Hayali Mekândan Medyaya: Göçmen Yayınları

Göçmen merkezli yayınlar, yalnızca medya faaliyetinde bulunmakla kalmadılar aynı zamanda diasporik anlamda birer “organizasyon” aracı işlevini gördüler. Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin dokuzuncu yazısında Almanya’daki Türkiye kökenli göçmenlerin yayınlarını yorumladı.

Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri 27 Kasım 2021

Gettodan Cazibe Merkezine: Kreuzberg 

Kreuzberg, işçi sınıfı ve göçmen tarafından kurulması ve geliştirmesi hasebiyle Almanya için simgesel bir anlama sahiptir. Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin sekizinci yazısında 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından kozmopolit yapısıyla Berlin’in en merkezi mekânlarından birine dönüşen semti ziyaret etti.

Göçün Bilinmeyen Hikayeleri 13 Kasım 2021

Göçün Toplumsal Hafızada Bıraktığı Bir İmaj: Aldi Çantası

60 yıllık göç tarihinin ilk akla gelen sembollerinden biri Almanya’dan Türkiye’ye getirilen hediyelerdir. Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin altıncı yazısında ALDI’den hareketle göçün Türkiye’ye yansıyan simgesel imajı inceledi.

Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri 16 Ekim 2021

Uzak Filmler: Beyaz Perdede Göç ve Gurbet

Türkiye’den Almanya’ya göçün üzerinden 60 yıl geçti. Peki, toplum tarafından bir göçmen işçi sineması ne kadar oluşabildi? Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin beşinci yazısında kitlesel bir göç hareketinin kültür-sanat alanına yansımalarını inceledi.

Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri 2 Ekim 2021

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış