“Avusturya’da Türkler Ulusal Azınlık Olarak Tanınmalı”

Avusturya’da 2019 yılında Türkiye kökenliler tarafından kurulan “Geleceğin Sosyal Avusturyası” Partisinin (SÖZ) Genel Başkanı Hakan Gördü, Avusturya’da yaşayan Türkiye kökenlilerin ulusal azınlık olarak tanınmasını talep etti.

Avusturya 11 Ağustos 2020

Ulus-devlet Nedir?

Günümüzde bireyler kendilerini genellikle bir ulus ile özdeşleştirerek tanımlamakta. Aynı şekilde modern devletler, meşruiyetlerini bir ulusa dayandırarak açıklamakta. Diğer bir ifade ile fertler, bir ulusa aidiyet hissederken; devletler de kendilerini ilişkilerini belli ulusların temsilcisi konumunda görmekte. Küreselleşmenin etkin olduğu ve Avrupa Birliği (AB) gibi birlikteliklerin yaşatılmaya çalışıldığı günümüzde ulus-devlet kavramı birçok tartışmalı konuda yeniden gündeme

Anatomi Serisi 22 Haziran 2019

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış