Irkçılık Nedir?

Malcolm X, ırkçılığın ideolojik bir düşünce değil; psikolojik bir hastalık olduğunu söylüyor. Peki birçok toplumu kemiren bir problem olan ırkçılık nedir? Perspektif Anatomi Serisi, ırkçılık kavramını masaya yatırıyor.

ANATOMİ SERİSİ 30 Mayıs 2020

Kendimizde Bir Türlü Görmediğimiz Bir Etnosentrizm

Etnosentrizm ve "öteki"ne karşı ön yargı, genelde yalnızca başkalarında gördüğümüz, kendimizde görmekten kaçındığımız bir düşünce. "Biz"in üstün, "öteki"nin ise aşağıda olduğu bu düşüncenin aşılması şart.

Dosya: "Etnosentrizm" 1 Mart 2014

“İnsanı İçinde Yaşadığı Kültür Oluşturur, Genetik Özelliği Değil”

Roni Margulies, ırkçılıkla mücadele anlamında akla gelen ilk isimlerden bir tanesi. Fakat Margulies’in kimliğini tamamlayan başka unsurlar da var: Margulies sosyalist, devrimci, şair, yazar, siyonizm karşıtı ve belki en son olarak da Yahudi. Margulies ile ırk, ulus ve etnik kökenler ve tüm bu ayrışmaların doğurduğu sorunlar üzerine konuştuk.

Dosya: "Etnosentrizm" 1 Mart 2014

İslam’ın Etnosentrizme Bakışı

Etnik kimlik siyasetinin giderek yaygınlaştığı ve belirli bir etnik kimliği merkeze alarak diğerlerine yönelik ırkçı, dışlayıcı tutumları benimseyen politik yapıların güç kazandığı günümüzde, İslam’ın etnosentrist düşünceye karşı öğretileri büyük önem taşıyor.

Dosya: "Etnosentrizm" 1 Mart 2014

Kendini Yeniden Düşünmek: Ulus, Etnik Köken ve Kültürel Kimlik Tahlili

Kültür ve kimliğin arkasında yatan kavramlar, birbirleriyle, duruma göre değişen ilişkiler içerisinde olduklarından, onları net bir şekilde açıklamak güçtür. Bu yüzden bu kavramları tarihî tecrübelerin ışığında incelemek gerekir.

Dosya: "Etnosentrizm" 1 Mart 2014

“Etnosentrik Bakış Günah Keçileri Oluşturuyor”

Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı (ENAR), Avrupa’da alanında yaptığı çalışmalarla ses getiren en büyük organizasyonlardan birisi. ENAR Direktörü Michael Privot’la Avrupa’daki etnosentrizm hakkında konuştuk.

Dosya: "Etnosentrizm" 1 Mart 2014

“Toplumlar Kendilerine Yenik Düştüklerinde Kendilerini Sorgular”

Meselelere tabii bir mesafeyle yaklaşımı ve yaptığı analizlerle dikkat çeken Etyen Mahçupyan ile etnosentrik bakışın nedenleri, çıkış yolları, Türkiye’de yaşayan Ermeniler ve Hrant Dink üzerine konuştuk.

Dosya: "Etnosentrizm" 1 Mart 2014

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış