'Irkçılıkla Mücadele'

Avrupa Komisyonu 2020-2025 Irkçılıkla Mücadele Planını Yayınladı

Avrupa Komisyonu, AB sınırlarında ırk ve etnik kökene dayalı ayrımcılığa karşı mücadeleyi güçlendirmek için Irkçılıkla Mücadele Eylem Planını yayınladı. Bu planın AB üye devletlerinin ırkçılığa karşı daha etkili hareket etme yönünde güçlü bir baskı olacağı umuluyor.

Avrupa Komisyonu, Brüksel © Felix Catana@ Shutterstock.com değişiklikler: Perspektif

Avrupa Komisyonu, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen öncülüğünde Irkçılıkla Mücadele Eylem Planını açıkladı. Aksiyon planı ile ırk ve etnik kökene dayalı ayrımcılıkla mücadelenin desteklenmesi ve güçlendirilmesi amaçlanıyor. Irkçılığın topluma zarar verdiği ve Avrupa Birliği’nin (AB) temel değerlerine uymadığı belirtilen planda AB’nin sosyal, siyasi ve ekonomik gücünün çeşitlilik içindeki birlikten kaynaklandığı vurgulanıyor. AB’nin çoğulcu ve hoşgörülü bir toplumun teşviki üzerine kurulduğu kaydedilen planda iş, sağlık, eğitim kurumlarındaki yapısal ırkçılığa dikkat çekiliyor. Herkes için eşitliğin sağlanması için çağrı yapılan plana göre, Avrupalıların yarısından fazlası ayrımcılık ve ırkçılığın ülkelerinde yaygın olduğu düşüncesinde.

Irkçılık AB’nin Değerlerine Darbe Vuruyor

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan plan aynı zamanda yapısal ırkçılıkla mücadele edilmesi gerektiğini Avrupa Birliği düzeyinde tanımış oluyor. Eylem planı, üye devletlere ırkçılıkla mücadelede daha iyi politikalar üretmek, ırkçılığı düzenli bir şekilde kayıt altına almak ve ırkçılıkla ilgili kanuni yaptırımlar uygulamak çağrısında bulunuyor.

Irkçılıkla Mücadele Eylem Planı içerisinde ırkçılığın AB’nin değerlerine darbe vurduğu, ırkçılıkla mücadelenin AB için ortak bir sorumluluk olduğu ifade ediliyor. Ayrıca ırkçılıkla mücadele için AB kurumları, üye devletler, AB ajanslarının sivil toplum kuruluşları ve toplumsal partnerlerle birlikte çalışması ve “ırkçılık felaketini” Avrupa toplumlarından silmesi gerektiği belirtiliyor.

Irkçılıkla Mücadele Eylem Planının İçerdiği Tedbirler

2020-2025 yıllarını kapsayan Irkçılıkla Mücadele Eylem Planı, birçok tedbiri içeriyor. Bunlar arasında öne çıkan maddeler ise şöyle:
– AB Hukukunun daha iyi uygulanışı: AB ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele amacıyla sağlam bir hukuki çerçeveye sahip olsa da, bu çerçevedeki boşlukların doldurulması gerekiyor. 2021 yılında Avrupa Komisyonu, Eşit Muamele İlkelerine Dair Yönergenin uygulanması konusunda bir rapor hazırlayacak ve 2022 yılına kadar ilgili hukuki yönetmelikleri sunacak.
– Avrupa Komisyonu Irkçılıkla Mücadele Koordinatörü atayacak ve ırkçılıkla mücadele konusundaki aktörlerle düzenli diyaloğu mümkün kılacak.
– Avrupa Temel Haklar Ajansı (FRA) ve Ceza Takibi Alanında Eğitim (CEPOL) gibi AB kurumları güçlendirilerek, üye devletlerin kendi ceza takibat sistemlerindeki ayrımcı düşüncelerle mücadele etmesi teşvik edilecek.
– Üye devletler 2022 yılının sonuna kadar ırkçılık ve ırkçı ayrımcılıkla mücadele konusunda ulusal eylem planlarını hazırlamaları için teşvik edilecek. 2021 yılının sonuna kadar Avrupa Komisyonu, ulusal bazdaki uzmanlarla bu planlara dair işbirliği yapacak ve 2023 yılının sonuna kadar ilk ilerleme raporu sunulacak.
– Avrupa Komisyonundaki istihdam politikası, daha fazla çeşitliliği mümkün kılmak adına iyileştirilecek.

Plan ayrıca medya, eğitim, kültür ve spor alanlarında ırk ve etnik kökene dayalı stereotiplerle mücadele edilmesi gibi tedbirleri de öngörüyor. Bunun dışında Avrupa Komisyonu her sene bir Avrupa şehrini “kapsayıcılık ve çeşitlilik” konularında ödüllendirecek ve 2021 yılında ırkçılıkla mücadele zirvesi düzenleyecek. Planda dile getirilen tedbirler denetime tabi tutulacak ve ilerleme raporlarıyla izlenecek.

ENAR Eylem Planını Memnuniyetle Karşıladı

Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı (ENAR) Başkanı Karen Taylor, Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı Irkçılıkla Mücadele Planına yönelik açıklamada bulundu. Taylor, AB’nin Avrupa’da ırkçılığın yapısal, kurumsal ve tarihî yönleriyle var olduğunu ilk kez açık bir şekilde kabul etmesini ve bunun kapsamlı, proaktif politikalarla ele alınması gerektiğini beyan etmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti ve ekledi: “Irksal eşitlik ve adalet için bir dönüm noktasını yaşıyoruz. Bu, Avrupa’da etnik kökeni sebebiyle ayrımcılığa uğrayan kimseler için çok olumlu gelişmeler yaşanmasını sağlayabilir. Şimdi yapılması gereken, bunun içini doldurmaktır. Teklif edilen tedbirlerin hem AB kurumları hem de ulusal hükûmetler tarafından efektif bir şekilde hayata geçirilmesi elzemdir. Eğer bu taahhüt edilmezse bu olumlu aksiyon planı sadece kâğıt üzerinde kalır.”

Ne Olmuştu?

ABD’de Georg Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından Avrupa’ya da sıçrayan “Siyahilerin Hayatı Değerlidir” (Black Lives Matter) protestolarında ırksal eşitlik ve adalet talep edilmiş, AB’nin ırkçılığı engellemek için kapsamlı stratejiler üretmesi gerektiğini dile getirmişlerdi.

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler