'Açık Ezan Uygulaması'

Almanya’da Halk Ezanın Açıktan Okunmasına Karşı mı?

Almanya'da yapılan bir araştırmaya gören halkın çok küçük bir kısmı ezanın halka açık olarak okunmasına destek veriyor.

@shutterstock

Almanya’da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, halkın büyük kısmı halka açık ezan uygulamasına karşı. Ülke nüfusunu temsil edici nitelikte bir örneklem grubuyla gerçekleştiren çalışmanın tespitine göre, nüfusun yalnızca küçük bir kesimi ezanın halka açık okunmasına destek veriyor.

Yapılan anket çalışmasına göre; Almanya’daki insanların yaklaşık dörtte üçü, ezanın kilise çanları gibi alışılagelmiş bir şekilde duyulur olmasını istemiyor. General-Anzeiger haber platformu adına kamuoyu araştırması yapan Civey araştırma kurumu tarafından yayınlanan çalışma, nüfusun yüzde 64’ünün ezan okunmasını “kesinlikle” istemediğini belirtiyor. Araştırmaya göre yalnızca yüzde 18’lik bir kesim ezanın halka açık okunmasını destekliyor. Yüzde 6’lık bir kesim ise henüz bir karara varmamış durumda. Civey, araştırmasını 5 bin 11 katılımcıya ulaştığı çevrimiçi platform üzerinde gerçekleştirdi.

Partilere Göre Tutumlar Değişiyor

Aşırı sağ parti olan Almanya İçin Alternatif (AfD) destekçilerinin neredeyse tamamı (yüzde 98), halka açık ezan okunmasına karşı çıkıyor. Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) taraftarlarından karşı çıkanların oranı ise yüzde 88. Bu oradan da karşı çıkanların genel oranının üzerinde yer alıyor. Yeşiller ve Sol Parti destekçilerinin ise sorulan soruya dair yanıtları, konuya dair net bir kanaate sahip olmadıklarını yansıtıyor. Buna göre yüzde 50’si aleyhte görüş bildirirken, yüzde 40’ı ezan okunmasını destekliyor.

Yaş, Coğrafya ve Din

Araştırmaya göre bütün yaş gruplarında aleyhte görüş bildirenlerin çoğunlukta olduğunu söylemek mümkün. 18-29 yaş grubundaki katılımcıların dörtte biri, ezanın günlük olarak düzenli okunmasına destek verdiğini belirtti. Doğu ve Batı Almanya bağlamındaki bölgesel ayrımlara bakıldığında ise büyük bir farklılığa rastlanmıyor. Eskiden Doğu Almanya içerisinde yer alan eyaletlere bakıldığında çıkan oran yüzde 78 iken, Batı Almanya’da yer almış eyaletlerdeki katılımcılardan ezan karşıtı olanların oranı ise yüzde 76.

Bir ufak farklılık ise dinî aidiyetlere göre şekilleniyor. Katoliklerin yüzde 82’si olumsuz yanıt verirken, Protestanlarda bu oran yüzde 71. Dinî inancı olmayanların yüzde 76’sı ise ezanın halka açık okunmasını reddediyor.

Köln’deki Son Durum

Geçtiğimiz hafta Köln Belediyesi, iki yılla sınırlı olan ilgili bir model proje duyurmuştu. Projeye göre, cami cemaatleri, talep üzerine ve şartlara bağlı olarak cuma namazına çağrılabilecek. Ezan, saat 12:00-15:00 arasında 5 dakikayı geçmeyecek şekilde açıktan okunacak. Ezan sesinin yüksekliği için caminin bulunduğu konuma bağlı olarak bir üst limit belirlenecek. Proje kurallarına göre caminin bulunduğu yerleşim bölgesinin önceden dağıtılacak bir el ilanı ile bilgilendirilmesi gerekiyor. Ayrıca, her caminin gelebilecek soru ve taleplere yönelik bir irtibat kişisi belirlemesi şartı bulunuyor.

Belediyeden aktarılan son bilgilere göre, cami cemaatlerinden müezzinlerin ezan okuyabilmesi için ilgili henüz kendilerine ulaşan bir başvuru bulunmuyor. Dolayısıyla, halka açık ezan uygulamasının Köln’de ne zaman başlayacağına dair netleşmiş bir bilgi bulunmuyor. (P)

Bu yazıyla ilgili yorumunuzu paylaşabilirsiniz. Bunu yaparken Yorum Kurallarımızı dikkate alın lütfen.
Yorum adedi#0

*Tüm alanları doldurunuz

Son Yüklenenler