“Sorun Psikolojik Değil, İsrail Hükûmeti”

İsrail’in politikalarına yönelik şiddetli eleştirileriyle dikkat çeken Amerikalı siyaset bilimci Norman Finkelstein, Müslüman Yahudi ilişkilerinde hâlâ belirleyiciliğini koruyan Orta Doğu sorununa yönelik sorularımızı yanıtladı.

Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri" 1 Temmuz 2014

Antisemitizm ve İslamofobi: Empoze Edilmiş Topluluk Kimlikleri

Azınlıklar hakkındaki kalıp yargılar arasında benzerlikler var mıdır? 20. yüzyılın başında Yahudileri toptan tanımlamakta kullanılan bazı ön yargıların temelini oluşturan mekanizmalar, 21. yüzyılın başında Müslümanlar için de kullanılıyor mu? Bu sorular, Norveç’te bu günlerde süregelen İslam karşıtı tartışmalar ile 20. yüzyılın başındaki antisemitik metinlerin karşılaştırılmasının da temelini oluşturuyor.

Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri" 1 Temmuz 2014

“Güvenin Olmadığı Bir Ortamda Barış Nasıl Sağlanır?”

Etnik Uzlaşma Vakfı (FFEU-Foundation for Ethnic Understanding) Kurucusu ve Başkanı Musevi Din Adamı Marc Schneier, Müslüman-Yahudi ilişkileri ve Orta Doğu’da aşılamayan sorunların bugünkü ilişkilere etkisi gibi konulara dair sorularımızı yanıtladı.

Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri" 1 Temmuz 2014

Tarihsel Tecrübelerden Öğrenilebilecekler

Yahudilerin, Hristiyan dünyasında edindikleri kötü tecrübelere kıyasla İslam dünyasında yüzyıllar boyunca daha huzurlu yaşadıkları herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Fakat bunun dışında tarihten bir örnek vardır ki, o da Müslüman ve Yahudilerin bir arada yaşamının en billur örneklerinden biri olan bir filozoftur. Batılılarca Maimonides, İbranice Rabbi Moşe ben Maymon ya da İslam dünyasındaki ismiyle İbn Meymun olarak bilinen bu filozof, iki dinin etkileşiminin meyvelerini ortaya koyması bakımından da manidardır.

Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri" 1 Temmuz 2014

Geçmişte ve Günümüzde Müslüman ve Yahudi İlişkileri

Yunan ve Yahudi kültürü arasında gerçekleşen etkileşimden izler taşıyan Hristiyanlığın aksine, Yahudilik, tarihî olarak büyük oranda kendi semitik köklerindeki dünya görüşüne bağlı kalmıştır ve dinin temel alanlardaki görünüşü, yapısı, hukuku ve uygulamaları açısından İslam’a oldukça benzemektedir. İki inancın da merkezinde adil ve merhametli olarak tasavvur edilen ve toplumların yararı için bu değerlerle örtüşen bir yaşamı vahyeden Tanrı’nın birliği ve üstünlüğü fikri üzerine her türlü pazarlığı kesinkes reddeden tektanrıcı bir etik vizyonu bulunmaktadır.

Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri" 1 Temmuz 2014

“Antisemitizm Tarihimizin Parçası Değil, Bundan Sonra da Olmamalı”

FFEU temsilcisi Moussa Al-Hassan Diaw ile Müslüman Yahudi ilişkilerinin Avrupa’da azınlık durumunda bulunan her iki dinin mensupları için sağlayabileceği katkılar üzerine konuştuk.

Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri" 1 Temmuz 2014

Bitmeyen Asimilasyon ve Avrupa’nın Ehlileştirme Hevesi

Uyum, asimilasyon ve azınlık hakları: Bu kavramlar, Avrupa’daki Müslümanlar için yeni tartışılmaya başlanan kavramlar değil. Bununla birlikte, Avrupa’nın “daimi” yabancıları olarak hemen her dönemde toplum dışında yaşamak zorunda bırakılmış Yahudiler için, geçmişte sıkça tartışılmış olan asimilasyon, Avrupa’da azınlık konumunda yaşayan Müslümanlar için önemli bir örneklik teşkil ediyor. Zira azınlık konumundaki her iki dinî topluluğa yönelik ehlileştirme politikaları benzer özellikler taşıyor.

Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri" 1 Temmuz 2014

“Nefret Suçlarını Kınamadaki Ortak Çaba Önemli”

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA), Avrupa Birliği tarafından ırkçılık ve zenofobi gibi alanları takip etmesi için oluşturulan bir uzmanlar komisyonu. Kurumun İslamofobi alanındaki önde gelen uzmanlarından Henri Nickels, İslamofobi ve antisemitizme dair sorularımızı yanıtladı.

Dosya: "Müslüman-Yahudi İlişkileri" 1 Temmuz 2014

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış