İş Birliğinde Esas Soru: “Ben Kimim?”

Cemaatler arasındaki iş birlikleri için en temel soru, cemaatlerin kendilerini nasıl tanımladıkları ve hizmet sundukları kitlenin sosyoekonomik ve sosyokültürel ihtiyaçlarını ne denli yakından bildikleri sorusudur.

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016

“Köken Ülkelerdeki Çatışmalar Buraya Taşınmamalı”

Bremen Üniversitesi Din Bilimi ve Din Pedagojisi Enstitüsünün yöneticisi Prof. Dr. Gritt Klinkhammer ile farklı dinî cemaatler arasındaki iş birliği imkânlarını konuştuk.

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış