İş Birliğinde Esas Soru: “Ben Kimim?”

Cemaatler arasındaki iş birlikleri için en temel soru, cemaatlerin kendilerini nasıl tanımladıkları ve hizmet sundukları kitlenin sosyoekonomik ve sosyokültürel ihtiyaçlarını ne denli yakından bildikleri sorusudur.

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016

“Köken Ülkelerdeki Çatışmalar Buraya Taşınmamalı”

Bremen Üniversitesi Din Bilimi ve Din Pedagojisi Enstitüsünün yöneticisi Prof. Dr. Gritt Klinkhammer ile farklı dinî cemaatler arasındaki iş birliği imkânlarını konuştuk.

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016

Pozitif Değişimin En Önemli Aracı Birbirini Tanıma

Farklı dinî cemaatler arasındaki iletişim konusunda en zorlu alan Müslüman-Yahudi diyaloğu olsa gerek. Orta Doğu’daki sorunlardan doğrudan etkilenen bu iletişimi sorunsuz gerçekleştirebilmek için bazı adımların atılması şart.

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016

“İhtilafların Tefrikaya Dönüşen Neticesi Olamayız”

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç ile Müslümanların iş birliği fıkhı, bunun etrafındaki soru ve sorunları konuştuk.

Dosya: "Zor Zamanlarda Diyalog" 2 Şubat 2016

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış