Diasporadaki Genç Profesyonellerin Türkiye’ye Yerleşme Sebepleri

Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasındaki göç ilişkisi farklı aşamalarda ele alınması gereken ve göç eden grupların muhtelif sosyoekonomik ve duygusal motivasyonlarını gözetilerek ele alınması gereken uzun bir süreç. Peki, diasporadaki genç profesyonellerin Türkiye’ye göçünü bu süreçte nasıl konumlandırmak gerekiyor?

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 1 Şubat 2024

Bilgi Çağında Beyin Göçünü Yeniden Düşünmek

Yaşadığımız bilgi çağında sosyal ağlar, iş gücü hareketliliğini artıran bir etkiye sahip. Peki, bu etkiyi gözeterek Almanya ve Türkiye arasındaki (döngüsel) beyin göçünü nasıl yorumlamak gerekiyor?

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 1 Şubat 2024

“Türkiye’yi Terk Etmek” ve Yeni Göç Hareketini Konuşmanın Zorluğu

Türkiye’den Avrupa’ya yeni "dalga" göç son yıllarda sıkça gündemde. Bu tartışmanın tüm tarafları açısından yeni göç hareketini konuşmak ise ayrı bir duygusallığı beraberinde getiriyor.

Dosya: "Yeni Göçmenler" 1 Aralık 2022

Gidemeyenlerin Ülkesi 2.0: “Beyin Göçü” Değil, “Duygu Göçü”

Türkiye’den yurt dışına yönelik son zamanlardaki göç hareketliliği, bundan 60 yıl önceki “iş gücü göçü”nden tamamen farklı bir profil seyrediyor. “Beyin göçü” olarak görülen bu göç, aslında çok büyük yönüyle bir “duygu göçü”.

Dosya: "Yeni Göçmenler" 1 Aralık 2022

Yükselen Bir Fenomen: Türkiye’den Avrupa’ya Beyin Göçü

Türkiye’den yurt dışına yönelik beyin göçü, son yıllarda ciddi bir artış gösteriyor. Göç eden grubun yaklaşık yarısını 20-35 yaş arasındaki gençler oluşturuyor. Bu durum, söz konusu göç hareketliliğini incelenmesi gereken önemli bir fenomen olarak karşımıza çıkarıyor.

Dosya: "Yeni Göçmenler" 1 Aralık 2022

Tersine Beyin Göçü: “Farklı Bir Yaşam ve Çalışma Stili Mümkün”

Tersine beyin göçü gerçekleştiren kişiler ne tür motivasyonlara sahip? “Home Office” gibi yeni çalışma stillerinin getirdiği esneklik ne tür potansiyelleri barındırıyor? Almanya’dan Türkiye’ye dönen bilgi sistemleri yöneticisi Abdullah Kaya ile tersine göç ve evden çalışma biçimleri hakkında konuştuk.

Dosya: "Yeni Göçmenler" 1 Aralık 2022

Göç Sözlüğü: Göçün Temel Kavramları ve Anlamları

Göçün temel kavramları genelde siyasi ve toplumsal tartışmalarda birbirine karıştırılıyor. Oysa doğru bir göç yönetimi için kavramların doğru bir şekilde kullanılması oldukça önemli. Perspektif, göçe dair temel kavramlara dair bir “Göç Sözlüğü” oluşturdu. Bu sözlükte, mülteciden sığınmacıya; aile birleşiminden, Cenevre Sözleşmesi’ne kadar göçle ilgili birçok temel kavram ve kurumlara dair kısa açıklamalar sunuyoruz. 1. Mülteci

Göç Sözlüğü 2 Mayıs 2020

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış