Güçlenme (Empowerment) Nedir?

Güçlenme (Empowerment) konsepti, bilhassa yapısal ırkçılığın yöneltildiği gruplar açısından anlamlı. Peki Müslüman cemaat hangi “güçlenme” alanlarını aktive edebilir? Ve Müslümanlar açısından bu konsept neden gerekli?

Dosya: "Güçlenme" 1 Kasım 2022

“Empowerment” Konseptinin Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi

“Empowerment”, Türkçede doğrudan karşılığı bulunmayan, son yılların “moda” kavramlarından bir tanesi. “Gücün (yeniden) kazanımı” ya da “güçlenme” olarak özetlenebilecek bu kavramın ortaya çıkışı ve tüm dünyada bilhassa marjinalize edilmiş gruplarda kullanılma serüveni, kavramın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilir.

Dosya: "Güçlenme" 1 Kasım 2022

Bir Güçlenme Alanı Olarak Cami Cemiyetleri, Potansiyeller, Sorunlar ve Çözümler

Batı Avrupa’daki binlerce cami, Müslüman bireylerin kendilerini yeniden “özne” olarak hissedebilecekleri “güçlenme” (Empowerment) alanları olarak görülebilir. Bu büyük potansiyelin yanı sıra cemiyetler Müslümanları “güçsüzleştiren” alanlara da dönüşebiliyor. Cami cemiyetlerindeki potansiyeli, sorunları ve çözüm yollarını cemiyet çalışmalarında aktif üç Müslüman’la konuştuk.

Dosya: "Güçlenme" 1 Kasım 2022

Çocuk Yetiştirmede Güçlenme (Empowerment) Konsepti

Göç geçmişi olan çocuk ve gençler, gündelik yaşamda sıklıkla ırkçılığa maruz kalıyor. Bu durumda ebeveynler, bu tür deneyimlerle nasıl sağlıklı ve güçlendirici bir şekilde başa çıkılabileceği sorusuyla karşı karşıyalar. Madubuko’nun ebeveynlere yönelik aynı adlı kitabında yer alan “çocuk yetiştirme görevi olarak güçlenme/empowerment” konsepti bu soruya yanıtlar sunuyor.

Dosya: "Güçlenme" 1 Kasım 2022

Engelliler veya Kronik Hastalıkları Olan Kişiler İçin Güçlenme

Almanya’da yaşayan Sultan Bayındır, doğuştan görme engelli. Engellilere yönelik güçlendirme çalışmaları yapan Bayındır, engellilerin kendi hayatlarıyla ilgili karar alma yetkisinin teslim edilmesini istiyor.

Dosya: "Güçlenme" 1 Kasım 2022

Göçmenler Arasında Eleştirel Bilinç Gelişiminin Önemi

Eleştirel bilinç, bugün baskı görenlerin güçlenme süreçleri için merkezî bir öneme sahip. Baskının gerçekleştiği değişik seviyelerin farkına varmak eleştirel bilinç gelişiminin ilk basamağı.

Dosya: "Güçlenme" 1 Kasım 2022

Cesaret ve Yetkinlik Kazandırıcı Bir Araç Olarak Güçlenme Konsepti

Prof. Dr. Norbert Herriger, güçlenme (Empowerment) alanında öncü isimlerden birisi. Düsseldorf Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Herriger ile konseptin sosyal hizmetteki karşılığını konuştuk.

Dosya: "Güçlenme" 1 Kasım 2022

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış