Hayali Mekândan Medyaya: Göçmen Yayınları

Göçmen merkezli yayınlar, yalnızca medya faaliyetinde bulunmakla kalmadılar aynı zamanda diasporik anlamda birer “organizasyon” aracı işlevini gördüler. Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin dokuzuncu yazısında Almanya’daki Türkiye kökenli göçmenlerin yayınlarını yorumladı.

Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri 27 Kasım 2021

Gettodan Cazibe Merkezine: Kreuzberg 

Kreuzberg, işçi sınıfı ve göçmen tarafından kurulması ve geliştirmesi hasebiyle Almanya için simgesel bir anlama sahiptir. Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin sekizinci yazısında 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından kozmopolit yapısıyla Berlin’in en merkezi mekânlarından birine dönüşen semti ziyaret etti.

Göçün Bilinmeyen Hikayeleri 13 Kasım 2021

Gurbet Türkülerinden Rap’e: Müziğin Evrimi

1970’lerden itibaren göçmenler ve göçmen kökenliler, sokağın ve göçün gerçekliğini farklı müzik türleri aracılığıyla yoğun bir biçimde ifade etmeye başladılar. Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin yedinci yazısında misafir işçiliğin ardından gelen kimlik inşasını dinledi.

Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri 30 Ekim 2021

Uzak Filmler: Beyaz Perdede Göç ve Gurbet

Türkiye’den Almanya’ya göçün üzerinden 60 yıl geçti. Peki, toplum tarafından bir göçmen işçi sineması ne kadar oluşabildi? Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin beşinci yazısında kitlesel bir göç hareketinin kültür-sanat alanına yansımalarını inceledi.

Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri 2 Ekim 2021

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış