Sendikaların Göçmenlere Yönelik Politikaları Kapsayıcı mı Dışlayıcı mı?

İşçi sendikaları işçilerin çıkarlarını savunmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş kolektif örgütlenmelerdir. Buna rağmen, işçi sendikalarının yapılanması, yürüttüğü politikalar, işçilerin sendikalardaki temsili ve sendikaların hangi işçilerin çıkarlarını ne doğrultuda savunduğu gibi konular sendikanın ülke içindeki pozisyonuna ve ülkenin kendi siyasal yapılanmasına göre değişiklik göstermektedir.  Avrupa’daki işçi sendikalarının Batı ekonomilerinde etkili ve güçlü kurumlar hâline gelmeye başlamasıyla

Dosya: "Avrupa Sendikaları ve Göçmenler" 2 Nisan 2019

Etnik Çoğulculuk ve Avrupa’daki Radikal Sağ İdeolojisi

Kültürel farkçılık düşüncesiyle de benzerlik gösteren etnik çoğulculuk, dünyanın belirgin ulusal ve kültürel gruplara ayrıldığı inancına dayanır. Bu düşünceye göre kimliklerinin ve homojen yapılarının muhafaza edilebilmesi için bu ulusal ve kültürel grupların birbirinden ayrı tutulması gerekir. Ulusu oluşturan farklı gruplar, kültürlerini korumak ve kültürel anlamda ayakta kalmak isterler. Fakat bu grupların kendi aralarında kaynaşması kültürel

Dosya: "Etnopluralizm Yeni Sağın Entelektüel Kılıfı" 31 Ocak 2019

Etnik Çoğulculuk: Kapsayıcı mı Dışlayıcı mı? 

“Kimlik politikaları” sorunu ve bu sorunun entegrasyon stratejilerine olan katkısı, 20.yy’ın sonundan bu yana siyaset felsefesine yön veren bir konu. Will Kymlicka ve Charles Taylor gibi çokkültürlülük öncülerine göre çok etnisiteli toplumlardaki modern liberalizm, hem ulusal hem de göçmen azınlıkların arayışlarına bir an evvel faziletli bir çözüm sunmalıdır.  Kymlicka ve Taylor’a göre çokkültürlülük, Quebec, Basque,

Dosya: "Etnopluralizm Yeni Sağın Entelektüel Kılıfı" 31 Ocak 2019

Etnik Çoğulculuktan Yerliciliğe: Radikal Sağı Anlamak

Avrupa’daki siyasi arenaya bakıldığında, popülizmin ve aşırı sağcı fikirlerin bazı partilerde uzun yıllardır yer aldığını görüyoruz. Bu partilerin bir kısmının aynı zamanda etnik çoğulculuk fikrine de sahip olduğunu söylemek mümkün mü? Etnik çoğulculuğun (İng. “ethnopluralism”)  düşünsel yapısının merkezinde, büyük etnik toplulukların yüzyıllar boyunca kendi kültürlerini koruyup geliştirdikleri ve bu şekilde kendi kimliklerini belirledikleri düşüncesi yer

Dosya: "Etnopluralizm Yeni Sağın Entelektüel Kılıfı" 31 Ocak 2019

Fransız Sağı ve Etnik Çoğulculuk Üzerine

Bildiğimiz üzere Nouvelle Droite (ND) ya da diğer adıyla Yeni Sağ hareketi ve bu akımın etnik çoğulculuk (İng. “etnopluralism”) fikirleri 1960’ların sonlarına doğru ortaya çıktı. Söz konusu ideolojinin ve buna bağlı fikirlerin o zamanlarda ortaya çıkmasına zemin hazırlayan temel faktörler nelerdi? Nouvelle Droite’nin (ND) ana düşünce kuruluşu (olan GRECE (Groupement de recherche et d’études pour

DOSYA: "Etnopluralizm Yeni Sağın Entelektüel Kılıfı" 31 Ocak 2019

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış