“İslam Reformu Tartışması Bir Monolog”

Almanya’da sözde “İslam eleştirmenleri” tarafından dile getirilen İslam reformu talepleri giderek artıyor. Bu taleplerin İslam geleneği açısından sorunlu yanları çoğunlukta.

"İslam Reformu" 1 Aralık 2017

“İslam Reformu” Var Mı?

İslam’ın reforme edilmediği için “problem doğurduğu”nu iddia eden sesler kimi zaman yüksek sesle duyuluyorlar. İslam’ın kendisini reforme etmesi için önerilen model ise 16. yüzyıldaki Hristiyan reformu. Oysa Hristiyan ve İslam tarihi incelendiğinde bu önerilerin ne kadar sorunlu olduğu ortaya çıkıyor.

Dosya: "İslam Reformu" Tartışması 2 Aralık 2016

“Tarihi Göz Ardı Etmeden Asrı Gözeten Bir İdrak Geliştirmeliyiz”

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç ile reform taleplerinin Müslüman cemaat tarafından algılanışı üzerine konuştuk.

Dosya: "İslam Reformu" Tartışması 1 Aralık 2016

İslam Hukukunda Ahkâmın Değişebilirliği Açısından “Reform”

İslam’ın kendisini reforme etmesi gerektiğine dair taleplerde İslam ilahiyatının kendi pozisyonu çoğu zaman göz ardı ediliyor. Oysa İslam’ın kendi dinamikleri incelendiğinde bir “reform”un gerekliliği oldukça tartışmalı.

Dosya: "İslam Reformu" Tartışması 1 Aralık 2016

“İslam’a Dair Reform Talepleri Sömürgeci Zihniyetin Etkisi Altında”

İslam bilimci Dr. Jens Bakker ile reform taleplerinin dile getirildiği düzlemi ve klasik İslam teolojisinin bu konudaki pozisyonunu konuştuk.

Dosya: "İslam Reformu" Tartışması 1 Aralık 2016

Sürekli Ortaya Çıkan Reform

İslam’ın bir reforma/reformasyona ihtiyacı olduğuna dair talepler farklı ülke ve dillerde yineleniyor. Müslümanlar ve gayrimüslimlerin katıldığı bu tartışmada farklı pozisyonlar söz konusu. Dile getirilen yaklaşımları incelemek reform taleplerini daha doğru anlamak için de önem arz ediyor.

Dosya: "İslam Reformu" Tartışması 1 Aralık 2016

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış