Avrupa Sendikaları ve Göçmenler

 • Dosya: "Avrupa Sendikaları ve Göçmenler"
  2 Nisan 2019

  Sendika Hareketinde Müslümanlar

  Almanya’ya gelen ilk misafir işçilerden beridir Müslümanların Almanya’daki iş piyasasını etkilediği ve bu piyasanın şekillenmesinde rol aldığı bilinmektedir. Bu kişiler vasıfsız işçi ve yardımcı iş gücü olarak Almanya’ya geldiklerinde öncelikle fabrikalara veya inşaatlara yönlendirildiler. Bu kişilerin çoğunluğunu, para kazanmak ve ailelerini geçindirmek için vatanlarını geride bırakıp gelmiş olan Türk Müslüman işçiler oluşturuyordu. Almanya onları çağırmıştı,

  Kübra Layık
 • Dosya: "Avrupa Sendikaları ve Göçmenler"
  2 Nisan 2019

  Çalışanların Gözünden Sendikalar: Almanya ve Fransa Örneği

  Çalışanların hak ve çıkarının savunulması ve gözetilmesini amaçlayan sendikalar, Sanayi Devrimi sonrasında Avrupa’da ortaya çıktı. Bu doğrultuda çalışanların işveren ve devletle olan ilişkilerinde aracı kurum işlevi gören bu kuruluşlar, Avrupa’da birçok ülkede önemli lobi kuruluşları olarak karşımıza çıkmakta. Almanya ve Fransa’daki sendikaların bu açıdan incelenmesi ise dikkate değer. Zira bu iki ülkede sendikaların yapısı, işleyiş

  Yasemin Yıldız
 • Dosya: "Avrupa Sendikaları ve Göçmenler"
  2 Nisan 2019

  Bir Göçmen İşçi Direnişi: 1973 Ford Grevi

  Almanya ve Türkiye arasında 30 Ekim 1961 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükûmeti arasında Türk firmaları işçilerinin istisna akdi çerçevesinde istihdamına ilişkin anlaşma imzalanmıştı. Bu tarihten itibaren Türkiye’den birçok kişi geride vatanını, ailelerini ve sevdiklerini bırakarak Almanya’da çalışmak üzere yola çıkmıştı. Türkiyeli göçmen işçilerin büyük bir kısmı Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg ve

  Alihan Alıcı
 • Dosya: "Avrupa Sendikaları ve Göçmenler"
  2 Nisan 2019

  Avrupa Sendikaları ve Göçmenlerin Sendikalarda Temsili

  Sendikalar, üyelerinin ve etkilerinin azalmasıyla Avrupa’nın büyük bir kısmında savunmaya geçmiş durumda. Yine de karşılaştıkları sorunlara cevap geliştiriyorlar, göçmen ve etnik azınlık işçilerinin haklarını temsil etme ve savunmada zorlukların üstesinden geliyorlar. Sendikaların doğası, yapısı, ideolojileri ve güç kaynakları, etnik azınlık ve göçmen kökenli işçi sayısındaki artışa verdikleri tepkilerin niteliğini kısmen belirleyen ‘iç’ faktörler. Bu yazıda

  Rebecca Gumbrell-McCormick, Richard Hyman
 • Dosya: "Avrupa Sendikaları ve Göçmenler"
  2 Nisan 2019

  Türkiye Kökenli İşçilerin Sendikalarda Temsiline Dair Gözlemler

  Kapitalist ülkeler her ne kadar göçmen emeğine ihtiyaç duysalar da diğer yandan göçü kontrol altında almak ve göçmeni geldikten sonra da denetim altında tutmak için özel çaba göstermektedir. Ancak göçmenler kendilerine sunulan bu pasif rolü genellikle reddetmekte, kendileri ve aileleri için daha iyi yaşam şartlarını zorlamaktadırlar. Bu çelişkinin de etkisiyle birçok göçmen onlarca yıldır çalışmasına,

  Emre Eren Korkmaz
 • Dosya: "Avrupa Sendikaları ve Göçmenler"
  2 Nisan 2019

  Sendikaların Göçmenlere Yönelik Politikaları Kapsayıcı mı Dışlayıcı mı?

  İşçi sendikaları işçilerin çıkarlarını savunmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş kolektif örgütlenmelerdir. Buna rağmen, işçi sendikalarının yapılanması, yürüttüğü politikalar, işçilerin sendikalardaki temsili ve sendikaların hangi işçilerin çıkarlarını ne doğrultuda savunduğu gibi konular sendikanın ülke içindeki pozisyonuna ve ülkenin kendi siyasal yapılanmasına göre değişiklik göstermektedir.  Avrupa’daki işçi sendikalarının Batı ekonomilerinde etkili ve güçlü kurumlar hâline gelmeye başlamasıyla

  Theresa Schulz

HABER BÜLTENİ

Perspektif’in içeriklerinden haberdar olmak için kayıt olun

Hakkımızda

Avrupa’ya işçi göçü yarım asrı ardında bırakırken Müslümanlar da bulundukları ülkelerde kalıcı hâle geldiler. Bu durum “vatan”, “aidiyet”, “İslam” ve “Avrupa” gibi birçok kavramın çift taraflı olarak sorgulanmasına neden oldu. Avrupa’da yerleşik bir Müslüman cemaatin oluşması, hem yerleşik kültür ve siyasi düzen için, hem de Müslümanlar için yeni sorulara da kapı araladı.

YAZININ DEVAMI
Gizlilik Sözleşmesi | Şartlar & Koşullar