Avusturya İslam Yasası: “İtibarından Daha İyi Bir Yasa”

Müslüman cemaatlere yönelik hukuki düzenlemeler farklı kesimlerden farklı tepkiler alıyor. Genellikle muhafazakâr Hristiyanlar tarafından takdirle karşılanan Avusturya İslam Yasasına bakışlar da bu farklılıktan etkileniyor. Kimilerine göre yasa, anayasaya bütünüyle uygun.

Dosya: "Dinî Cemaat-Devlet İlişkisi" 1 Nisan 2015

Avusturya Hükûmetinin Yetkisi Her Şeyden Üstün Mü?

Müslümanların otorite ile ilişkisinde belirleyici olan nedir? Hükûmetin ya da idarecinin yetkisinin her şeyden üstün olduğuna dair inanç mı? Devlete karşı gelmenin imkânsız olduğuna dair düşünce mi? Bu sorular uzun vadede Avrupa’daki Müslümanların haklarını edinmeleri için devlet yetkilileriyle gerçekleştirilen müzakerelere damga vurmuş durumda.

Dosya: "Dinî Cemaat-Devlet İlişkisi" 1 Nisan 2015

“Eleştiri Sadece Meşru Değil, Aynı Zamanda Gerekli”

Müslüman Avusturyalılar İnisiyatifi Başkanı ve uluslararası kuruluşlarda aktif bir Müslüman olan Tarafa Baghajati ile Müslümanların eleştirel tavrının nasıl korunabileceği hakkında görüştük.

Dosya: "Dinî Cemaat-Devlet İlişkisi" 1 Nisan 2015

“Hükûmetlerin Dinî Cemaatleri Siyasi Ajandayla Finanse Etmesi Sorunlu”

Volker Beck, 1994 yılından beri federal milletvekili ve Bündnis 90/Yeşiller’in din politikaları ve iç siyaset sözcüsü. Beck, Avusturya örneğinden hareketle dinî cemaatlerle devlet arasındaki ilişkilere dair sorularımızı yanıtladı.

Dosya: "Dinî Cemaat-Devlet İlişkisi" 1 Nisan 2015

Avusturya’da Don Kişot Sendromu ve Kanunlaşan İslamofobi

Don Kişot, hayali düşman kurgusu üzerinden yel değirmenlerine saldırırdı. Avusturya’da İslam Yasası ile kanunlaşan tehdit kurgusu ise Don Kişot’un maceraları kadar sevimli değil. Bilakis bu kurgu, ülkenin hem uluslararası hem de iç hukuk bağlamında oldukça büyük sorunlar yaşayacağının bir habercisi.

Dosya: "Dinî Cemaat-Devlet İlişkisi" 1 Nisan 2015

Avrupa’da Din-Devlet İlişkileri: Quo Vadis Avrupa?

"Bir Avrupa İslam’ı oluşturmak” refleksi, bu coğrafyadaki birçok ülkenin tarihte kendi dinî azınlıklarıyla ilişkisine de damga vurmuş bir geleneğin tezahürü. Farklı olanla yan yana var olmak yerine onu eritme eğilimi gösteren bu geleneğin uzantıları, mümkün olduğu kadar “uysal” ve “sorunsuz” bir İslam oluşturma yönündeki siyasi ajandalarla dikkat çekiyor. İslam Yasası da Avusturya, İsviçre ve Almanya’nın bu alandaki tarihsel tecrübeleri ile reflekslerinden çok bağımsız değil.

Dosya: "Dinî Cemaat-Devlet İlişkisi" 1 Nisan 2015

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış