“Komplo Teorileri Hakikatle Değil; ‘Hipergerçeklik’le İlgilenir”

Siyaset bilimi profesörü Deniz Ülke Arıboğan ile komplo teorilerinin aşırı sağ, popülizm ve mevcut siyasi sistemlerle ilişkisini konuştuk.

Dosya: "Komplo Teorileri" 2 Nisan 2024

Ulus-Devletin Bir Neticesi Olarak “Siyasal İslam”

“Siyasal İslam” ulus devletlerin oluşmasıyla birlikte Müslüman toplumlarda görülen homojenleşme teşebbüslerine bağlı bir gerilimin neticesi. Bu gerilimin nereye doğru evrileceği ise meçhul.    

Dosya: "Siyasal İslam" 1 Haziran 2021

Ulusal Kategorilerin Ecinnileri Olarak Göçmenler

Farklı kültürlerden insanların karşılaşmasında sancılar olabilir. Fakat bu karşılaşmaların sancısını sadece “göçmen”lere dair bir sorun olarak görme konforunu sorgulamak gerekiyor.

“Nerelisin?” Sorusunun Gölgesinde 5 Temmuz 2020

Ulus-devlet Nedir?

Günümüzde bireyler kendilerini genellikle bir ulus ile özdeşleştirerek tanımlamakta. Aynı şekilde modern devletler, meşruiyetlerini bir ulusa dayandırarak açıklamakta. Diğer bir ifade ile fertler, bir ulusa aidiyet hissederken; devletler de kendilerini ilişkilerini belli ulusların temsilcisi konumunda görmekte. Küreselleşmenin etkin olduğu ve Avrupa Birliği (AB) gibi birlikteliklerin yaşatılmaya çalışıldığı günümüzde ulus-devlet kavramı birçok tartışmalı konuda yeniden gündeme

Anatomi Serisi 22 Haziran 2019

Milliyetçilik Nedir?

Birçok sosyal ve siyasal gelişmenin gösterdiği üzere 21. yüzyılın ilk çeyrek dilimi Avrupa’da sağcı söylemin yükselişine sahne olmakta. Yükselen sağcılık ve İslam karşıtlığı yalnızca göçmen kökenlileri ve Müslümanları değil; birleşik Avrupa idealini de hedef alıyor. Bu doğrultuda gerçekleşen birçok şiddet olayı ise milliyetçilik fikrinden besleniyor. O hâlde modern dönemin en etkili ideolojilerinden biri olan milliyetçilik

ANATOMİ SERİSİ 4 Mayıs 2019

İsrail Ulus Devlet Yasası Ayrımcılık Rejimini Yasallaştırdı

İsrail’i Yahudilerin ulusal vatanı olarak tanımlayan tartışmalı yeni yasa, ayrımcılığı resmî olarak meşrulaştırarak, İsrail işgali altındaki bölgelerde yaşayan Filistinlilere ciddi bir darbe indirmiş oldu.

Filistin 1 Eylül 2018

Ulusaşırı Göç ve Aşırı Sağ

Avrupa’da yükselişe geçen sağ popülizmin en büyük besleyicisi ulusaşırı hareketlilik oldu. Avrupa’daki sağ partileri Eurozone, göçmen ve İslam karşıtlığı birleştiriyor. Bu trendin nasıl devam edeceği Avusturya ve Almanya seçimlerinden sonra görülecek.

Dosya: "Ulusaşırıcılık" 1 Eylül 2017

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış