"Hasene"

“Pakistan’daki Yetim Çocukların Müslümanların Zekâtına İhtiyacı Var”

Pakistan’da her 2 kişiden biri okuma yazma bilmiyor. Ülkede çocukların eğitime erişimini yaygınlaştırmak için çalışan sivil toplum kuruluşu READ Vakfı, Müslümanların zekâtına muhtaç olduklarını açıkladı.

20 Nisan 2023 admin
Fotoğraf: Awais khan / Shutterstock.com

Pakistan, 240 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kabalalık beşinci ülkesi. Doğum oranlarının hayli yüksek olduğu ülkede oldukça genç bir nüfus var: Her üç kişiden biri 15 yaşın altında. Ülkenin ekonomik ve toplumsal açıdan kalkınabilmesi için bu genç neslin iyi bir eğitime ulaşabilmesi şart olsa da ortada çok farklı bir tablo var.

Pakistan’da okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 42. Kadınlarda ise bu oran yüzde 53,5’e kadar yükseliyor. Bir yanda özellikle kırsal bölgelerde okullar kötü şartlar altında hizmet veriyor. Eksi 20’lere kadar düşen soğuklarda öğrenciler ısıtıcısı olmayan okullarda eğitim görüyorlar. Diğer yanda ise okula erişimi olmayan çocuklar açısından yoksulluk kendisini seneler içinde yeniden üretmeye devam ediyor.

“Mezunlarımız Pakistan ve Yurt Dışında Çalışıyor”

Ülkede çocukların eğitimini destekleyen en büyük kuruluşlardan birisi de READ Vakfı. 1994 yılında kurulan vakıf, Pakistan’da kapsayıcı ve eşitlikçi bir eğitim anlayışını savunuyor. Vakfın temel hedefi, ülkede eğitim kalitesini arttırarak Pakistan toplumuna yardım etmek.

Vakfın Müdürü Afzal Ahmad, hâlihazırda 118 bin öğrenci ve 5.967 öğretmenle birlikte 400 farklı okul işlettiklerini belirtiyor. Daha ziyade toplumda imtiyaz sahibi olmayan ailelerin çocuklarını destekleyen vakıf, Almanya merkezli Hasene Derneği’nin de partneri.

Vakfın en önemli girişimlerinden birisi ise zekât programı. Anaokulundan üniversiteye kadar toplamda 13.000 yetimin eğitim masraflarını zekât programıyla desteklediklerini belirten Ahmad, bu yönüyle Avrupa’daki Müslümanların katkılarına vurgu yapıyor: “Pakistan’da binlerce yetim ve muhtaç çocuk, zekât veren Müslümanların da desteğiyle eğitimlerini tamamladı. Şu anda tıp, mühendislik, bilgisayar teknolojileri, ticaret, eczacılık, tarım ve öğretmenlik alanlarında hem Pakistan hem de yurt dışında çalışan nitelikli mezunlarımız var.”

22 Milyon Çocuk Okula Gitmiyor

Hasene ile Pakistan’da yaklaşık 2.000 yetime ve ailelerine sponsorluk sunduklarını ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Ahmad, bu projeleri şu şekilde anlatıyor: “Küçük işletmeler kurarak ailelerin kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı olduk. Büyükbaş hayvanlar alarak mandıracılık yapmalarını sağladık. Müslümanların zekât desteği, dar gelirli ailelerin tıbbi tedavi görmelerine de olanak sundu.”

Pakistan’daki çocukların neredeyse yarısı, yani 22 milyon çocuk okula gitmiyor. Eğitime düşük katılım ülkenin en büyük problemlerinden birisi. Bu yönüyle Pakistan, dünya genelinde en fazla çocuğun okula gitmediği 9 ülkenin içinde.

Vakıf Müdürü Afzal Ahmad, bu durumun farklı bir yönüne de dikkat çekiyor: “Eğitimden mahrum bırakılan 22 milyon çocuğun yaklaşık 4,4 milyonu yetim. Bu çocukların birçoğunun ailelerinde geçimlerini sağlayan yetişkinler yok. Pakistan toplumunda en savunmasız olanlar da bu çocuklar.”

Yetim çocuklar için eğitimin, onları yoksulluktan kurtarmanın en umut verici yol olduğunu söyleyen Ahmad, Pakistanlı çocuklar için okuryazarlığın bile ulaşılması zor bir hedef olduğunu ekliyor. Özellikle yetimler gıda ve su gibi temel ihtiyaçlar için mücadele etmek zorundalar. Bu kesim için ders kitabı, çanta, kırtasiye, kıyafet ve okul harcı gibi eğitim giderlerini karşılamak ise neredeyse imkânsız.

Eğitim Giderleri Birçok Aile İçin Karşılanamaz Durumda

Hasene Belçika Gönüllüsü ve Pakistan Zekât Dosyası Sorumlusu Mustafa Emin Çiftçi de Afzal Ahmad’i destekliyor. En son ocak ayında Pakistan’a zekât müşahidi olarak giden Çiftçi, ülkede yetimler için aile dayanışmasının önemini vurguluyor: “Özellikle Etiyopya gibi ülkelerde yetimler tamamen terk edilmiş durumdayken Pakistan’da yetimlerimizin dedeleri, amcaları gibi akrabaları onlara el uzatmış durumda. Aile dayanışması büyük. Fakat öte yandan yetimlerin eğitimini karşılamak bu aileler için neredeyse imkânsız. Dolayısıyla yetimlerimiz de yetişkin olduklarında iş piyasasına giremiyor ya da kendi geçimlerini sağlayamıyorlar. Bizim zekât kampanyamız, tam olarak burada yetimleri güçlendirmeyi ve onları burs programlarıyla eğitim ve iş sahibi yapmayı hedefliyor.”

Pakistan’da halkın yüzde 20’si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Çalışanların yüzde 72’si ise kaçak işlerde sosyal güvenceye sahip olmadan çalışıyor.

Pakistan’da geçtiğimiz sene 14 Haziran’dan sonra etkili olan muson yağmurlarının bilançosu ağır olmuştu. Bin kişinin hayatını kaybettiği selde 325.000 ev yıkılmış ve 30 milyon insan evsiz kalmıştı. Evsizlik koşulları özellikle kadınları ve çocukları kötü şekilde etkilemişti.

Uzun senelerdir Pakistan’da çocukların eğitimi için mücadele eden Afzal Ahmad tam da burada dünya genelindeki Müslümanlara çağrıda bulunuyor: “Avrupa’da yaşayan Müslümanlar zekât ve zekât dışı katkılarıyla ihtiyaç sahiplerinin gelişimine sürekli olarak katkıda bulundu. Eğitimden mahrum olan bu çocuklar ve ailelerinin, Avrupalı Müslümanların ilgisine ihtiyaçları var. Avrupa’da ve başka yerlerde yaşayan Müslümanların zorunlu zekât katkıları Pakistan’ın yetimleri için hayal bile edemeyeceğiniz bir katkı demek.”

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#1

*Tüm alanları doldurunuz

  • Hasene, Kurban Kampanyasıyla Bu Sene 100 Ülkede
    2023-06-19 09:39:38

    […] sene 200 binden fazla kurban bağışı aldık. Hasene’ye ve kurban kampanyasına olan her yıl artan teveccühü görebiliyoruz. Bu bağışlar, […]

Son Yüklenenler