'Oturum İzni'

Fransa’da Bunları Yaparsanız Oturum İzniniz İptal Olabilir

Yabancı bir ülkede oturum izni ile bulunurken bazı durumlarda oturum izniniz iptal edilebilir. Peki Fransa'da hangi durumlarda oturum izninizi kaybedebilirsiniz yahut sınır dışı edilebilirsiniz? Sizin için derledik.

Fotoğraf: Kseniya Lanzarote/Shutterstock

Oturum izni bir ülkede kalmak isteyen yabancılara verilen izin belgesidir. Yabancılar bu belge ile o ülkede varlıklarının resmi ve legal yollarla olduğunu belgelerler. Ancak her ülkenin belli durumlarda verdikleri oturum iznini iptal etme hakları da vardır. Fransa‘da da legal olarak bir oturum izni vasıtası ile bulunduğunuz süre zarfında belli eylemleri gerçekleştirmeniz durumunda oturum izniniz iptal edilebilmektedir. Peki, Fransa’da oturum izniniz hangi durumlarda iptal olabilir?

Fransa’da Oturum İzni Sebebinin Ortadan Kalkması

İlk olarak, oturum izni bir yabancıya belli bir sebepten ötürü verilmektedir. Bu sebepler iş, öğrencilik, aile birleşimi vb olabilir. Bu sebepler ortadan kalktığı durumda oturum izniniz geri çekilebilmektedir. Örneğin işiniz sebepli bir oturum izniniz var ve kendi isteğinizle işten ayrıldınız, bu durumun tespiti halinde oturum hakkınız geri çekilebilmektedir. Yahut öğrenci oturum izni ile Fransa’da bulunma hakkınız varken okulu bıraktığınız takdirde aynı şekilde oturumunuzu kaybedersiniz.

Eğer “aile birleşimi” kapsamında Fransa’da bulunuyorsanız ve oturum kartınızın verilmesini takip eden üç yıl içinde, ölüm durumu hariç, birlikte yaşam bozulduğu takdirde ikamet hakkınıza sebep olan durum ortadan kalktığı için oturum izniniz geri çekilebilir.

Fransa kanunları poligamiyi yasaklamaktadır. Bu sebeple Fransa’da yasal olarak bulunan bir yabancının çok eşliliğinin tespiti halinde oturum izni iptal edilebilmektedir.

Bu sebepler dışında, Fransa’da legal olarak bulunan bir yabancının mahkumiyete sebep olacak uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, taciz gibi eylemlerde bulunması da o kişinin oturum izninin iptal edilmesine sebep olmaktadır. Ayrıca, legal olarak Fransa’da bulunan bir yabancı yasadışı olarak başka bir yabancı işçi çalıştırdığı takdirde de oturum hakkını kaybedebilmektedir.

Valilikler yasal yetkileri doğrultusunda Fransa’da bulunan yabancıların ikamet izinlerinin verilmesine dair koşulları taşımaya devam edip etmediğini kontrol etmek için çağrılarda bulunma hakkına sahiptir. Valilik tarafından yapılan bu çağrılara katılmayan yabancıların da ikamet izinleri iptal edilebilmektedir.

Oturma izninin iptal edilmesine örnek vermek gerekirse, oturum sahibi olan ve eşiyle birlikte Fransa’da ikamet eden yabancının, aile birleşimi kapsamında ikinci bir eşi Fransa’ya getirmeye çalıştığı yahut ülkesinde çok eşli olduğunun tespit edilmesi halinde oturma izni iptal edilmektedir.

İkamet izninin iptal edildiği ancak bunun sistematik olmadığı diğer bir duruma örnek ise öğrenci oturma izni üzerinden verilebilir: yabancı bir öğrencinin çalışma iznine sahip olduğu yıllık çalışma saatini aştığı takdirde idare ilgili oturum iznini iptal edebilir. Ayrıca ikamet kartı sahibi bir yabancıdan idarenin belge talep etmesi ve yabancının bunu ibraz etmemesi durumunda kendisini ikamet izninin geri alınabileceği bir durumla karşı karşıya bulabilmektedir.

Oturma izninin geri alınmasına genellikle bir ila iki ay içinde ülkeyi terk etme zorunluluğu da eşlik eder. Doğrudan verilen emir, her türlü ikamet belgesini yürürlükten kaldırır.

Valiliğin kararına, oturma izninin geri alınması kararında belirtilen süreler içerisinde idare mahkemesinde itiraz edilebilir. Ayrıca valiye başvuru veya İçişleri Bakanlığına hiyerarşik başvuru da mümkündür.

Sınır Dışı Edilmek ve Fransa’ya Girişin Yasaklanması

Sınır dışı etme, yabancı uyruklu bir kişinin ülke topraklarından çıkarılmasını amaçlayan idari bir tedbirdir. Çok ciddi durumlarda, kamu düzeninin korunmasıyla bağlantılı olarak veya devlet güvenliğine tehdit söz konusu olduğu durumlarda bu karar verilmektedir. Bu kararı alma konusunda Vali veya İçişleri Bakanı yetki sahibidir. Yabancı zorla menşe ülkesine veya başka bir ülkeye geri gönderilebilir.

Bu prosedür istisnaidir ve ancak gerekçelendirilerek uygulanabilmektedir. Sınır dışı etmenin iki temel şartı vardır. Öncelikle ilgili yabancının Fransa’daki varlığının gayriresmi olması gerekmektedir. Yani ya ülkeye kaçak yollarla girmiş olmalı ya da ülkeye legal olarak gelip bulunma hakkı bittikten sonra ülkede kalmaya devam etmiş olması gerekmektedir. İkinci olarak kişinin Fransa’da ” kamu güvenliğine” tehdit oluşturması gerekmektedir.

Fransa topraklarından men edilme kararı ise ancak bir ceza hakimi tarafından verilebilir. Cinayet, tecavüz, uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm, yasadışı çalışma, yalnızca oturum sahibi olmak için sahte evlilik ve evrakta sahtecilik gibi suçların işlendiği durumlarda hakim karar vererek bu kişiyi Fransa topraklarından men edebilir. Bu karar belirli bir süre için yahut süresiz olarak alınabilir.

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler