“Almanya’da Halkın Beşte Biri Populist Bir Dünya Görüşüne Sahip”

Almanya'da yapılan yeni bir anket çalışmasına göre, halkın beşte biri Alman siyasetinin "gizli güçler" tarafından kontrol edildiğine, dörtte biri ise kitle iletişim araçlarının halka "sistematik olarak yalan söylediğine" inanıyor.

Aşırı Sağ 30 Ağustos 2023

İsveç’in Yeni Sağ Hükûmeti ve Ayrımcı Programı

İsveç’te aşırı sağcı İsveç Demokratlarının (SD) desteğiyle kurulan yeni hükûmet, ülke siyasetindeki radikal değişimin de bir göstergesi. İsveç’in siyasi koridorlarında aşırı sağcıların izi giderek belirginleşiyor.

Aşırı Sağ 2 Kasım 2022

Popülizm Nedir?

Kelime kökeni olarak Latince’den gelen “popülizm” aslen halkçılık manasına geliyor. Bu nedenle popülizm bir anlamda halk ile elitler arasındaki bir mücadeleyi de barındırıyor içinde. Popülizm, otokrasi gibi tek bir siyasi lider tarafından yönetilen toplumlarda halkı temsil etme özelliği ile demokratik iradenin güçlenmesini sağlarken; çoğulcu toplumlarda kutuplaşma ve gerilim meydana getirerek, toplumsal çatışmaya yol açmakta. Tarihsel

KAVRAM ANATOMİSİ 25 Ocak 2019

“Almanya’da Giderek Artan Popülizm Sorunu Var”

Almanya'da yapılan bir araştırma ülkede demokrasinin tehlikede olmadığını ortaya koyarken, sessizce yaklaşan bir popülizm sorununun olduğunu gözler önüne serdi.

Almanya 4 Ekim 2018

Bir Seçkin Sınıf İdeolojisi: Popülizm

Popülizm halkın isteklerine duyarlı olmayıp; bu istekleri ve halkın duygularını seçkinler tarafından “kullanılabilir” araçlara dönüştüren bir akım. Popülizmin yarattığı yabancılaşmayı aşmak için öncelikle toplumun asla tek bir sıfata hapsedilemeyecek kadar karmaşık ve çoğul bir yapı olduğunu teslim etmek gerek.

Dosya: "Popülizm" 1 Ocak 2017

Popülizm Neden Yükseliyor?

Popülizmin yükselişi karşısında siyaset bir yandan toplumsal taleplere cevap vermeye çalışırken öte yandan da insan hakları, inanç özgürlüğü, kültürel aidiyet benzeri değerlerin referandum konusu hâline sokulmasını engelleyecek bir koruma alanı yaratmak, ötekileştirmeyi engellemek zorunda.

Dosya: "Popülizm" 1 Ocak 2017

Janus’un İki Yüzü: Popülizm ve Demokrasi

Popülizmle demokrasi arasındaki ilişki artıların ve eksilerin yoğun olduğu bir alan. Tarihsel bağlamda popülist politikalar ülkelerde katılımcı yapıyı güçlendirerek demokrasi anlayışına katkıda bulunabildiği gibi demokrasinin rayından çıkışına da neden olabiliyor.

Dosya: "Popülizm" 1 Ocak 2017

Prof. Reinhard Heinisch İle Popülizmin Başarısı Üzerine

Salzburg Üniversitesi öğretim üyesi ve siyaset bilimci Prof. Dr. Reinhard Heinisch ile sağ popülizmin başarısının nedenlerini konuştuk.

Dosya: "Popülizm" 1 Ocak 2017

Bizim Kendi Popülizmimiz

Yükselişe geçen sağ popülizm sadece Avrupa toplumlarının çoğulcu yapısını değil, Türkiye kökenli Müslüman cemaati de belli sınamalarla karşı karşıya bırakıyor. İlk ve en önemli sınav “bizim kendi popülizmimiz”i aşabilmekle başlıyor.

Dosya: "Popülizm" 1 Ocak 2017

“Avrupa’da Çokkültürlülük Denenmedi Bile”

Georgia Üniversitesi Kamusal ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Cas Mudde ile popülizmin olumlu yanlarının olup olamayacağını konuştuk.

Dosya: "Popülizm" 1 Ocak 2017

“Göç Politikası Orta Yolu Bulamadı.”

Bonn Üniversitesinde öğretim üyesi olan siyaset bilimci Prof. Dr. Frank Decker ile Avrupa popülizminin geleceğini konuştuk.

Dosya: "Popülizm" 1 Ocak 2017

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış