Almanya Hangi Mesleklere Yönelik İşçi Arıyor?

Ekonomideki büyüme ve istihdamdaki rekor artışa rağmen Almanya'da yaklaşık 2 milyon civarında iş pozisyonuna uygun eleman bulunamıyor. Nitelikli personel açığı nedeniyle hangi meslek kollarında göçmen işçi getirilmek isteniyor?

İş Gücü Göçü 13 Ocak 2023

“Türkiye’yi Terk Etmek” ve Yeni Göç Hareketini Konuşmanın Zorluğu

Türkiye’den Avrupa’ya yeni "dalga" göç son yıllarda sıkça gündemde. Bu tartışmanın tüm tarafları açısından yeni göç hareketini konuşmak ise ayrı bir duygusallığı beraberinde getiriyor.

Dosya: "Yeni Göçmenler" 1 Aralık 2022

Belçikalılar Göçe Olumsuz, Yabancı İşçiye Olumlu Bakıyor

Belçika'da halkın çoğunluğunun göçü Belçika toplumu için olumsuz, yabancıların çalışmak için ülkeye gelmesini ise olumlu bulduğu belirtildi.

Düzensiz Göçmenler 31 Ekim 2022

Almanya’nın Göç Tarihinde Kadınlar ve İş Gücü Hareketliliği

Gerek evlerinden zorla ayrılmış gerek iş bulmak amacıyla göç etmiş kadınlar, dünyadaki göçmen nüfusunun yarısını meydana getiriyor. Almanya'da sanayileşme döneminde birçok kadın ev çalışanı ya da hizmetçi olarak yurt içinde ve yurt dışına göç etti. 1960'lardan itibaren Almanya'nın yaşadığı ekonomik kalkınmada büyük rol oynayan "misafir işçiler"in de önemli bir kısmı kadınlardan oluşuyordu.

Kadın İşçiler 14 Ekim 2022

Almanya’ya Göç Eden Vasıflı İşçilere Vatandaşlık mı Verilecek?

Almanya'da hükûmet, ülkeyi yurt dışından gelecek vasıflı işçilere daha cazip hâle getirmek için vatandaşlığa kabul ve çoklu vatandaşlık prosedürlerini kolaylaştırmak istiyor.

Nitelikli İş Gücü Göçü 7 Eylül 2022

Almanya’da Halkın Dörtte Biri Göçmen Kökenli

Almanya'da göçmen kökenlilerin sayısının geçtiğimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 22 milyon 300 bine ulaştığı bildirildi.

Göç 13 Nisan 2022

Medya Kuruluşlarının Göç Konusuna Yaklaşımı Değişiyor mu?

Almanya'nın önde gelen medya kuruluşları, 2021 yılında yaptıkları yayınlarda göçün olumlu yanlarını önceki iki yıla göre daha fazla vurguladı.

Almanya 28 Ocak 2022

Göçün Hafızası: Göçmen Mektupları

Mektup, özellikle 60’lı yıllardan itibaren, göçmenlerin aileleri ile iletişimini sağlayan, memleketlerinden haber edinebildikleri en önemli araçlardan birisiydi. Fakat mektuplaşmak göçmenler için haberleşmenin çok daha ötesinde başka anlamlar da barındırıyordu.

Dosya: Göçün 60. Yılı 1 Eylül 2021

“Vatan” ile “Ev” Arasında Üç Kuşak

Almanya’ya Türkiye’den 60’lı yıllarda başlayan işçi göçüyle birlikte gelerek yerleşen “misafir işçiler” hâlihazırda ülkede yarım asırdan uzun bir geçmişe sahip. Peki Türkiye kökenliler için bugün vatan, kimlik, göç, aidiyet ve Almanya’da göçmen kökenli olmak ne anlama geliyor? Dört nesildir Almanya’da yaşayan Salman Kızılaslan, kızı Hülya Layık ve torunu Kübra Layık ile konuştuk.

Dosya: Göçün 60. Yılı 1 Eylül 2021

“Yaşananlar, Alman Tarihi ve Kültürel Mirasının Bir Parçası Olarak Kabul Görmeli”

İşçi göçünün öncesinde ve ötesinde var olan Alman-Türk ilişkilerinin oluşturduğu kolektif hafıza sadece şahsi değil ortak hikâyelerden de oluşuyor. Yaşananların kamuoyu tarafından fark edilmesi ve bilinmesi her şeyden önemli olduğu gibi aynı zamanda bu ortak hafızayı güçlendirir.

Dosya: Göçün 60. Yılı 1 Eylül 2021

Paralel Toplum Eleştirisi Olarak Göçmen Mahalleleri

Göçmen mahalleleri göç alan Avrupa ülkelerinde entegrasyon adına bir problem olarak lanse ediliyor. Hâlbuki bu mahalleler göçmenleri içinde bulundukları toplumla iletişim ve etkileşimde olmaya hazırlayan çok unsurlu, dinamik, sürekli değişimde olan ve göçmenler tarafından dönüştürülmüş mekânlardır.

Dosya: Göçün 60. Yılı 1 Eylül 2021

“Türkiye’nin Asıl Beklentisi Eğitilmiş İnsan Gücü Değildi”

Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat, Türkiye’den Almanya’ya göçü baslangıcından beri takip ediyor ve bu alanda ilk kapsamlı araştırmayı gerçekleştiren kişi. Abadan-Unat ile çalışmalarının sürecini, arka planını ve geçmişten günümüze Türkiye ve Almanya’daki göç politikasını konuştuk.

Dosya: Göçün 60. Yılı 1 Eylül 2021

İlk Nesil Göç Fotoğrafları Ne Anlatıyor?

Fotoğraflar “gönderen ve alıcı” arasında yalnızca onların bildiği bir dilde bağ kurmaya yarayan hayali bir imge midir? İlk nesil misafir işçilerin ailelerine gönderdikleri fotoğraflar, taşıdıkları anlam itibariyle kadrajda görünmeyen pek çok şeyi içerisinde barındırıyordu. Gökhan Duman, Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri Serisi’nin üçüncü yazısında Almanya ve Türkiye arasında yolculuk eden fotoğrafları yorumladı.

Göçün Bilinmeyen Hikâyeleri 28 Ağustos 2021

Misafir İşçi Kimdir?

Gastarbeiter (Tr. “misafir işçi”) terimi, Almanca sözlüklerde sınırlı bir süre için kendi ülkesi dışında çalışan yabancı iş gücü olarak tanımlandı. Misafir işçileri özel kılan ise, bu işçilerin büyük çoğunluğunun gittikleri ülkelerde kalıcı olması. Perspektif Anatomi Serisi, misafir işçileri ele alıyor.

Anatomi Serisi 20 Şubat 2021

Son Yüklenenler

Podcast

Oksident : Avrupa Gündemine Alternatif Bakış