Şiddet Döngüsü: Aile İçi Şiddetin Nesiller Arası Aktarımı

Aile içi şiddet sadece birbirleriyle çatışan aile bireylerini değil, bu çatışma ortamında yetişen çocukları da ilgilendiriyor. Araştırmalar çocukların ileriki dönemlerde yaşadıkları birtakım sıkıntılarda bu travmatik tecrübelerin etkisini kanıtlıyor.

Dosya: "Toplumsal Bir Sorun: Aile İçi Şiddet" 28 Şubat 2022

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ev İçi Şiddeti Önlemek İçin Bir Gereklilik Mi?

Son yıllarda ev içi şiddet tartışmalarında “toplumsal cinsiyet eşitliği” bir çözüm olarak sunulmuştur. Peki, toplumsal cinsiyet eşitliği nedir ve ev içi şiddete karşı bir çözüm olabilir mi?

Dosya: "Toplumsal Bir Sorun: Aile İçi Şiddet" 28 Şubat 2022

Şiddet, Mağdurun Değil Toplumun İmtihanıdır

Şiddet, aileye girdiğinde tahribatı çok daha fazla olmaktadır. Peki “Müslüman için yaşam bir imtihandır. Aile içi şiddet, bu imtihanın bir parçasıdır.” söylemi dinî ve toplumsal açıdan doğru mu?

Dosya: "Toplumsal Bir Sorun: Aile İçi Şiddet" 28 Şubat 2022

Şiddetsizlik ve Erkeğin Kendine Sadakati

Ailede, bireyler arasında ve toplumdaki şiddeti konuşmak için, kişinin kendine, kendi ruhuna uyguladığı şiddete bakılması faydalıdır. Bu şiddetin farkına varmak, bilhassa erkekler için kendilerine miras kalmış bazı normları kenara bırakarak kendilerine sadık kalmayı seçmeleriyle başlıyor.

Dosya: "Toplumsal Bir Sorun: Aile İçi Şiddet" 28 Şubat 2022

Aile İçi Şiddet Mağdurlarını Niçin Korumalıyız?

Yapılan yasal düzenlemeler ve artırılan koruma imkânlarına rağmen, Almanya’daki aile içi şiddet mağdurlarının, koruma sisteminden efektif bir biçimde nasıl faydalanacağı hâlen netlik kazanmış değil. Göçmen kökenli mağdurların çözüm aramasını kısıtlayan hukuki ve sosyo-kültürel etkenlerin de hesaba katılması gerekmekte.

Dosya: "Toplumsal Bir Sorun: Aile İçi Şiddet" 28 Şubat 2022

Kurgu ve Gerçeklik Arasındaki Geçişken Alan: Televizyonlarda Şiddet

Diziler hem kendimizden bir parçadır hem de kendimizden çok uzaktır. Peki izlediğimiz basma kalıp hikâyelerde ve dizilerde kullanılan şiddetin zihnimizdeki yeri nedir?

Dosya: "Toplumsal Bir Sorun: Aile İçi Şiddet" 28 Şubat 2022

Ramazan Salman: “Toplum Olarak Şiddet Konusunu Konuşulabilir Hâle Getirmeliyiz”

Tıbbi sosyolog Ramazan Salman, göçmenleri sağlık alanında destekleyen “Ethno-Medizin” merkezinin kurucusudur. 2016’dan beri Avrupa’da; mülteci ve göçmenler için hazırlanan en büyük şiddet önleme projesini yöneten Salman ile göç geçmişine sahip kişilerin aile içi şiddet konusunda yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini konuştuk.

Dosya: "Toplumsal Bir Sorun: Aile İçi Şiddet" 28 Şubat 2022

BM: “Her 11 Dakikada Bir Kadın Ailesinden Biri Tarafından Öldürülüyor”

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, her 11 dakikada bir kadın veya kızın ailesinden biri tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Aile İçi Şiddet 25 Kasım 2021

Almanya’da Kadın Sığınma Evlerinde Çoğunluk Göçmen Kökenlilerden Oluşuyor

Almanya Kadın Sığınma Evi Koordinasyonu Derneğinin yayımladığı 2019 raporuna göre sığınma evlerinde kadınlardan çok çocuklar korunuyor ve sığınanların çoğunluğu göçmen kökenli.

Almanya 12 Aralık 2020

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış