Kutsayıcı ya da Lanetleyici Geleneklerden Modern Yaklaşımlara: Dinlerin Engelliliğe Bakışı

Düşünce tarihi incelendiğinde, insanların niçin engelli olarak yaratıldığı ve engelliliğin insanoğlu için ne anlama geldiği sorularına birtakım cevapların verildiği görülür. Peki dünya üzerindeki dinler bu konuda ne diyor?

DOSYA: “Müslümanların Toplumsal Engellerle İmtihanı” 3 Ocak 2022

Müslüman Toplumlarda Engellilik: Kader mi İhmal mi?

Hayatın gerçek olgularından biri olan engellilik sadece psikolojik, sosyolojik, tıbbi ve ekonomik değil; aynı zamanda dinî yönleri de olan çok boyutlu bir meseledir. Bu yönüyle engellilik İslam akaidi ve kelam ilminin hem konusu hem de problemleriyle yakından ilgilidir.

DOSYA: “Müslümanların Toplumsal Engellerle İmtihanı” 3 Ocak 2022

“Din Eğitimi İnsana En Kötü Tecrübelerin Bile Bir Anlamı Olduğunu Öğretiyor”

Din, engelli bireyler ve ailelerinin yaşadığı sorunların çözümünde olumlu bir etkiye sahip. “Engelli Bireylerin Din ve Değerler Eğitimi” kitabının yazarı Dr. İslam Musayev ile engelli bireylere yönelik İslam din eğitiminin amacı ve çerçevesi hakkında konuştuk.

DOSYA: “Müslümanların Toplumsal Engellerle İmtihanı” 3 Ocak 2022

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış