Türkiye’ye Kesin Dönüş-II: “Başucumda Hâlâ Stefan Zweig Kitapları Duruyor”

Kesin dönüş, göç kökenliler için en temel tartışma konularından birisi. Kesin dönüş yapmış olanlarla görüştüğümüz röportaj serisinin ikincisinde, Türkiye’ye 30 yıl önce dönen Ayşegül Hanım’ın hikâyesini dinliyoruz.

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 2 Şubat 2024

Gurbetin “Kader” Olduğu Bir Dünyada Geri Dönüş Mümkün mü?

On yıllardır gündemde olan bir göç olgusu olan geriye dönüş, bilhassa iş gücü göçü almış ülkelerin başvurduğu ve yönetmek istediği karmaşık bir süreç. Peki, Almanya-Türkiye arasındaki hareketlilikten ötürü yakından tanıdığımız “geri dönüş” ne kadar mümkün?

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 1 Şubat 2024

“Neresi Sıla Bize, Neresi Gurbet? Yollar Bize Memleket!”

Kesin dönüş, birçok göçmen için çok canlı bir konu. Ne zaman ve hangi şartlar altında dönüş yapıldığı, kesin dönüşe iten ve dönüş için çeken faktörlerin ne olduğu sorularının cevabı herkes için farklı olsa da ortak olan bir şey var: Kesin dönüş, bir göçmenin hayatında mutluluğun tek reçetesi değil. Türkiye’ye kesin dönüş yapmış üç kişiyle “dönebilmeyi” konuştuk.

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 1 Şubat 2024

Ümit ve Hayal Kırıklığı Arasında Daimî Bir Ukde: Kesin Dönüş

Göçmenliğin ayrılmaz bir parçası olan geri ya da kesin dönüş fikri içerisinde birçok duyguyu barındıran ve tecrübe edildiğinde beklenmeyen durumlara yol açan bir hayat gerçeği. Avrupa’dan Türkiye’ye döndükten sonra tekrar eski ülkelerine dönen kişilere hikâyelerini sorduk.

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 1 Şubat 2024

Diasporadaki Genç Profesyonellerin Türkiye’ye Yerleşme Sebepleri

Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasındaki göç ilişkisi farklı aşamalarda ele alınması gereken ve göç eden grupların muhtelif sosyoekonomik ve duygusal motivasyonlarını gözetilerek ele alınması gereken uzun bir süreç. Peki, diasporadaki genç profesyonellerin Türkiye’ye göçünü bu süreçte nasıl konumlandırmak gerekiyor?

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 1 Şubat 2024

“Geri Dönüş Miti, Göç Eden İnsanların Hayatında Mütemmim Bir Cüz Gibidir”

Diaspora Türk, 2008’den bu yana Avrupa ve Türkiye arasındaki göç hareketliliğinin ve özellikle ilk nesillerin yaşanmışlıklarını kayıt altına alıyor. Gönüllülük esasıyla çalışan grubun çalışmalarının arka planını ve “geri dönüş” duygusunun önemini Diaspora Türk’ün kurucusu Gökhan Duman’la konuştuk.

Dosya: "Kesin Dönüş Mümkün mü? 1 Şubat 2024

“Nerede Daha Çok Kalırsam, Diğer Tarafı Özlüyorum”

Göçmenler için vatan köken ülke mi yoksa yaşanılan ülke midir? Sultan Balkaya, "Vatan Nedir?" serisi için Almanya ve Türkiye arasındaki hayat yolculuğundaki vatan, gurbet, özlem temaları ve gerçek gurbetin ne olduğu üzerine düşündü.

Vatan Nedir? 24 Ocak 2024

Göç Sözlüğü: Göçün Temel Kavramları ve Anlamları

Göçün temel kavramları genelde siyasi ve toplumsal tartışmalarda birbirine karıştırılıyor. Oysa doğru bir göç yönetimi için kavramların doğru bir şekilde kullanılması oldukça önemli. Perspektif, göçe dair temel kavramlara dair bir “Göç Sözlüğü” oluşturdu. Bu sözlükte, mülteciden sığınmacıya; aile birleşiminden, Cenevre Sözleşmesi’ne kadar göçle ilgili birçok temel kavram ve kurumlara dair kısa açıklamalar sunuyoruz. 1. Mülteci

Göç Sözlüğü 2 Mayıs 2020

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış