çalışan bir anket yaptı. Sonuçlar 2006’da karikatür olaylarının patlak verdiği dönemde yapılan başka bir anket çalışmasıyla kıyaslanacak ve Fransızların bu konu hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediği irdelenecek. Özellikle İslam dinine mensup Fransızlar hakkında güvenilir verilere sahip olmak için 1000 Fransız’dan oluşan örneklemin yanı sıra 500 Fransız Müslümandan oluşan bir örneklem oluşturuldu. Bu sayının genellikle Fransız Müslümanlar üzerine yapılan ulusal düzeyde anketlerdeki örneklemden on kat fazla olduğu iddia ediliyor.

Fransızlar Hz. Muhammed Karikatürlerini Destekliyor

“Fransızlar Hâlâ Charlie mi?” başlığını taşıyan anket çalışmasının ilk sorusuSizce dergi Hz. Muhammed karikatürünü yayınlamakta haklı mıydı haksız mıydı?” şeklinde. Bu soruya Fransızların yüzde 31’i, “Yanlıştı, çünkü bu gereksiz bir provokasyon oluşturdu” yanıtını verdi. Bu oran 2006’da yapılan ankete göre 23 puan geride. Fransızların yüzde 59’u ise Charlie Hebdo’nun karikatürlerinin “ifade özgürlüğü adına doğru bir davranış” olduğuna inanıyor. Fransız Müslümanları arasında yüzde 69’luk kesim ise karikatürlerin yanlış olduğunu belirtiyor.

Müslümanlar Charlie Hebdo Saldırısını Daha Az Kınıyor

2015 yılında Charlie Hebdo dergisine yönelik terör saldırısını kınamayanların oranları Fransızlar için yüzde 8 iken, Müslüman Fransızlar için bu oran yüzde 18’i buluyor. 15-24 yaş aralığındaki gençlerde ise durum daha farklı görünüyor. Genç Fransızların yüzde 21’i ve Müslüman genç Fransızların yüzde 26’sı saldırıların faillerini kınamadığını belirtiyor. Genel olarak gençlerde olaya karşı kayıtsızlık geliştiği ve herhangi bir kınamada bulunmadıkları göze çarpıyor.

Anket sorularından biri “Kendinizi Ocak 2015’teki Charlie Hebdo saldırısının ertesi gününde hayal edin. Aşağıdaki etkinliklere katılır mısınız?” olarak tasarlanmış. “Charlie Hebdo saldırısının kurbanları için düzenlenen saygı duruşuna katılırdım” seçeneğine Fransızların yüzde 80’i, Fransız Müslümanların ise yüzde 59’u “evet” cevabını vermiş. “Je suis Charlie / Ben Charlie’yim” sloganıyla düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşlerine Fransızların yarısı katılacağını ifade ederken Fransız Müslümanlarda bu oran yüzde 39. Anket çalışmasını yürüten IFOP, konuyla alakalı “Çoğunluk Charlie Hebdo’ya desteğini ifade etse de Müslümanlar bu konuda çekimser davranıyor” şeklinde tespitte bulunuyor.

“Dini inançlarınızı Cumhuriyet değerlerinin önüne koyuyor musunuz” sorusunu Fransızların yüzde 83’ü, Fransız Müslümanların ise yüzde 60’ı “hayır” olarak yanıtladı. IFOP’un bu soruyla alakalı yorumu ise “Geneli cumhuriyet değerlerini dinin önüne geçirirken Müslümanlar bu konuda ikiye bölünmüş görünüyor” şeklinde.

Ankete Yönelik Tepkiler

Son olarak ankette sadece Müslümanlara özel iki soru yöneltiliyor. Fransız Müslümanların yüzde 61’i tek gerçek dinin İslam olduğunu belirtiyor. Bu oranın 2016 yılında yapılan başka bir ankete göre yüzde 6 fazla olduğu vurgulanıyor. Fransız Müslümanların yüzde 29’u ise İslam’ın Fransız Cumhuriyet değerleriyle bağdaşmadığını düşünüyor.

Anketle alakalı Fransa İslam Konseyi (CFCM) bünyesindeki İslamofobiye Karşı Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, LCI televizyon kanalının bir programınakatılarak bu anketin “saçma” olduğunu ve saçma rakamlarla Fransızların korkutulmak istendiğini belirtti. Aşırı sağ parti (RN) başkanı Marine Le Pen ise anket hakkında şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetin 150. yıldönümüne birkaç gün kalmışken bu araştırma, siyasi liderlerimizin 50 yıldır gösterdiği korkunç başarısızlığı ispatlıyor. Acilen müdahale edilmezse Cumhuriyet sarsılacak ve çocuklarımızın geleceği çok karanlık olacak.”

admin

Lisans eğitimini Münster Üniversitesinde Sosyoloji ve Siyaset Bilimi bölümlerinde çift anadal olarak tamamlayan Kandemir, Duisburg-Essen Üniversitesinde sosyoloji yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Ağırlıklı çalışma alanları göç sosyolojisi ve ulusaşırı Türk toplulukları olan Kandemir Perspektif dergisi editörüdür.

Yazarın diğer yazıları
Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler