Feyza Akdemir

Yazıları

“Irkçılığın Yansıma Alanı Olarak Müslüman Kadın”

“Irkçılığın Yansıma Alanı Olarak Müslüman Kadın” konulu Perspektif Konuşmalarının beşinci programına Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon ve Danışmanlık Merkezi’nin (Alm. “Dokustelle Österreich”) kurucusu Elif Adam, siyaset bilimci Elif Köroğlu ve ırkçı ayrımcılığın psikolojik etkileri üzerine çalışmalarda bulunan Psikolog Dr. Burcu Uysal katıldı. Irkçılık fenomenini ve onun Müslüman kadınlar üzerindeki etkilerini farklı perspektiflerden ele aldığımız programın kısa bir özeti.

Perspektif Konuşmaları 21 Mart 2021

Hüseyin Yılmaz: “Türkiye Kökenlilerin Esnaflık Kültürü Daha Farklı”

Almanya'da faaliyet gösteren Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Berlin Başkanı Hüseyin Yılmaz’la Türkiye kökenli esnafları konuştuk.

Dosya: "Avrupa'da Türk Esnaflar" 1 Mart 2021

Sinemada Yeniden Üretilen “Müslüman” Algısı

Hollywood sinemasında “İslam” ve “Müslümanlara” dair algı, genelde olumsuz bir bağlama hapsolmuş durumda. Bu algının değişmesinin yolu, Müslümanların da sinema emekçileri olarak film endüstrisine girmelerinden geçiyor.

Dosya: "Göç ve Sinema" 2 Temmuz 2020

Anaokulunda İki Dillilik ve Çok Dillilik Tartışmasına Bakış

Anadili Türkçe olan göçmen kökenli çocukların çok dilliliğini nasıl teşvik etmeli? Anaokulunda iki dilli uygulamaların avantajları neler? Anaokulunda çok dillilikle ilgili temel tartışmalar, ailelerin daha bilinçli olması gerektiğini ortaya koyuyor.

Dosya: "Anaokulunda Müslüman Çocuklar" 1 Haziran 2020

Sadık Yemni ile Avrupa’da Türkçe Edebiyat Üzerine: “Geleceğin Kafkaları Yetişebilir”

Uzun yıllar Hollanda’da yaşamış, edebiyatın polisiye, bilim kurgu, fantastik ve gerilim türlerinde otuz küsur eser vermiş olan Sadık Yemni ile Hollanda’da Türkçe yazın deneyimi hakkında konuştuk.

Dosya: "Avrupa'da Türkçe Edebiyat" 1 Mayıs 2020

Avrupa’da Gençlerin Türkçe Edebiyata İlgisi Nasıl?

Avrupa’da Türkçe edebiyat her ne kadar ilk ve ikinci neslin edebiyatı olarak tasavvur edilse de bugün üçüncü nesil Türkiye kökenli gençler de Türkçe şiir, öykü ve roman yazıyor. Ömer Faruk Bağ, Ecem Tuba Hızarcı ve Mehmet Bolat ile Avrupa’da Türkçe edebi eser üretimi hakkında konuştuk.

Dosya: "Avrupa'da Türkçe Edebiyat" 1 Mayıs 2020

“Hepimiz Azınlık Haklarına Saygı Duymakla Yükümlüyüz”

Dışlanmış azınlıkları ve yerli toplulukları desteklemek amacıyla kurulan Uluslararası Azınlık Hakları Grubu’nun (MRG) Politika ve İletişim Direktörü Carl Söderbergh ile İslam toplumlarındaki azınlıkların durumunu ve bu ülkelerdeki azınlıklara yönelik politikaları konuştuk.

Dosya: "İslam Toplumlarında Gayrimüslim Azınlıklar" 5 Mart 2020

“Alman ya da Türk Olmayı Seçmek Zorunda Bırakılmak Ortaçağ Zihniyetinin Bir Yansıması”

Köln Uyum Meclisi (Alm. Integrationsrat Köln) başkanı olan Keltek, aynı zamanda göçmenlerin ve göçmen kökenlilerin yasal olarak tanınan bir kurumsallaşması olan Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Uyum Meclisleri (Alm. Landesintegrationsrat NRW) başkanıdır. Keltek Uyum Meclislerinde göçmen ve göçmen kökenlilerin çoğunluk toplumundaki dezavantajlı durumlarını odak noktası alarak eğitim, iki dillilik ve iki kültürlülük gibi konular üzerine çalışmalar yapıyor.

Siyasi Arenada Türkiye Kökenliler 26 Ocak 2020

Tarihî Dönemlerin Batı’daki Kur’an Araştırmalarına ve İslam Söylemine Etkisi

Batı’daki Kur’an araştırmalarını 7. yüzyıldan günümüze farklı dönemler üzerinden incelemek mümkün. Orta Çağ’da başlayan ilk Kur’an çalışmaları kimler tarafından ve ne tür saiklerle yapıldı? Genel itibarıyla Orta Çağ dönemini Erken Orta Çağ (7-11 yüzyılları arası) ve Geç-Son Orta Çağ (11-16 yüzyılları arası) olarak iki kısma ayırabiliriz. Bu bağlamda her dönemin kendisine has belirli özellikleri ve

Dosya: "İktidarın Kavramları Kavramların İktidarı" 2 Ocak 2020

“Siyasette Hiçbir Zaman Türk Kimliğimle Reklam Yapmadım”

İsmail Ertuğ 5 Aralık 1975 tarihinde işçi bir ailenin ilk oğlu olarak Bavyera’da muhafazakar bir şehir olan Amberg‘de doğdu. Meslek eğitimini tamamladıktan sonra üniversitede İşletme bölümünü bitirdi. 2009 yılından beri Avrupa Parlamentosu’nda milletvekili olarak görev yapan Ertuğ aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti (SPD) Oberpfalz ve Aşağı Bavyera milletvekili. Siyasete girmeye nasıl ve ne zaman karar

Siyasi Arenada Türkiye Kökenliler 15 Eylül 2019

Avrupa’nın Camileri

Berlin Şehitlik Camii (Almanya) 1999 yılında içerisinde bir anıtın da bulunduğu Türk şehitliğinde inşasına başlanan Berlin Şehitlik Camii’nin yapımı 2005 yılında tamamlanmıştır. Geleneksel Osmanlı üslubunda inşa edilen caminin mimarı Hilmi Şenalp’tir. Birer şerefeli iki minareye sahip olan caminin minarelerinin her biri 37,1 metre yüksekliğindedir. Sekiz ayaklı ve sekiz kubbeli “fevakanî” olarak tasarlanan yapı 3 bin

Dosya: "Avrupa'da Cami Mimarisi" 1 Temmuz 2019

Aşırı Sağcıların Küresel İlham Vericisi: Breivik

2011 senesinde Norveç’te gerçekleşen Breivik’in saldırıları tüm dünya kamuoyunun kanını dondurmuştu. Christchurch’teki saldırılar ise, vahşette Breivik ile âdeta yarıştı. Christchurch’teki teröristin akıl hocasının Breivik olduğu bilindiğine göre, iki saldırı arasındaki benzerliklere bakmakta fayda var.

Yeni Zelanda'da Terör Saldırısı 1 Nisan 2019

Göç Kökenliler ve Psikolojik Rahatsızlıkları: Tedavi ve Terapide Karşılaşılan Zorluklar

Göç, büyük bir stres kaynağı ve birçok psikososyal krizin de tetikleyicisi. Göçe özgü stresörler arasında, ayrılık ve kayıp tecrübeleri, geride bırakılan mekana özlem, aile ilişkilerinin parçalanması, yalnızlık, izolasyon, sosyal rollerin yeniden tanımlanması, adaptasyon süreci, kültürel, ekonomik ve yasal belirsizlikler var. Bu negatif faktörler bizzat göç etmemiş fakat karmaşık bir kültürel yapıda sosyalleşmiş ikinci ve üçüncü

Dosya: "Avrupa'da Müslümanlar ve Depresyon" 28 Şubat 2019

Irkçılığın Faili Toplum, Mefulü Birey

Uyarı: Söyleşide ele alınan konular mağdurlarda travma yaşantısıyla ilgili duyguların, resimlerin ve hatıraların ortaya çıkmasını tetikleyebilir ve travmanın tekrarlamasına sebep olabilir. Genel bir soru ile başlayalım: Irkçı davranışların buna maruz kalan insanlar üzerinde özellikle psikolojik olmak üzere ne gibi etkileri var? Öncelikle olaya psikoterapötik açıdan yaklaşacağımı belirtmek isterim. Irkçılık deneyimlerinin mağdurların iç dünyasına ne gibi

Dosya: "Avrupa'da Müslümanlar ve Depresyon" 28 Şubat 2019

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış