Bir Problem Kurgusu

“Paralel toplum” tartışmalarında, sadece belli bir grubun toplumun dışında kaldığı vurgulanmakla kalmaz, aynı zamanda devletin “uyum konusunda isteksiz olan bu gruba” karşı yeterli önlem almadığı da belirtilir. Bu “tehlikeli unsurlar” ve “devletin başarısızlığı” yaklaşımı, tartışmalarda tarafların radikalleşmesini sağlayan yegâne unsurdur.

Dosya: "Paralel Toplum" 1 Haziran 2014

Türkiye’de Bir Alman: “Türkiye’ye Gömülmek İstiyorum.”

Toplumla asgari müşterek ilişkisinde olmakla eleştirilen paralel toplum tartışmaları sık sık gündeme geliyor. Bulunduğu ülkenin dilini öğrenmek, resmî makamlarla ilişkiler ve hatta kendi dinî tercihlerine göre defnedilme sorunu... Bunları ve Türkiye’de küçük bir Alman grubuna dâhil olmayı, yirmi yıla yakın bir süredir Alanya’da yaşayan Peter Hockenholz ile konuştuk.

Dosya: "Paralel Toplum" 1 Haziran 2014

Egemen Kültürden Korunmak Ya Da Onunla Bütünleşmek

Sıkça eleştirilmesiyle hakkında sanki yasak ya da gayrimeşruymuş gibi bir tablo çizilse de toplumun bütününden kopuk bir paralel yaşam sürmek meşrudur. Bununla birlikte esas mesele, hem toplumdan soyutlanmamak, hem de egemen kültürün etkisine karşı kendi kültürünün temel dinamiklerini koruyabilmektir.

Dosya: "Paralel Toplum" 1 Haziran 2014

Düsseldorf’un Küçük Tokyosu

Japon mutfağının kokusu burnunuza geliyor, köşedeki büfeden Japonca dergiler alabiliyor ve Japon bir okulun önünde anadillerini konuşan insanları görüyorsanız, Tokyo veya Kyoto’da olmak zorunda değilsiniz. Almanya’nın en yüksek Japon nüfusuna sahip Düsseldorf şehrinin Immermann Caddesi’nde de olabilirsiniz.

Dosya: "Paralel Toplum" 1 Haziran 2014

“Toplumsal Yük Olgusu Göz Önünde Bulundurulmalı.”

Türkiye Araştırmaları Merkezi Vakfı (Stiftung Zentrum für Türkeistudien) Müdürü ve göç araştırmaları alanında uzman olan Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan ile Alman toplumunun paralel toplum tartışmasındaki korkularının tabanı hakkında görüştük.

Dosya: "Paralel Toplum" 1 Haziran 2014

Paralel Toplum Hangi Şartların Ürünü?

Avrupa’nın birçok ülkesinde özellikle Müslüman göçmenlere yönelik olarak sıkça dile getirilen “paralel toplum” tartışmalarına bakmadan önce, bu tarz kavramların hangi tarihsel şartların sonucu olduğunu bilmek büyük önem arz ediyor. Ancak bu tarihsel süreç ve göçmenleri Avrupa çapında “öteki” olarak nitelendiren hukuki düzenlemeler bilindiği takdirde sağlıklı bir tanımlama yapmak mümkün.

Dosya: "Paralel Toplum" 1 Haziran 2014

Londra’da Bir Güney Asya Yolculuğu

"Paralel toplum", Batı Avrupa'da yalnızca Müslümanlar özelinde kullanılan bir kavram. Oysa birçok ülkenin kendine has paralel toplumları, hiç dikkat çekmeden kendi kabuğunda yaşayıp gidiyorlar.

Dosya: "Paralel Toplum" 1 Haziran 2014

Çokkültürlü Toplum Hayal Mi?

Çok kültürlü toplum, paralel toplum, çoğunluk toplumu ya da azınlık toplumu... Sınıflandırma ne şekilde olursa olsun genel tartışma göçle sosyal dokusu değişen toplumların, farklılıklarla bir arada yaşama becerisinde düğümleniyor.

Dosya: "Paralel Toplum" 1 Haziran 2014

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış